Стабилните акции носят по-висока доходност от високо-волатилните


В продължение на десетилетия проучвания и изследвания, правени от професионалисти, са тествали всичко което може да предскаже движението на цените на акциите. Съотношения Р/Е, дивидентна доходност, ръст на приходите, счетоводна стойност и т. н. са били проучвани многократно. В настоящия материал обаче ще разгледаме ценовото поведение.Какво е цената на акция? По същество това е отражението на цялата известна информация за една компания. По тази причина цената представлява това, което по-голямата част от пазарните участници знаят към дадения момент.В краткосрочен план пазарите могат да бъдат доста неефективни. В повечето от случаите това става когато има някаква новина или има голям страх на пазара.
В по-дългосрочен план се очаква, че пазарите са по-ефективни. Това е концепция, която се преподава в академичния свят от край време.Според някои теории най-добрият индикатор, измерващ движението на цената, е историческата волатилност.Волатилността може да се определи като стандартното отклонение на дневните движения на цената, без значение на посоката. Големите промени (в проценти) означават висока волатилност, а малките дневни изменения - ниска волатилност.Компании, които са стабилни и се развиват според очакванията на пазара са обикновено с ниска волатилност. И обратното, компании, които имат неясно бъдеще се характеризират с висока волатилност.Интересното е че от 1995 г. насам в САЩ акциите с висока волатилност са се представили по-зле от пазара. На практика, по-голяма част от тях са загубили от стойността си за произволен годишен период.От друга страна, ниско-волатилните акции са били пазара по доходност. И в повечето случаи средно те са отчитали повишения в рамките на една година.Според направен тест от общо над 11 хил. щатски акции, класирани по 100-дневната историческа волатилност, съпоставя топ 20% с най-висока, и 20% с най-ниска волатилност.Тези с най-ниска надминават почти два пъти по доходност (14.7%) на годишна база тези с висока волатилност (7.3%). Също така, акциите с ниска волатилност са се повишили в 74.5% от случаите след година, срещу 42.2% при тези с висока.Тази разлика става още по-голяма, ако се сравняват горните и долните 10%. Единственият период, през който нещата не стоят така е 1998-1999 г. по време на интернет истерията.В заключение, търгуването на високо-волатилни акции може да бъде добра идея в краткосрочен план. Но за инвестиране, определено не е правилният подход, още повече, че може да доведе до катастрофа.
Автор: Павлин Петков profit.bg