38 стъпки да станем успешни трейдъри


1. Събираме информация – купуваме книги, ходим на семинари и правим проучвания.
2. Започваме да търгуваме с нашите “нови” знания.
3. Продължително “даряваме” средства на пазара, като след това осъзнаваме, че имаме нужда от още знания и информация.
4. Събираме още информация.
5. Сменяме активите, които търгуваме.
6. Връщаме се на пазара и търгуваме с нашите “допълнени” знания.
7. Отново следват загуби и започваме да губим част от увереността си.

8. Започваме да слушаме новини и мнения на други инвеститори.
9. Връщаме се на пазара и продължаваме да „даряваме“.
10. Отново сменяме обекта на търгуване.
11. Търсим още информация.
12. Връщаме се на пазара и бележим малък прогрес.
13. Ставаме твърде уверени и пазарът ни отрезвява.
14. Започваме да разбираме, че за да търгуваме успешно, ще трябва да отделим много повече време и усилия за получаване на знания, отколкото сме очаквали.
Повечето хора ще се откажат в този момент, като осъзнаят необходимостта от много работа.
15. Ставаме сериозни и се концентрираме върху изучаването на истинска методология.
16. Търгуваме нашата методология с някакъв успех, но разбираме, че все още нещо липсва.
17. Осъзнаваме, че имаме нужда от правила, за да прилагаме нашата методология.
18. Учим се от самото търгуване и изграждаме своите правила за търгуване.
19. Започваме да търгуваме отново, този път с правила и с някакъв успех, но като цяло все още изпитваме съмнение, когато дойде време за действие.
20. Увеличаваме или скъсяваме списъка с правилата си, променяме ги, като виждаме нуждата от повече прецизност в тях.
21. Чувстваме, че сме близо до пресичането на линията на успешното търгуване.
22. Възприемаме нашите резултати отговорно, като разбираме, че успехът ни е в нас, а не в методологията.
23. Продължаваме да търгуваме и имаме повече успехи, следвайки методологията и правилата си.
24. Когато търгуваме, все още имаме склонността да нарушаваме правилата си и резултатите ни са непостоянни.
25. Знаем, че сме близо.
26. Връщаме се назад и изучаваме правилата си.
27. Изграждаме с увереност правилата, връщаме се на пазара и търгуваме.
28. Нашите резултати се подобряват, но все още сме несигурни в изпълнението на правилата.
29. Виждаме колко важно е да следваме правилата, като виждаме резултатите, когато не ги следваме.
30. Започваме да виждаме, че причината за липсата на успех е в нас(липса на дисциплина за спазване на правилата, поради някакъв страх) и започваме да се фокусираме върху начина си на мислене и поведение.
31. Продължаваме да търгуваме и пазарът ни учи все повече за самите нас.
32. Овладяваме перфектно своята методология и правила за търгуване.
33. Започваме да правим пари.
34. Ставаме твърде уверени и пазарът отново ни отрезвява.
35. Продължаваме да учим уроците си.
36. Спираме да мислим, като позволяваме на нашите правила да търгуват за нас (търгуването става скучно, но успешно) и сметката ни продължава да расте, като увеличаваме и търгувания от нас обем.
37. Правим повече пари, отколкото някога сме мечтали.
38. Продължаваме живота си и постигаме нещата, за които сме мечтали.