Седем въпроса, които помагат при откриване на печеливши акции


Всеки инвеститор се стреми да закупи онези акции, които ще донесат по-голяма доходност, и съответно за всеки инвеститор е полезно да си зададе следните въпроси и да потърси техните отговори: Кой силен играч на пазара има интерес цените на дадено дружество да са високи? Тук е нужно да потърсим кой е този играч, който има интерес да поддържа цената по дадена позиция и да „избутва“ акциите нагоре:
Това може да е мажоритарен собственик, който иска да продава дела си или да има дружество с висока капитализация. Той ще се стреми да увеличи капитализацията му чрез позитивно отношение към акционерите и добри отчети.

Може и да е миноритарен акционер с голям дял (например 5%).
Би могло и да са група институционални инвеститори (пенсионни фондове, договорни фондове, инвестиционни дружества), които нямат интерес от поевтиняване на акциите на дружеството и с помощта на свежите парични потоци, които получават от вложителите си, могат да поддържат цените или съответно лесно да ги повишат при нисък обем, след като са купили обем на дъното.От кои дружества трупат пакети „големите риби“?
„Големите риби“ се познават лесно по големите сделки и големите обеми по дадена позиция. В раздел „Компании“ на Investor.bg се виждат както сделките, така и посредниците по сделките, така че всичко се следи лесно. Ако има големи сделки, без цените да се вдигат много, това би могло да означава, че някой формира пакет и скоро може да вдигне цените на акциите, изкупувайки натрупаните оферти продава, с което ще събуди алчността в потенциалните продавачи, както и в спекулантите, които ще забележат движението.
Подобен случай имаше в миналото с компенсаторните инструменти на цена 24 ст. за 1 лв. номинал, когато изведнъж пазарът се активизира и започнаха да минават големи сделки.
Помнете, често „големите риби“ не купуват от стоящите оферти в търговската система, правят го едва, след като решат, че са купили достатъчно по телефона. Те обикновено знаят кой притежава необходимите им акции и се свързват с нужните им продавачи (например знаят, че през посредник Х са купувани акции У, звънят на брокера на посредник Х, за да оферират инвеститора, притежаващ акции У). Уговарят сделките и ги сключват на следващия ден. Дори е възможно, за да влияят на евентуалните продавачи, да натискат цените с разпродажби. Така притесняват държателите на пакети и постигат сделка. След като големите пакети са изкупени, акциите тръгват нагоре. Като е възможно при липса на предварителната продажба на пакети, големият играч да не реши да влиза сериозно в позицията и да „подкара“ акциите нагоре.
Открито ли е дружеството от другите спекуланти?
Ако голяма част от пазара следи движението по позицията на дружеството и коментира това движение, има голям шанс да е открито и да не носи толкова голяма доходност, но трябва да се има предвид, че трендовете са упорити и поскъпването, съответно поевтиняването, могат да продължи дълго време. Сигурен сигнал, че дружеството е извън фокуса, са ниските обороти и ниските цени, контрастиращи на добрите финансови показатели. Например през 2001 г. цените на акциите бяха десетки пъти по-ниски, а оборотите хиляди пъти по-ниски, но никои не искаше да купува. През 2001 г. е имало десетина работни дни, в които с нито едно дружество от SOFIX не е сключвана сделка. Според някои липсата на ликвидност е отблъсквала инвеститорите. Защото при слаба ликвидност няма на кого да продадат притежаваните акции, пък било то и закупени на изключително изгодни цени.
Предстои ли търг (IPO, увеличение на капитала с права) с дружеството или негови аналози?
Ако държавата продава акции от това дружество, има вероятност цените на акциите му да паднат, на търга да са евтини и след това да се повишат.
Ако има IPO или увеличение на капитала, шансът за последващи увеличение на цената също е голям, което е базирано на усилията на мажоритарния собственик да направи дружеството по-атрактивно за инвеститорите, на усилията на посредника по IPO-то да привлече инвеститори (често чисто нови за пазара – чужди инвеститори, институционални инвеститори и др.). Големите IPO-та са магнит за нови инвеститори, които лесно купуват и други дружества, формирайки портфейл, и така раздвижват целия пазар. Също така в интерес на мажоритарния собственик е след IPO-то да не допусне цените да паднат под емисионната стойност, защото тогава доверието в компанията се изпарява.
Често при увеличаване на капитализацията на едно от дружествата в сектора, другите го следват, а при IPO можете “да купите” новото дружество, още преди да е излязло на борсата - като купите аналозите му, ако има такива.
Кои дружества са с най-добри коефициенти цена/печалба, цена/счетоводна стойност?
За целта е нужно да следите публикуваните отчети на дружествата и по възможност да проверявате всеки един от тях, като обръщате специално внимание на онези позиции, които вече сте набелязали. Кои дружества влизат в списъка на кандидатите за нов собственик?Необходимо е систематично следене на медиите за информация за предстояща смяна на собствеността по дадена позиция или дори възможност това да се случи. От полза могат да бъдат и проучване на тенденциите при присъединяване на нова страна към ЕС или проучване на действията на мултинационалните компании.
Кои ще са най-добре справящите се отрасли на икономиката?Като имате предвид кои сектори от икономиката бележат най-силен ръст и за кои се очаква положително развитие и занапред, можете да спрете избора си на представители на тези сектори на БФБ-София. Разбира се, не трябва да се предоверявате на дадена компания само защото е от даден печеливш сектор. Винаги обръщайте внимание и на конкретните й показатели
Автор: Мариан Йорданов. Investor.bg