Най-често срещаните 10 инвеститорски грешки според анализатори


Когато става въпрос за инвестиране на фондовите пазари има редица правила, които инвеститорите следват, като например - най-големите възможности за печалба идват от пoкупка на акции с ниско съотношение цена/печалба; купувай евтино продавай скъпо; инвестирай дългосрочно и др.За нещастие обаче много често тези правила се оказват неефективни и водят до реализиране на загуби от страна на инвеститорите. Ето как анализаторите определят най-често допусканите грешки сред инвеститорите, които водят до загуби, пише интернет изданието Investor's Business Daily.На първо място се определя митът за това, че акциите с ниско съотношение цена/печалба носят в себе си най-добри възможности за растеж и са по-сигурни вложения, като инвеститорите избягват тези с високо съотношение цена печалба.
Това е грешка, тъй като почти винаги акциите с най-голям потенциал за растеж са с високо съотношение цена/печалба, понеже включват в цената си премия.Това обаче не им пречи, в случай, че затвърдят очакванията на анализаторите за добър растеж, да продължат доброто си ценово представяне, а с течението на времето съотношението започва да намалява поради реализираните добри резултати, като премията в съотношението цена/печалба се запазва.На пазара в САЩ например съществуват редица примери за качеството на инвестиции в акции с високо такова съотношение. Нека да вземем например акциите на интернет компанията eBay, които регистрираха през изминалата седмица исторически максимум. Съотношението цена/печалба при интернет аукциона за настоящата година от 90 и от 60 за идващата година е значително над средното за пазара съотношение от 26 за 2004 г. Втора често срещана грешка от страна на инвеститорите според анализаторите е нежеланието за ограничаване на загубите. Изследвания показват, че докато закриването на позиции с малки загуби е преодолимо в последствие, то много често най-големите загуби се реализират в следствие на нежеланието на инвеститорите “да закриват на загуба”.При търговията с акциите, като неприятен момент се оказва факта, че загубите се случват много по-бързо и се неутрализират много по-дълго време от печалбите. Така например една голяма загуба от 50% от акаунта изисква в последствие печалба от 100%, за да се възстановят първоначално вложените средства, което е доста трудно. В случай, че се следва стратегията за ограничаването на загубите до 7-8%, то реализиране на печалба от 25% може да неутрализира 2 и дори 3 подобни загуби.Като третата сериозна грешка анализаторите посочват купуване на акции при спадащ пазар и продажбата им при трайно повишаващ се. Инвеститорите често не се съобразяват с факта, че при трайно наличие на тренд (трайно възходяща или низходяща посока) всеки 3 от 4 акции се движат в съответствие с движението на индексите и реализират значителни загуби, играейки срещу тренда с надеждата, че ще предвидят неговата промяна. Това често не се случва и води до значителни загуби, особено в съчетание с нежеланието на инвеститорите да ограничават загубите си.Много често заедно с горепосочената грешка инвеститорите правят още една. Стремейки се да осреднят цената на дадена позиция, движеща се в низходяща посока, те хвърлят нови средства в губещата позиция, вместо да търсят друга с по-добри перспективи. В редица случаи грешна и с твърде рисков характер се оказва и стратегията за инвестиции въз основа на слухове, съвети и мнения. Такива могат да носят големи печалби, но много често и големи загуби. Като инвеститорска грешка анализаторите определят избягването от страна на инвеститорите на акции с нови годишни максимуми. Обикновено такива са акции с основателна причина повишили се на база на стабилен фундамент и такива акции обикновено продължават повишението си и по-нататък. А дори и при евентуално движение надолу, спадът обикновено е лек и ограничен от най-вероятно последващ нов ръст.В тази насока друга често срещана грешка е продажбата на такива акции, които според инвеститорите са станали вече “твърде скъпи”. Като проблем анализаторите посочват и прекомерната психологическа обвързаност на инвеститорите с някои акции, от които са реализирали значителни печалби в миналото. Така например ако компании, като Microsoft, EMC и Cisco са повели пазара и са били лидери през 90-те години, то не е задължително същите да направят това и през предстоящите години.Често и прекалената диверсификация в стремежа на инвеститорите да намалят риска води до прекаленото занижаване на доходността на портфейла, коментират анализатори.Не особено добре обаче се възприема и инвестирането на целия портфейл в един-единствен актив, имайки предвид, че според направено изследване 80% от доходността на даден портфейл се дължи на диверсификацията, а не на растежа на точно определен актив.И на последно място като основна грешка анализаторите посочват закупуването на евтини акции от страна на инвеститорите с надеждата, че те ще се повишат повече. Често това не се случва, като сред основните причини е, че по принцип институционалните инвеститори и фондовете избягват закупуването на подобни акции.
Източник: Investor.bg