Опасности при търговия на маржин


Тази статия е насочена върху търговията с финансови инструменти и свързаните с това рискове. основно са разгледани проблемите на маржин търговията с валута.
Маржин търговията е опасно начинание, в което лесно можем да бъдем въвлечени. В желанието си да умножим нашите спестяванията, може много бързо да се озовем в ситуация на фалит.
Участието на финансовите пазари е сравнително лесно. За откриването на сметка за търговия се изисква сключване на договор за брокерски услуги с местен или чужд брокер предоставящ достъп до желания за търговия пазар.
Брокерите предлагащи достъп до международния валутен пазар (ФОРЕКС) само в България са над десет.
Сключването на договор с чужд Форекс брокер е лесно oсъществимо, но трябва да се вземат в предвид разходите по откриване/закриване на сметката за търговия, както и езиковата бариера при комуникация.
Сключването на договор за търговия с договори за разлика (ДЗР), чужди акции и фючърси е отново лесно осъществимо с тази разлика, че малко местни брокери предлагат услугата за търговия с фючърси.
Маржин търговия с валута обикновено се предлага в съотношения от 1:50 до 1:400 (собствени спрямо предоставени средства). Най-често договори се сключват с маржин 1:100, тоест за търгуването на 1000 единици от дадена валутна двойка, трейдърът е длъжен да предостави по сметката си 10 единици от базовата валута, а останалите 990 единици се предоставят от брокера. Например за 1000 usd/bgn при курс 1.4930 и промяната му до 1.4975 води до печалба/загуба от 4.5 лв., в зависимост от това дали сте на дълга или къса позиция. Това означава до +/-30%{(4.5/1.4975)/10} печалба/загуба на първоначално депозираните 10 usd (гаранция за 1000 usd/bgn). Често срещано явление е дневното движение да е над 100 пипса, което означава +/- 6.67$ (10/1.4975=6.67$ за конкретния случай) или +/-66.7% доходност на първоначалната инвестиция. Както се вижда от графиката на usd/bgn за периода от последните две години, спот курсът на валутната двойка се е движил в границите 1,6810-1,4630 , но и много по-големи движения са възможни. Курсът на валутната двойка usd/bgn се е променял (за последните 8 години) среднодневно с 0.01% спрямо цена затваря на предходния ден, като средните отклонения от средната аритметична (mean) са в размер на 0.62%, т.е. волатилността измерена чрез стандартното отклонение е 0.62%. Лесно можете да сметнете промяната във вашия капитал при левъридж 1:100.
Над 90 % от трейдърите фалират, защото не вземат в предвид тези прости изчисления, а следват сложно звучащи техники и модерни правила за управление на парите. Като предупреждение на прохождащите трейдъри е факта, че всички успели в този бизнес, а те са малцина, са закривали с фалит поне по две сметки. Търговията на финансовите пазари е професия изискваща посвещение и търпение. Маржин търговията е най-рискова сред търговията с финансови инструменти, докато търговията с обикновени акции и то без използването на маржин е мястото за започване на доходоносна кариера/хоби. Диверсификацията е друг много важен момент. Алокация на ресурси от над 5% в един инструмент (за акции) и над 3% (за маржин търговия) се смята за рискова стратегия.
Съществува огромно количество литература относно как да търгуваме успешно, посредством технически или фундаментален анализ, или чрез използването на механични правила. Преглеждайте всяка новопопаднала Ви книга с песимизъм и си изградете защитна стена за безсмислена нова информация. Мозъкът има капацитет и за запаметяването на всяка нова информация е необходимо изтриването на стара такава. Не позволявайте да използват мозъка Ви за „кошче”, като се опитвате да запаметите всяка теория и техника. Както във всички сфери на знанието и тук обучението е самообучение и практиката няма заместител.
Ние, като хора от практиката и с широки наблюдения над поведението на валутните трейдъри можем да систематизираме следните правила за успешна търговия:
1. Диверсифицирайте вашият портфейл. Никога не влагайте повече от 3-5% от вашия капитал в един актив.
2. При Форекс търговията откривайте такива позиции, че дори и при пазарно движение от 10 фигури срещу вашата посока да не получите аутоклоуз. Стоп–лос ордерите са радостта на брокерите. Избягвайте затваряне на загуба като намалите търгуваното количество (експозицията си) и ако ползвате стоп-лос ордери ги слагайте далеч от пазара.
3. По възможност търгувайте на страната на положителния лихвен диференциал, тоест избягвайте плащането на ролоувър (суап).
4. Прибирайте печалбите си или поне ги защитавайте със стопове.
5. Не следвайте сляпо каквато и да е стратегия (технически анализ, фундаментален анализ или механични правила, включително и тези правила). Не е задължително и не е правило хора пишещи за търговия с финансови инструменти да се представят успешно като търговци и инвеститори, както и обратното.
6. Няма заместител на практиката. За да можете по-дълго да се учите без да затриете сметката си следвайте т.1 и т.2.
Източник: www.broker.bg