Поскъпва или поевтинява акцията при увеличение с права?


Акциите на Индустриален холдинг България АД поевтиняват номинално днес, 11 септември, с 20,57% до средна цена 11,20 лв. за брой. Изчислено реално обаче, по позицията бе отбелязан ръст от 21,04% до 11,20 лв. за брой. На какво се дължи противоречието? Вчера беше последният ден за покупка на акции на холдинга, даващи право на участие в увеличението на капитала на дружеството.
Реално купувалите акции на Индустриален холдинг България АД вчера или преди това, но непродали акциите си преди вчерашния ден, имат освен акцията, която днес струва средно 11,20 лв., и по едно право. То дава възможност за записване на 0,67 от една нова акция според решението на Общото събрание на акционерите.
Увеличението на капитала на холдинга е с 67%, или със 17,5 млн. акции, до 43,8 млн. акции от текущите 26,3 млн. акции, издадени от дружеството.
Цената за придобиването на нова акция е равна на разликата между цената на стара акция и емисионната стойност на новата акция плюс разходите за покупка на права, защото цената на придобиване на новата акция реално е сумата от цената на правата и емисионната стойност.
При текущата пазарна цена на една акция (11,20 лв.) получената цена на едно право е 2/3 от разликата между текущата пазарна цена на акция и емисионната стойност за една нова акция (2,4 лв.). Трябва да е 2/3 от цената, защото 3 права дават възможност за записване на 2 нови акции.
Тоест 11,20-2,4=8,8*2/3=5,867 лв., или цената на едно право при текущите цени на една акция трябва да е 5,867 лв.Така всеки закупил акции преди днешния ден в момента има акция, която струва 11,20 лв., и право, което се оценява на 5,867 лв., или общо 17,067 лв. За сравнение, вчерашна цена по позицията на дружеството бе 14,1 лв., което прави днешния ръст 21,04%.Предстои да бъде обявена начална дата за търговия с правата на дружеството и тогава ще видим на каква цена ще започне търговията с правата, която пък ще зависи от текущата цена на акцията. Колкото по-висока е тя, толкова по-скъпи ще са правата.
Постигнатият по този начин значителен ръст от 21,04% по позицията на ИХ България доведе до повишаване на SOFIX с 1,92%. Индексът отчита реалното изменение в цената, защото методологията му взима предвид ефекта от увеличението на капитала чрез „промяна в коефициент на делителя“ по емисията на Индустриален холдинг България, който коефициент влезе в сила от тази сутрин, веднага след като вчера правата се "отделиха" от акцията.
Според методологията на БФБ-София дори поскъпването на Индустриален холдинг България днес е с 59,77% до 11,20 лв. за акция. Според методологията си БФБ-София е коригирала вчерашната цена за акция на Индустриален холдинг България на 7,01 лв. По-късно днес БФБ-София промени изменението на 12.68%, като изчисли средна цена за вчера от 9.94 лв. за акция.
*Изменението изчислено от БФБ-София е намерено по формулата одобрена от Комисията за изчисляване на справедлива стойност при договорните фондове и инвестиционните дружества.
Формулата за цена на право е:
Цена на право = цена на акция предишния ден - (цена на акция предишния ден + цена на записване=брой акции в едно право)/(1+ брой акции в едно право)или
14,10 - (14,10+2,4*2/3)/(1+2/3)=14,10 - 14,70/1,66666= 4,68
Ако съберем днешната цена от 11,2 лв. с 4,68 се получава 15,88 лв. или поскъпване с 12,62% спрямо вчера.
Някои инвеститори изчисляват реалната стойност на акцията днес на база пазарната капитализация от вчера (370 млн. лв.) плюс 42 млн. лв. от увеличението (17,5 млн. акции по 2,4 лв. емисионна стойност на акция), което прави общо 412 млн. лв., делено на броя акции след увеличението (43,76 млн.). Изчислено по този начин получената справедлива цена възлиза на 9,42 лв. на акция. Така спрямо текущата цена от 11,20 лв. поскъпването е 19%.
Ето защо денят, в който акциите се търгуват без права, крие и възможности, и опасности. Неопитните инвеститори купуват, защото си мислят, че са хванали "промоция", а опитните продават, защото цените са добри. Разбира се, ако собствениците очакват още по-голямо поскъпване като цяло, може да не се възползват от тази спекулативна възможност и да не се разделят с акциите си.Днес търговията започна от нива при 14,1 лв. за акция рано сутринта и, вероятно следвайки логиката на горните изчисления, бележеха спад през целия ден. В крайна сметка книжата на холдинга приключиха борсовия ден при 10 лв. цена на последната сделка в резултат на процеса на осъзнаване на ситуацията. Минималната цена през деня бе 9,351 лв., което е много близко до изчислената по-горе справедлива стойност.
Автор: Мариян Йорданов Investor.bg