Не разчитайте на ниското съотношение цена-счетоводна стойност при вземане на решения


Да купиш нещо за по-малко от реалната му стойност наистина звучи примамливо, но много често хората забравят, че цената на даден актив се определя на пазара и най-вероятно има причини за по-ниската цена.Същото важи и при пазара на ценни книжа. Инвеститорите често са примамвани да купуват акции на компании с ниско съотношение цена-счетоводна стойност, което им дава измамно усещане, че купуват акциите на дадено дружество евтино и те ще поскъпнат.Че е евтино може би спор няма, но само по-себе си това ниско съотношение не означава, че книжата на дадената компания задължително ще регистрират ръст.Особено в голяма степен това важи при компании в бизнес с традиционно ниски съотношения цена-счетоводна стойност или при компании, поддържали такова от години.
Въпреки че е популярно сред инвеститорите да купуват акции на компании, подбрани по този критерий, тази стратегия често не се отплаща.Да купиш нещо с идеята, че постепенно дружеството ще се доближи до реалната си стойност, не винаги води до печалби. Причината е ясна - при тези компании стойността се определя от развитието на бизнеса и не толкова от стойността на активите им.Когато мислят, че едно дружество струва повече въз основа на счетоводната й стойност, инвеститорите не бива да забравят, че тя най-вероятно ще продължи да извършва своя бизнес, който е доста възможно да е свързан с ограничен растеж, или компанията е достигнала своя пик на ръст.Особено в голяма степен важи това за по-големите компании или такива с дългогодишна история или значителна пазарна капитализация. Те са трудна цел за поглъщане с идеята да се прекрати бизнеса им и да се "продадат на части", както се казва.Щом акциите се търгуват на дадена цена, която е "по-ниска" от реалната стойност на активите, значи за това има някаква причина и тя трябва да се открие, преди да се закупят нейните книжа.На ефективните пазари е трудно да се открие просто така лесна "премия", като се приема, че всичко е заложено в пазара и освен ако нямате вътрешна информация, едва ли ще успеете да намерите чудо. А и дори това да се случи в дългосрочен план доходността Ви пак няма да превишава значително средната за пазара.Естествено това не важи с пълна сила за неефективен пазар, като родната БФБ. Но дори и тук не бива да се търси "под вола теле" и да се разчита единствено на ниско подобно съотношение.Не е лошо то да се вземе предвид при фундаменталната оценка на дадена компания, или в случай че има консолидация в сектора и дадена компания е доста възможно да стане обект на поглъщане.В този случай при компания с добри позиции и ниско съотношение цена-счетоводна стойност е възможно да регистрира значително повишение в цената на акциите си. Естествено, подобен род сделки е трудно да се предугадят отново без непозволената вътрешна информация.Друг случай, при който е възможно разглежданото съотношение да натежи при вземането на инвестиционно решение е този, при който то е значително по-ниско от това в сектора за компания с ръст около или над този на отрасъла, в който оперира.При този случай инвеститорите могат да очакват доближаване на съотношението до средното за сектора.
Източник: www.profit.bg