Търговия с “договори за разлика” (CFD)


Договори за разлика (CFD)
Договорът за разлика (CFD) е продукт, който Ви дава възможност да печелите от движението в цената на чуждестранните акции и индекси без реално да ги купувате или продавате. Това означава, че ако сте закупили договор за разлика в цената (CFD) на акции на компанията АБВ, Вие не придобивате реално съответния брой от акциите й, а получавате правото да печелите от разликата между цената при която сте я купили и продали. Например, ако акциите на Intel струват 30 USD и смятате че са подценени, Вие купувате “договор за разлика” за покупка на 150 акции от тази компания.
В случай, че цената на акциите се повиши до 31 USD, тоест с 1 долар Вие реализирате печалба в размер на 150 USD. Ако цената се понижи до 29,50 USD ще реализирате загуба от 75 USD. Търговията с чуждестранни индекси представлява покупка или продажба на тези инструменти с цел реализиране на печалба от промените в техните цени. Индексът представлява претеглена величина на акциите от които е съставен. Индексът Dow Jones Industrial Average е съставен от акциите на 30-те основни промишлени компании в САЩ, а индексът NASDAQ 100, от акциите на стоте най-популярни технологични компании. Например ако Dow Jones е на ниво 8700 и желаете да го купите, то Вие трябва да разполагате поне с 1305 USD по Вашата сметка (гаранционна сума 15% от стойността на индекса). При положение, че нивото на Dow Jones се повиши до ниво 8900, Вие ще реализирате печалба в размер на 200 USD. Обратно, ако индексът спадне до ниво 8600, Вие ще реализирате загуба от 100 USD.
Продажби на късо С продажбите на късо Вие можете да печелите не само при повишение на цените, но и при тяхното понижение. Ако смятате, че цените на акциите или индексите ще се понижават Вие имате възможност да продадете съответната акция (индекс) в настоящия момент с идеята да я купите по-късно на по-ниска цена и така да реализирате печалба. Късите позиции се закриват чрез сключване на сделки за покупка на същия брой акции или индекси. Например, ако акциите на Intel струват 30 USD и смятате че са надценени Вие продавате 100 акции на тази цена. По-късно когато цената на акциите стане 27 USD, Вие купувате същия брой акции, като по този начин закривате късата си позиция, и реализирате печалба от 300 USD (по 3 долара на акция). Ако цената се повиши до 31 USD, Вие ще загубите 100 USD (по 1 долар на акция). Независимо, че е финансов инструмент, а не реален актив “договорът за разлика” дава на притежателя си определени права, които акционерите на дружеството върху, които е базиран също имат. Това са – право на дивидент, сплит, сливания на акционерен капитал и др.. Договорите за разлика не дават право собственост върху активите на компанията, право на глас в общото събрание, не са свободно прехвърляеми и не се търгуват на регулирани пазари. Маркет-мейкъра, който предлага тези инструменти има право да затвори позициите на клиентите си ако сметне това за необходимо, независимо дали дружеството е фалирало или не. Сетълмента на сделката с “договор за разлика” се извършва в деня на сключването й.
Източник: www.deltastock.bg