Десет инвеститорски правила при избора на акции


При инвестирането на фондовите пазари няма точно определени правилни и печеливши стратегии, които да гарантират успеха на индивидуалните инвеститори. Това определя капиталовите пазари като изключително рискови и в резултат всеки инвеститор има свои собствени виждания и изградени модели за търговия. В своите наблюдения по въпроса медийното издание Investors Business Daily (IBD) обобщава 10-те най-често срещани правила и модели при покупката на акции, които според него водят до успех на финансовите пазари.
На първо място като съвет към инвеститорите се отправя да купуват една акция при ясно оформен тренд на повишение на пазара, като трябва да се следят и предварително зададени сигнали за продажба на закупените акции при евентуална промяна на тренда.Като второ правило се определя концентриране на инвеститорите върху печеливши сектори и отрасли, които са сред 40-те, или 50-те най-печеливши сектори от определените общо 197 отрасъла от медийната група. Сред тях са например компаниите, занимаващи се с информационни технологии, и тези от чип сектора. От IBD съветват още инвеститорите да избират компании с доказани възможности за значителен растеж в печалбата си. В тази насока се препоръчват компаниите, които са реализирали среден ръст на печалбите си за последните три години от над 25%, а очакванията на анализаторите да са през следващата година печалбата да нарасне с поне 15 на сто.Освен ръст в печалбите компаниите е добре да разполагат със стабилен фундамент и значителен потенциал за нарастване на продажбите. Добре е през последните тримесечия да се наблюдават увеличени продажби с около 25%. В същото време като положителен фактор се възприема относителният процент на печалбата към продажбите да е близка до исторически най-високото им ниво. За инвестиране в дадена компания трябва да се взимат предвид и редица фактори като възвращаемост на активите. Препоръчва се като процент тя да е по-висока от 17%.Макар и парадоксално от IBD препоръчват акции, които се търгуват близко до свои годишни или исторически максимуми, като според тях добри възможности за покупка на дадена акция се разкриват, когато цената приближи 15-20% от постигнат годишен или исторически връх. Тази теза се мотивира с аргумента, че в основата на ръст до постигнат предишен максимум стои здрава фундаментална основа и в голям процент от тези случаи се достига до нов годишен максимум, който много често значително превишава предходния.Като следваща препоръка е при подбор на акция да се избира компания с нови и иноваторски продукти, които се приемат добре от пазара. Такива мотиви стоят в основата на силни повишения в цените на акциите. Като примери в тази насока могат да се посочат ръстът през изминалата година в акциите на Apple след излизането на новия й продукт – МР3 плеъра iPod, както и на Google в следствие на уникалната й търсачка.Добре е индивидуалните инвеститори да се ориентират в обстановката, следвайки институционалните. В тази насока инвеститорите могат да се насочват донякъде по това дали акциите на компанията се държат от големи и добре представящи се инвестиционни фондове. Като препоръка към инвеститорите се отправя да не купуват евтини акции, като е препоръчително да се ориентират към книжа, търгуващи се на Nasdaq на нива над 15 долара и над 20 долара на NYSE. Последната препоръка на IBD към инвеститорите е при избор на акции за покупка да взимат предвид дела на ръководството на компанията от книжата. При големите компании е нормално този дял да е относително по-нисък от този при по-малките.
Източник: Investor.bg