Инвестирането в сини чипове


Въпреки че имат репутацията на скучни, бавни и дори излезли от мода, т. нар. сини чипове отдавна са спечелили място в порфейлите на по-консервативните инвеститори, договорни и пенсионни фондове. За да се определят акциите на дадена компания като сини чипове, трябва да отговарят на няколко основни характеристики, макар че като цяло критериите са субективни. Те включват: 
-Установена история на стабилни печалби за дълъг период от време 
-Разпределяне на дивиденти на акционерите отново за продължителен период
-Повишение на дивидентната доходност в исторически план 
-Силен баланс с умерена задлъжнялост на компанията 
-Висок кредитен рейтинг 
-Голям по размер като приходи, както и пазарна капитализация 
-Диверсификация по продукти и/или по географски райони 
-Конкурентни предимства на пазара 
Тези характеристики обикновено помагат на компаниите да поддържат водещите си позиции в индустриите. Умерената задлъжнялост и отличните кредитни рейтинги им позволяват да заемат пари на по-ниска стойност от конкурентите. Отличната репутация също помага, било под формата на по-високи продажби. Потребителят е по-вероятно да закупи марка, която му е позната, въпреки по-високата цена. Най-известният списък със сини чипове е събран в индекса Dow Jones Industrial Average. Единственото изискване за тридесетте компании в него е лидерство в индустриите им. Отделните компании, включени в него, рядко са променяни, характеризирайки присъщата стабилност на сините чипове. Българският еквивалент на индекс на сините чипове е SOFIX, съставен към момента от 16 водещи публични компании. SOFIX бе създаден още през 2000 г., като значителни промени на състава и методологията за изчисляването му бяха направени в началото на годината. Има няколко начина да се инвестира в сини чипове. Можете директно да придобиете акции на компаниите, чиито акции се определят като сини чипове. Друг вариант е да закупите дялове в тъй наречените индексни фондове (инвестиращи в акции от даден индекс).
Също така на западните борси се предлагат дериватни инструменти, следящи движението на популярните индекси, които позволяват както покупка, така и продажбата им на късо.
За последните 12 месеца Dow Jones се е повишил с над 20%, а SOFIX с повече от 53 на сто.
Автор: Павлин Петков Profit.bg