Как да разпознаем появата на мечи пазар?


"Какво е мечи пазар?", биха попитали някои. Това е нарицателното на продължителен спад в цените на акциите на фондовата борса. Мечките са инвеститори, които очакват това да се случи, а биковете са оптимистите - тези, които очакват ръст.Обикновено можете да прочетете стотици статии как да откриете повишаващи се акции, но са малко тези, обясняващи как да избегнете губещи такива. Това е защото финансовата общност предпочита да се фокусира на позитивното.Като причина за това може да се каже, че успехът е по-привлекателен за всички нас от провала. Повечето инвеститори по природа са оптимисти - предпочитат да четат, че цените се повишават, а не, че падат.В общи линии, мечките развалят купона на всички останали във инвестиционният свят. Средностатистически ще попадате на тях на всеки 4-6 години, като вероятно няма да сте подготвени за това.
Ще се панирате, ще се опитате да избягате, но едва ли ще се опазите от загуби.Често се случва така, че биковете са властвали на пазара толкова дълго, че всички ние вече сме забравили как изглеждат мечките. Не очаквайте камбанката на борсата да бъде бита, за да бъде оповестено началото на мечи или бичи пазар, които обикновено се зараждат безмълвно.Крайната фаза на бичи пазар, която предхожда старта на мечия съответно, обикновено е придружена с някои основни сигнали:- Безразборен и екстремен ръст в цените- Широко разпространено вярване, че е "различно този път"-Страх да не се изтърве поредната гореща акция-Зарязване на традиционните методи за оценка на акциите-Високи обеми на търговия и все по-голям брой частни инвеститори-Повишаващи се лихвени равнищаИсторически, основните мечи пазари следват определен път, като може да различим три основни фази:Първа фаза:Голям първоначален спад, който премахва повечето от "пяната" на пазара.Средна фаза:Има силно рали на цените за няколко месеца, което поуспокоява някои инвеститори, че мечият пазар е приключил. Ръстът може да е драматичен, но се отличава с по-ниски обеми, спрямо първоначалната разпродажба. Също така, повишенията са концентрирани в определени акции, не на целия пазар.Трета фаза:Започва дълъг, бавен тренд на цените надолу, съпроводен от нисък обем и периодични пропадания, докато мечият пазар тихо доведе до дъното пазарната оценка на акциите. В този момента малкото на брой инвеститори, останали от предишната бича фаза на пазара, са заинтересовани само от най-консервативните инвестиции.Веднъж започнал, мечият пазар рядко завършва с по-малко от 40% спад на цените, спрямо пика на бичия пазар. Дъното през началото на 70-те в САЩ бе 50% от върха на цените преди това. По време на Голямата депресия, 1929-1933 индексът Dow Jones пада до около една осма от пика през 1929 г. В Япония дъното пред 1990 представлява спад от 63 на сто.В заключение ще кажем, че не трябва да инвестирате при спад, както и при бичи пазар. Мечите периоди налагат преоценка на портфейла, инвестициите, използването на нови критерии, както и изискват по-голяма гъвкавост.
От: Павлин Петков www.profit.bg