Колко различни акции да притежавам?


Когато фондовия пазар подскача нагоре-надолу, може би е време да се фокусирате на по-малък брой акции, които познавате добре. Какъв по-добър начин от това да задържите доходността висока, и да ограничите риска? Повечето специалисти ще ви кажат, че портфейл от 12 (и до 30) акции ще диверсифицира достатъчно инвестициите ви. В същото време, три скорошни изследвания откриват, че притежателите на по-малко акции се справят по-добре от тези държащи много. Идеята, че 12 до 30 акции са всичко от което се нуждаете, датира отще от 60-те, когато академичната общност е заключила, че това е достатъчно да се елиминира по-голяма част от риска на портфейла. Но в наши дни, в ерата на компютаризираната търговия, цените на акции се движат по различен начин. През 2001 е изчислено, че са нужни 50 акции за да се ограничи риска на ниво което преди време са осигурявали 20 на брой.
Други оценки дори определят, че истинска диверсификация може да се постигне със стотици на брой акции. Наскоро обаче, изследователите на индивидуални инвеститори откриват, че колкото по-концентриран е портфейла, по-висока е доходността. Едно проучване открива, че инвеститор заложил основно на една или две акции постига доходност, надвишаваща тези с диверсифициран портфейл средно с 0.8 до 4.8 процентни пункта годишно. Също така, около 8 на сто от топ изпълнителите имат вложение основно в една компания. И така, защо ни е диверсификация тогава? Първо, по-концетрираните инвестиции често изостават от пазара. Те просто изсостават по-малко от тези с повече акции. Второ, поради факта че доходността от различните акции не е еднаква, средният недиверсифициран инвеститор на практика не съществува. Във всеки един момент в САЩ има около 10 000 акции. Повечето от тях са посредствени, но определен брой са "ракети". Сред голяма група от хора, чиито портфейли са основно в една или две акции, късметлиите с изключително печеливши акции ще направят средния ръст, за да изглежда групата отлично, въпреки че мнозинството има средни или по-ниски възвращаемости. От друга страна, инвеститори, които разпределят залозите си сред десетки акции, имат съвсем малко по-голям шанс да хванат акция "звезда". И дори да го направят, няма да има толкова голямо влияние върху портфейла като цяло, нито за средната доходност за групата.
В крайна сметка вие се нуждаете от много акции да сте добре диверсифицирани, и също се нуждаете от концентриран портфейл, за да реализирате над нормалните печалби. Като оптимален вариант може да се вложат 90% в диверсифициран портфейл (индексен фонд), който следва пазара като цяло. С останалите 10% може да заложите на 1-2 акции които очаквате да се превърнат в "ракети". По този начин ще минимизирате риска, и ще максимизирате надеждата си.