Борсовите индекси като начин за следене на пазарния тренд


Борсовите индекси са полезен индикатор за следене посоката на пазарните трендове. Те са основното средство, което осигурява историческа перспектива на даден пазар, като движението им влияе при вземането на решения на не малко инвеститори.
Най-старият индекс е Dow Jones Industrial Index, създаден още през 1884 г. В момента той включва акциите на 30 индустриални компании. Може да се каже че това е индекс на т.нар. сини чипове, защото включва най-големите компании, търгувани на New York Stock Exchange.
Друг щатски индекс е Nasdaq Composite Index, в който влизат книжата на над 3000 компании, търгувани на Nasdaq. При него се взима предвид пазарната стойност на компаниите като тежест при изчисляването му. Поради широкия му обхват той също е един най-цитираните от медиите.
Първият индекс в България, създаден в края на 2000 г., е SOFIX, като в момента в него влизат 12 компании след изключването на Нефтохим при отписването му от регистъра на публичните дружества. При изчисляването на индикатора се взима за тежест пазарната капитализация на дружествата, като началната стойност при създаването на индекса бе 100 пункта.
На 1 февруари 2005 г. бе създаден и BG40, включващ 40-те най-ликвидни дружества на БФБ, също с начална стойност от 100 пункта. При него се правят периодични корекции от Съвета на директорите на борсата, на 6 месеца, като определящ е броят сделки с книжата на компаниите за периода.
Онлайн брокери предлагат възможност на инвеститорите да извличат печалби от движенията на индексите (на този етап единствено чуждестранните) чрез т. нар. договори за разлика. Маржин изискванията при търговия с тях в повечето случаи са 5% от стойността на позицията. Също така при откриване на дълга позиция се плащат лихви, а при къса се получават.
Друг вариант за следване на индексите като стратегия за инвестиция е закупуването на книжа на т.нар. индексни фондове. Те изграждат портфейла си в зависимост от структурата на индекс, избран от тях, и покупката на техни акции/дялове е равносилно на закупуването на акции на всички компании, участващи в индекса.
Критиките към индексите са основно в две насоки, като първата е относно начина им на изчисляване. При повечето от индексите се взима предвид пазарната капитализация на участващите в тях компании, като по този начин голямата пазарна оценка води до по-голяма тежест и влияние върху движението на индекса.
Това по-голямо тегло означава, че спад в цените на някои големи компании може да доведе до понижение на индекса въпреки поскъпването на много малки компании, включени в калкулацията.
От друга страна, подобна критика може да се обори с аргумента, че използването на тегла е основателно, защото се дава по-добра картина в момента на пазара в зависимост от влиянието на големите компании, представителни за икономиката като цяло.
Втората критика към индексите е относно компаниите, които включват. Всеки индекс е съставен от определен брой компании, който може и да е значително малък (например в SOFIX дружествата са 12). Определени комисии или институции избират тези позиции, но дали комбинацията е най-представителна за пазара е спорен въпрос.
Вторият момент тук, е че при промяната на компаниите, включени при калкулацията, графиката на даден индекс не представлява движението в цената на едни и същи акции за дълъг период от време.Ето защо, въпреки че като цяло индексите помагат на инвеститорите за по-добра ориентация за развитието на пазара, добре е да се имат предвид специфичните особености при всеки отделен борсов индикатор.

Източник: Investor.bg

Няма коментари: