28.09.2007 г.

Десет съвета за успешно управление на портфейл


След като определиха основните насоки и правила при закупуването на акции, анализаторите на Investors Business Daily определят и десет правила за успешно управление на портфейл.На първо място от изданието препоръчват да се ограничи диверсификацията, като препоръките са да се притежават не повече от 6 вида акции при големи портфейли. Акциите в портфейла трябва да се избират по добри фундаментални показатели, като се подбират най-подходящите от тях. Препоръчват се инвеститорите да добавят към портфейла си нови акции, а не да се осреднява цената на вече закупените, които се представят лошо на фона на движението на индексите.
Броят на закупените от инвеститора акции зависи от сумата, която инвестират. За различните по големина портфейли се препоръчва следното:
На второ място анализаторите препоръчват да се ограничават загубите. Ако избраната от Вас акция се провали при старта на поскъпването си и отбележи спад, е необходимо да излезете от позицията, за да се ограничат загубите. Знаци за излизане от дадена позиция са, ако акцията загуби 7-8% от цената на закупуването, или ако след достигането на нови максимуми, регистрира значителен спад при големи изтъргувани обеми.Като трети съвет анализаторите посочват да се продават от портфейла акциите, които се представят лошо и понижават средната доходност. Задържайте акциите, които са лидери и регистрират ръст при повишението на пазара, и продавайте тези, които не се повишават на фона на всеобщия ръст.На четвърто място, задържайте акции, които регистрират значителни повишения за кратки периоди. Ако акция регистрира ръст от 20% в срок от 2-3 седмици, то анализаторите препоръчват тя да бъде задържана поне още 8 седмици. Изследвания доказват, че такива акции продължават поскъпването си и са сред най-повишаващите се на пазара.Като пети съвет се посочва да се влиза в дадена позиция поетапно (пирамидално). Препоръчва се влизането в дадена позиция на три етапа. На първия купете 50% от желаното количество. Ако акцията се повиши с 2-3%, купете още 25% и последните 25%, след като се повиши с над 5%.На шесто място - можете да добавяте от водещата акция, когато тя тръгне във вашата посока. Практиката показва, че добри нива за допълване с най-добрата от портфейла Ви акция е, когато тя достигне 10- или 50-дневната си среднопълзяща цена. Добър момент е и когато нивото на акцията се задържи без съществени изменения в цената си две или три седмици.На следващо място - необходимо е непрекъснато да следите пазара и движението на индексите, които могат да Ви дадат преждевременни сигнали за излизане от дадени позиции. В случай че индексите започнат да се понижават при обеми на търговия значително над среднодневните, това може и да е знак за излизане от позицията.Преглеждайте списъка си с избрани позиции. Ако акцията, която сте си набелязали, стартира силен ръст, не се колебайте да я купите; ако нямате налични средства, изчистете позицията, която се представя най-лошо.На следващо място анализаторите съветват инвеститорите да използват предоставяния им марджин умерено. Ливъриджът значително може да повиши вашите печалби, но и да доведе до значителни загуби, в случай че избраната акция тръгне в противоположната посока. Съветът е марджин да се използва в първите две години на „бичи пазар”, а при признаци за спад на индексите използваните допълнителни средства да се освобождават незабавно.Като последен съвет към управлението на портфейла анализаторите препоръчват да си поставяте ценови таргети за излизане от дадена позиция. Най-простият начин е да определите ценовия таргет като процент - например 25% над цената, на която сте закупили дадена акция. Изследвания сочат, че успешните акции регистрират ръст между 20 и 30% преди да стартират своята корекция.Другият начин е да си поставите таргет на съотношението цена/печалба и въз основа на него да определите цената на излизане от дадена позиция.
Източник: Investor.bg