1.09.2014 г.

Крахът на световната финансова система


Анализираме втората Велика депресия от няколко години. Крахът не е далечна перспектива. До срива на световната финансова система остават броени дни или седмици.

Ситуацията е катастрофална и тя не може да бъде спасена.
От макроикономическа гледна точка всичко е ясно - предстои колапс на САЩ. Дали ще повлече целия свят не е ясно.
От историческа гледна точка ситуацията не е нова. Това е достигане на нова фаза на прехода към поредния исторически цикъл.
Целият генезис на сегашния икономически модел на САЩ е движение от примитивния колониализъм към негови по-ефективни форми. Доларът, глобалната валутна система, Световната търговска организация - това са само текущи инструменти на колониалното данъкооблагане от САЩ на останалия свят.
Днес обаче голяма част от тези инструменти са изчерпани и трябва да бъдат заменени с нови. Замяната се нуждае от революционно преразпределение на световния ред, което няма да се хареса на много участници, преди всичко на САЩ, но ще бъде направено. Защото актуалната система на финансово-икономическите отношения е изчерпан вече колониален модел.
Икономиката на САЩ стигна своя потенциален предел като симбиоза на собствена съзидателна икономика и колониална система за данъкооблагане. И двата компонента навлязоха във фазата на стратегическия колапс. Той може в най-добрия случай да бъде отложен до няколко месеца.
Но какъв е смисълът, ако след това колапсът ще бъде още по-силен. Ето защо може да се предполага, че върхушката на САЩ вече реализира стратегия на фазов преход, т.е. на изход от сегашния икономически финансово-политически, социален и всякакъв друг световен ред, към формиране на новия ред, в който искат да заложат потенциал за експлоатация на света за още 100-150 години.

Става дума за принципно нов световен ред, а не за козметичен ремонт на съществуващите инструменти на колониален или неколониален контрол, които отдавна са изчерпали своя срок. Заради това сегашните опити за спасяване на онова, което може да се спаси, са опити за съживяване на гниещ труп.
Същото се отнася и за новото "евроатлантическо единство". И то е от същата умираща опера.
Запазването на сегашната финансова система е невъзможно.
Човечеството е в изключително сериозна криза. Реалната картина показва, че става дума за повторение на Великата депресия от 1929 г. с някои корекции, с още по-голяма дълбочина.
Кризата се развива вече 13 години, но истинската й същност не се осъзнаваше даже от специалистите.
Всички виждаха, че нещо лошо става на пазара на недвижимостите в САЩ, всички виждаха че нещо лошо става на пазара на нефта, всички виждаха, че златото вече е 1200 долара за унция, всички виждаха, че лошо става и на глобалния продоволствен пазар.
На пръв поглед става дума за второ издание на Великата депресия от 30-те години на XX век. Но нещата са още по-лоши, тъй като сегашната криза носи не само икономически, но и общоцивилизационен характер. Всеки отделен елемент на ставащото пред очите ни все още може да се обясни с някакви икономически теории. Но взети заедно, те дават съвършено необичайната картина на друга реалност.
Най-яркият пример е, че сумарният дълг на всички субекти на американската икономика днес надминава 70 трилиона долара. От такава яма излизане няма. Най-дълбоката точка на срива на предишния исторически цикъл беше през 1933 г., когато в Германия на власт дойде Хитлер. Ако се екстраполира сегашният цикъл, структурната криза едва ли ще бъде отслабена и към есента ще започне нейна нова вълна.
Прословутото глобализиране изигра на човечеството и преди всичко на неговите инициатори – САЩ и ЕС, най-лошата шега. Всички негови плюсове сега, по време на новата Велика депресия, се превръщат в унищожителни минуси и тя руши досегашната валутно-финансова система.
Геополитическите последствия никой не може да предвиди. Защото САЩ и ЕС направиха всичко възможно да свържат тази система с атлантизма и либералния модел на икономиката. Но за какъв либерализъм може да се говори, когато се разрушава самият либерален модел, който продължи няколко столетия. Това е моделът за стимулиране на разделението на труда, на икономическия ръст и на научно-техническия прогрес по пътя на кредитирането от един частен емисионен център в САЩ.
Досегашната геополитика е пред земетресение. Човечеството стана заложник на тази безумна ситуация. Тя провокира и размножава и онези конфликти, които бяха замразени, което води до изграждането на няколко световни центрове.
Единият вероятно ще бъде англо-американският, вторият - европейският, третият ще бъде китайският, четвъртият - латиноамериканският, петият - руският, шестият - ислямският и т.н.
Но ясно е, че голямата част от човечеството вече не може да се инкорпорира с англо-американския блок, тъй като е съвършено непонятно по какъв начин и с какви средства той ще контролира този процес. Освен това третира останалите като колонии и суровинни придатъци. Заради това кризата удари и Източна Европа - Полша, Украйна, Унгария, Чехия и България. Те са безпомощни.
Структурата на световната финансова система не е в състояние да се върне или да възпроизведе началната ситуация. Основната причина е колосалният дълг на САЩ, който продължава да расте. И изведнъж САЩ са пред дилемата - да станат страна от Третия свят, да се разпаднат или да започнат Трета световна война.
Нещата звучат страшно, но са такива.
По този начин се образува огромна пропаст между необходимите мерки за преодоляване на кризата и реалните възможности. В тези условия рязко нараства опасността, че САЩ ще се опитат да излязат от кризата като разпалят нова война. Още повече, че тези върхушки не са способни по никакъв начин да управляват ситуацията. Те, чисто и просто, не знаят какво да правят. Заплахата е реална, т.е. хаотизиране на световните процеси.
Тук САЩ и Западът отново разработват различни варианти, така че да приключат процеса на глобализирането в своя полза. Така например някои икономисти твърдят, че новият световен ред ще се появи от "много голям безпорядък, предизвикан от катастрофи и войни със средна и малка интензивност". Страшното е, че присъстващите в момента на сцената в САЩ политици са агенти на този хаос. Заради това единственият шанс за САЩ да удържат своята роля на световен жандарм е да блокират спокойното развитие на събитията и да прекъснат процеса на формиране на единно икономическо инфраструктурно и политическо пространство, преди всичко на огромната територия на Евразия.
Историята показва, че в тази стратегия няма нищо ново. Тя е отдавнашно средство на английската дипломация за разкол на европейските държави, за да не се допусне алианс на империите на континентална Европа срещу Острова. И днес, когато процесът на обединяване на Евразия, т.е. на глобалния материк в термините на геополитиката, стигна до опасен на англосаксонската цивилизация рубеж, "глобалният "остров", чиято роля от Англия премина към САЩ, предприе поредна провокация в Украйна, за да разцепи Евразия.
Ясно е, че днешната глобална финансова система представлява една напълно дерегулирана и неустойчива среда. Тя стои пред избора – или да създаде система за действащо регулиране, или разрушение, т.е. поява на редица валутни зони, както беше преди Втората световна война. Това ще спре глобалното интегриране и ще е краят на глобализирането, според идеите на неговите инициатори.
Към края на 2014 г. кризата ще се засили неимоверно от кумулативното действие на различни фактори като САЩ ще бъдат в нейния епицентър – колапс на реалната икономика, финалният етап на пукането на имотния и финансов балон, срив на американския долар.
Естественият ход на нещата ще доведе САЩ до последния рубеж на икономическия и политически крах.
Затънало в хаоса на последните години, човечеството не можа да разбере какво се случи, въпреки че то е епохално и колосално. САЩ и целият Запад навлязоха не само в икономическа депресия, но и в нещо много по-страшно - краят на пазарния либерален капитализъм. А оттам и на света, какъвто го познаваме през последните 200 години. Управляващият западен финансов елит е в паника и търси някакъв изход, но няма да го намери.
Американската икономика е във фалит. Тя нито може да обслужва своите дългове, нито да ги плаща.
В такива случаи се обявява фалит. Западният капитализъм е във фалит. В момента той е в агония и чете собствения си некролог.
Силните на западния свят са в безизходица. Използваните от тях мерки нямат смисъл и не могат да доведат до някакъв логичен финал. Западният елит се оказа в свят, какъвто досега не е имало. Той няма аналози в 30-те, 70-те или 80-те години на XX век. Пълна неуправляемост.
Дали съм изненадан? Със сигурност. Трудно ми е да повярвам, че онова, за което пиша от 40 години - за края на капитализма, ще ми се случи приживе. Още повече, че идва след краха на социализма, въпреки че трябваше да е точно обратното. Но животът е "всичко онова, което не може да се предвиди".
Наистина малко са хората, които през последните шест години успяха зад плътната завеса на авансцената да видят контурите на ставащото зад нея. Трудно беше да се стигне до същността.
Не беше лесно да се разбере, че в резултат на монетарния "постиндустриален" либерален курс на американската финансова върхушка САЩ се превърнаха в деиндустриализирана страна, като повечето нейни промишлени обекти бяха изнесени в Китай, Мексико, Тайланд, Тайван, Филипините, Индонезия, Южна Корея. Печалбите бяха получавани от транснационалните корпорации, които са базирани в САЩ, но организираха своите производства в чужбина. В самите САЩ вървеше потребителска вакханалия - масово раздаване от банките на кредити за всеки, който не го мързеше да си поиска.
Пирамидата в САЩ растеше. Появи се въпросът, какво ще бъде по-рано - крахът на долара и след това ще започнат военно-политическите последствия, или най-напред ще бъдат военнополитическите последствия и след това ще дойде крахът на долара. Може да се спори, но крахът си е крах.
Всеки, който може да мисли, разбира, че 11 септември 2001 г. не можеше да бъде нито причина, нито повод за тази криза. 11 септември беше първият и залп. Тогава изгърмя огромният балон на надценения няколко пъти фондов пазар в Ню Йорк. Той беше надценен не защото имаше 11 септември, а защото се надуваше преди него от спецификата на така наречената "икономика на новите технологии", която неизбежно създава колосални балони.
Заради това САЩ никога не могат да станат световна суперсила. За разлика от своите британски предшественици, те са банални грабители, отнемащи силово чуждата собственост. Какво правят сега – от арабите крадат нефта, от афганистанците – високопланинските плантации за така важния за американската демокрация опиумен мак, от сърбите – Косово, от Латинска Америка крадат всичко, макар че все по-малко успешно. От Русия искат да откраднат най-големите на планетата природни богатства.
Но именно тук се получава най-големият провал. Принципно игнориращите историята американци в лицето на Русия се сблъскаха с нацията, от която засега никой нищо не е успял да открадне задълго, с народ, който е по-силен духовно, генетически и биологически. Това ще е фатално за САЩ.
Но главното не е и в това. Години наред чрез своя долар САЩ крадат парите от целия свят по силов начин. Известна е метафората "какво е доларът на САЩ". Това е когато американците печатат вкъщи зелени хартийки, след това ги разпращат по целия свят и ги получават обратно, като във всяка има загънато и бонбонче.
Последните години добавиха нови подробности към тази метафора. Чувалите и контейнерите със зелените хартийки са транспортирани със самолетоносачи, бомбардировачи и ракети. И да бъдат отказани е крайно неудобно. Но и на това недоброволно кредитиране от САЩ от целия свят идва краят.
Къде отидоха всички тези богатства, които се стовариха върху главите на американците след разпадането на съветския блок? В малка степен за увеличаване на потреблението на американците. Голяма част отиде за въоръжаване и за нови войни. Плодовете на незавоюваната победа над СССР и световния социализъм САЩ използваха, за да подготвят и започнат нови войни. Но основната от тях – войната за арабския нефт, се оказа блато, в което затънаха до уши.
САЩ обаче никого не колонизират. Това е главната особеност на американския доларов неоколониализъм. Те не носят на покорените народи своята цивилизация, тъй като Америка няма своя цивилизация. От гледна точка на цивилизацията, САЩ са в залеза на онова, което беше наречено "безумен експеримент". Не цивилизацията, а именно доларово безумно експериментиране носят САЩ навсякъде и на всички. И навсякъде с един и същ резултат – унищожение на всичко, което е било – добро и лошо. И нищо ново вместо тях. Разбира се, не става дума за обикновените американци, а за американския елит.
Заради това САЩ нямат шанс да царуват в света. Техният елит няма необходимия цивилизационен код. Няма програма. Америка е една болна цивилизация, израснала на пусто място, без история и корени, присвоила си правото да експериментира със съдбата на други народи. Но американската върхушка подсъзнателно разбира, че е жертва на неудачен експеримент и отмъщава за това на целия свят, заедно със своя патрон Англия и тяхното творение Израел.
Експериментът на САЩ днес изглежда така – а можем ли да се въоръжим толкова много, че да не може да ни стигне никой и с това оръжие да продължим да паразитираме върху останалото човечество. Отговорът е ясен – това не е възможно. Не става.
Югославия, Афганистан, Ирак, Сирия, Украйна са само началото на войната на САЩ срещу целия свят. Те нямат никакъв план. Но имат стратегия – подпалвай. Страшното е, че САЩ не искат да знаят защо им трябва да подпалват големи и малки войни в Близкия Изток, Азия, Кавказ или Европа. Знаят само, че трябва да подпалват, тъй като от своя исторически опит си мислят, че да подпалват е изгодно за тях. Заради това САЩ се стремят да се въоръжат така, че да отнемат ресурсите на останалите. Нека да издъхват от глад. А ние ще пируваме. Чумата е при тях, не е при нас. Всичко ще подпалим. И си вярват, че в този пожар няма да изгорят.
Днешните САЩ нямат собствена вътрешна логика на развитие. Това е криза на цялата система по-точно на нейното пълно отсъствие. Днес Америка е едно изкуствено държавно образование, чийто монтажен цех се намира далеч извън нейните предели – в Англия и Израел. Поражението на САЩ ще бъде катастрофа и за тези държави, които управляват чрез своето лоби военно-политическата машина на САЩ и използват американците като световен жандарм за защита на интересите на световната финансова олигархия. След поражението на САЩ нито Англия, нито Израел ще имат перспектива да оцелеят като държавни структури.
Транснационалното конспиративно обединяване на мегакапитала и неговите финансови институции днес се представляват в САЩ и Европа като глобално правителство на планетата, което работи в полза на прословутия вече "златен милиард", т.е само за най-богатата част от човечеството. Останалите са обречени.
Само до вчера понятието световно правителство, глобален заговор или конспирация се разглеждаха като политическа измислица или като политическо мракобесие. За съжаление това е реалност, която става все по-опасна.
Днес глобалната концепция даже не се укрива от лидерите на западните държави, усърдно работещи за световната финансова олигархия. Това вече не е конспирация а официална пътна карта за преустройство на света, преразпределение на държавните и национални граници, на правата на човека, на лична собственост и родна земя.
Човечеството трябва да бъде разделено според нова формула в процентно съотношение - 20 на сто супербогати или "златен милиард", и 80 на сто - обслужващ персонал. Без средна класа. Средната класа трябва да слезе завинаги от историческата сцена, както слезе и "пролетариатът-хегемон". Това разделение трябва да остане завинаги.
Основен принос за това имаше крахът на СССР. През 1989 г. в Източна Европа в това число и европейската част на СССР, живееха 14 милиона бедни хора. Благодарение на перестройката на Горбачов и превратите в останалите социалистически страни, през 1996 г., на същата територия броят на бедните нарасна на 169 милиона. Парадоксално именно в социалистическите страни световната конспирация изпробва своя нов заговор. Засега успешно.
Същият процес се развива и в страните от Запада. Транснационалните корпорации поглъщат богатството на средната класа като я обричат на нищета в условията на глобализма. Преди 20 години доходите на управляващите компаниите надвишаваха дохода на редовия мениджър около 20 пъти. Днес тази разлика е 400 пъти. Транснационалите ликвидират прослойката от "бели якички", така наречената средна класа, която се превръща в пречка във века на електрониката компютъризирането и виртуалните финанси. И тази политика на световната олигархия се провежда напълно открито вече, без никакви завеси.
В епохата на глобализма демократичните процедури са излишни и ненужни. Те са ненужни на международните институти на световната олигархия. В САЩ, които бяха избрани от световната върхушка като таран на глобализирането, президентите се назначават със световен консенсус. След една година ще им бъде нужна Хилъри Клинтън и ще я назначат без оглед на американските демократични процедури.
Това е началото на краха на западната капиталистическа цивилизация. Това е краят на Американския век, който вместо да продължи 100 години, продължи точно 1 година, т.е. до 11 септември 2001 г. - събитията в Ню Йорк и Вашингтон, след което се превърна в агония. Това е началото на истинския постамерикански XXI век, който ще има коренно различни параметри. Това е началото на Първата глобална Велика депресия, краят на новия световен ред и началото на напълно нов, непознат свят, който ще се изгражда през целия текущ век.
Капиталистическата монетарна система се оказа мит, опиращ се на хартиени банкноти и банкови виртуални компютърни операции.
Днес всички говорят за Ватерлоо, за цунами, за нов Бретън Уудс, за необходимостта от изграждането на многополюсен свят. И си задават въпроса "какво ни очаква".
Дали това ще бъде възходът на Китай, изправилата се Русия, или боледуващата Европа? Никой не знае. Ясно е, че САЩ повярваха в собствения си мит - икономически, политически, идеологически и не издържаха. Не издържаха по всички фронтове.
Перифразирайки американската поговорка "ако сте толкова богати, защо сте толкова глупави", защо американският елит извърши толкова огромни грешки. Или тези грешки бяха неизбежни? Защото не става дума за грешки, а за железните закони на Историята, за логиката на човешката еволюция и социален възход.
Разбира се, еднополюсният свят никога не е бил повече от една обикновена метафора. Реално САЩ нито в един ден не успяха да постигнат унищожително превъзходство над останалия свят. Но не става дума за "закриването" на САЩ и дали те ще паднат до втора или трета лига, още повече, че в момента никой не бърза да ги измества. САЩ сами се изпратиха в нокаут и сега висят безпомощни на въжетата на ринга. И няма кой да хвърли кърпата на ринга.
Дали САЩ ще издържат, дали ще се разпаднат като единна държава, дали ще станат някаква територия с особен визов режим? Тези въпроси на пръв поглед са лишени от смисъл. Но в днешния свят е натрупана твърде много материална мощ и много малко смисъл.
Ясно е, че Америка вече не е основен производител на разнообразни стоки и услуги. Приоритетът в масовото производство неотклонно се поема от Китай.
САЩ нямат и чертежите, според които останалият свят може да живее през следващите 50 години. Не могат да предложат и нови интелектуални импулси или ценности. Този колос на глинени крака ще рухне окончателно всеки момент в геополитически и икономически план. Зад използването на силата стои традиционната американско - англосаксонска география, предполагаща разрушаването на националните държави, национални егоизми, които могат да бъдат сблъсквани, за да се управляват противоречията между тях - стара схема, разработена преди векове от английската социална антропология.
Тази икономическа, политическа и социо-културна криза, в която се оказаха САЩ, е край и на цивилизацията, която знаем.
Ще започне съвършено различно устроена реалност, която няма да има нищо общо със сегашните понятия. Не става дума само за преход от еднополюсен към многополюсен свят, тъй като реално първият въобще не успя да се появи. Става дума за новия цивилизационен модел, или както се казва парадигма, която вероятно ще лежи извън конфликта капитализъм - социализъм, а в нещо ново, неизвестно и непроучено.
Светът се намира на прага на преход към нова техно-промишлена и социо-културна система. Основата й ще бъдат създаването на нови технологии, превишаващи ефективността на днешните решения стотици пъти, на открития на нови принципи във фундаменталните науки и пренасянето им в различни сфери на човешката дейност.
Това засега са абстрактни теми. Реалността обаче е, че сегашната глобална финансова криза разкри формите на грабежа на ресурсите на цялата планета от САЩ, които осъществяват паразитиращо съществуване и чрез своята система по-скоро рушат, отколкото създават. Заради това САЩ нямат шанс да царуват в света. Техният елит няма необходимия цивилизационен код. Няма програма. Америка е една болна цивилизация израснала на пусто място, без история и корени, присвоила си правото да експериментира със съдбата на други народи. Това е крах на американско-англосаксонския финансов капитализъм. 
Ню Йорк и Лондон бяха главният финансов център на "световното казино", т.е. опора на безплодната икономика на финансовите спекулации и на операциите "пари-пари",. Именно този център наводни планетата с "кухи пари", които отдавна не са обезпечени с нищо.
САЩ продължават да се катерят по стълбата, която води надолу, към преизподнята. 
Системата като цяло с всяка година ще става все по-порочна. След Първата глобална Велика депресия светът ще бъде неузнаваем. Ако не започне да противодейства още сега след Първата ще последва Втора велика депресия. И така ще бъде през целия XXI век.
Но смъртта на стария строй и раждането на новия винаги са воини и хаос.
Сега американците ще се опитат да прикрият кризата с поредна война, в сравнение с която Афганистан и Ирак ще бъдат махленска свада. Може би ще помислят, че е по-добре да започнат Трета световна война, за да се измъкнат в нейния пушек.
Но доларът е обречен и нищо не може да го спаси. Ситуацията е понятна вече на всеки, а онези, които не я разбират, са дебили. Иронията на историята е, че западният елит сам набута САЩ в този исторически капан. Девизът "Боже, пази Америка" или поне я спаси, стана актуален, както никога в миналото.
Едно е ясно – краят на капитализма най-накрая дойде.
И аз бях сред онези, които преди години активно пишеха, че социализмът е завинаги, а че капитализмът вече си е отишъл. Познах наполовина. Това все пак не е малко.
Какво ще дойде след капитализма и с каква цена ще се роди новият свят? Отговорът никой не знае. Досегашните матрици рухнаха по всички линии: капитализъм - социализъм, Изток - Запад, Север - Юг. Но някои изводи все пак вече могат да се направят.
Дали САЩ готвят нова голяма война? Няма съмнение, че само от тази гледна точка сегашните безсмислени действия на техните политици придобиват някакъв смисъл Когато кризата на дълга стане неизбежна, като Великата депресия от 1929 г., тогава капиталът ще започне нова голяма война. Всичко останало - ръстът на цените на нефта, разработката на най-нови ядрени заряди, създаването на самолети-роботи, приемането в НАТО на нови членове, спешните външни заеми - е само подготовка за голяма война. Нефтът е спусъкът за войната, но причините за нея са в самата западна политикоикономическа система. По-точно, самата западна система е причината.
Заради това казваме отдавна, че кризата е системна.
Има две решения. Или тя ще бъде унищожена, или ще се измени, като се елиминира емисионният център и спекулативният капитал. Това обаче политическият елит на Запада няма намерение да прави.
Значи, остава войната. Как ще започне и как ще завърши, никой не знае.
В момента наблюдаваме бясна надпревара между наближаващата война и наближаващата тотална криза. Кой ще изпревари? 
Ако светът иска да се спаси, трябва да ускори краха на САЩ.
Оставката на долара ще е най-малката вреда. На дневен ред ще е оставката на цялата западна валутно-финансова система. Или по-точно - на капитализма такъв, какъвто го знаем през последните 100 години.
Това е залогът.

Автор: Красимир Иванджийски

Няма коментари: