Широката диверсификация не е най-добрия приятел на индивидуалния инвеститор


Повечето портфолио-мениджъри ще Ви препоръчат широка диверсифакация, изхождайки от постулата "не слагай всички яйца в една кошница". Подобна диверсификация би намалила евентуалните Ви загуби при движение в противоположна на желаната от Вас посока на борсовите индекси.
Специалисти коментират обаче, че е трудно да се управлява портфейл от твърде много позиции, особено когато той е индивидуален. И ако инвестиционните фондове разполагат с голям брой анализатори, отговарящи за следенето на различни сектори, то за индивидуалните участници не е никак лесно.

Авторът на книгата "Как да направите пари от акции" - Улиам Ониийл твърди, че "Колкото повече диверсифицирате портфейла си толкова по-малко знаете за всяка една област, в която са избраните от Вас позиции". Той добавя още, че най-висока доходност най-често се постига, когато се инвестира в неголям брой компании от сектори, с които сте добре запознати и наблюдавате изключително отблизо. Следенето на голям брой позиции е свързано с опасността да пропуснете важно предупреждение от някоя от компаниите, или важна новина свързана със стратегическото развитие на компанията. Естествено възниква и въпросът, какъв е разумния брой на компаниите, които да са компоненти на даден портфейл? Според Онийл, при не особено голям размер на портфейл от примерно 10 000 долара, две или три компании са напълно достатъчни за диверсификация. С повишаване на стойността на портфейла до 25 000 долара - разумния брой на компаниите, включени в него е три или четири. Дори и да имате портфейл от 100 000 долара или повече, пет или шест компонента в него също са напълно достатъчни, съветва още експертът. Други съвети които се дават на инвеститорите са - ако видите компания, която според Вас притежава значителен потенциал за ръст, не се колебайте да се отървете от слабо представящите се позиции в портфейла Ви, и използвайте средствата за закупуване на акции от набелязаната компания. Ако забележите, че компания, част от портфейла Ви, се представя изключително добре, може би е разумно да използвате вторични добри възможности за увеличаване на тежестта й. Такава възможност например може да е достигане на средно-пълзящата й стойност за последните 10 седмици, след корективно поевтиняване. Следенето на по-малък на брой позиции води и до фокусирането на вниманието на инвеститорите върху тях и възможности за по-добро управление на портфейла им. При пазарни корекции е добре инвеститорите да стоят леко встрани от пазара в готовност да влязат в подбраните позиции, когато има признаци, че корекцията е приключила.
Източник: www.profit.bg