Четири неадекватни финансови съвета към младите хора


Ако сте на около 20-тинагодини най-вероятно няма да сте затрупан с пари, но е доста възможно всички да Ви дават безплатни финансови съвети. Най-вероятно много от тях ще са добри и полезни, но е доста възможно да има и такива, които не са особено подходящи за един млад човек. Ето и някои такива, посочени от специалистите от финансовото издание WallStreet Journal. Първият от тях e съветът да натрупате критична маса пари. Много често завършвайки своето образование младите хора са с амбиции да си купят кола, дом, дори и да опитат на фондовия пазар. Според някои “финансови специалисти” обаче, те трябва да натрупат критична сума пари за “черни дни”, като управляват своите спестявания, макар и не особено големи първоначално, изключително консервативно. Това много често не е най-мъдрото решение, като не им оставя почти никакви шансове за забогатяване.
Известен е постулатът, че колкото по-рано се рискува, толкова по-добре, като с възрастта намаляват възможностите за поемане на такива рискове, или най-малкото е по-неразумно. Вторият не особено адекватен финансов съвет, който младите могат да получат, това е да купят най-голямата възможна къща с презумпцията, че това е добра инвестиция и няма да имат нужда да заменят дома си когато имат деца. Това обаче е свързано с плащането на значителни суми по ипотеката, които намаляват евентуални бъдещи инвестиционни алтернативи и ограничават всякакъв род други покупки. В същото време съществуват много доказателства, че инвестициите в недвижими имоти не са най-добрите в дългосрочен аспект, ако целта Ви е инвестиционна. Третият не особено добър финансов съвет е в средата на вашите 20-ина години да си направите застраховка живот с ежемесечни вноски. Някои застрахователни агенти ще се опитат да Ви убедят, че ежемесечното плащане по подобен род застраховки е най-доброто решение за Вас, като освен друго, застраховката ще ви носи и лихви. Естествено тези лихви, както сами се досещате, не са много по-високи от банков депозит, така че едва ли са най-доброто инвестиционно решение. Ако искат да се застраховат, специалистите препоръчват на младите хора да си направят стандартна застраховка живот, която е и най-добрата алтернатива за тези все още без собствени семейства. И на четвърто място, като не особено разумен финансов съвет се посочва подтикването на младите хора да инвестират всичките си средства в акции на фондовата борса, под презумпцията че до пенсионирането им има твърде много време. Анализаторите съветват младите да стартират по-предпазливо инвестициите си на фондовите пазари – примерно с 60% от средствата си в акции и 40% в облигации. От една страна, така те ще намалят вероятността от загуби докато се учат, а от друга, ще избегнат евентуални големи загуби, които са трудни за възстановяване. По-късно, след една или две години, когато са натрупали опит и са доказали, че са успешни инвеститори, младите борсови спекуланти могат да увеличат дела на активите си в акции до 85-90%.
Източник: www.profit.bg