Проекта за налагането на Нов световен ред и противниците му


НСР – това е вид световна антицивилизация, която, ако проектът бъде осъществен, би означавала коренен преврат в цялото устройство на света и начина на живот на човечеството. 
Акционерите в НСР не крият съществуването на този проект, но рядко говорят за него в детайли. Те имат какво да крият. 
Мониторингът на достъпната информация за НСР показва, че ако проектът бъде реализиран, в миналото ще останат: 
суверенитетът и независимостта на държавите;
националната икономика;
правата и свободите на гражданите;
демокрацията;
политиката;
духовните ценности и основите на живота на хората – семейството, моралът, съвестта, справедливостта, културата, историческата памет, хуманитарните науки и др. 
Забележимо съкратилото се население на света ще се състои вече не от хора, а от роботизирани био обекти  и трансхуманоиди, получавеци-полукомпютри (homo  electronicus ). 
Необременени от ненужни «забрани, знания и предразсъдъци от миналото» тези трансхуманоиди ще водят програмиран безпроблемен живот под контрола на електронни информационни центрове и ръководства на териториални (местни власти) и глобални (световното правителство) топ-мениджъри – наследници на днешните американски и европейски парични и властови елити. 
Банково-бюрократичната върхушка на Запада смята да установи НСР за век и вече десетилетия внедрява неговите различни начини в живота на хората и държавите (на доларовата банкнота на САЩ е написано  «novus  ordo  seclorum» – „новият ред на века”). 
Резултатите са налице – както е известно, много от ценностите и основите на днешния живот се рушат, деградират, съзнанието и нормите на поведение се променят, забраненото и срамното се превръщат в норма и се поощряват, хората се превръщат в електронно-зависими, стават все по-примитивни.

За ускоряването на реализацията на НСР е създаден международният форум „Глобално бъдеще -2045” с най-богатите спонсори. Форумът предстои да се превърне в световно движение, а след това и в световен ред, след което ще бъде създаден универсален кодекс от световни закони, за съблюдаването на които ще следи световното правителство или управител. По този начин поредните изследователи на човечеството обещават да затворят завинаги пътя към миналото и до 2045 г. да направят всички здрави, щастливи и безсмъртни. 
Наред с прекрасните лозунги е обявен и главният противник на това светло бъдеще„национално-ориентираните идеологии”, които, според определението, нямат място в НСР.
Тези схеми обаче, срещат сериозни препятствия. 
За да хвърлят в „дупката на историята” (термин от Дж. Оруел, „1984”) стария свят с неговите предразсъдъци, е необходимо глобалното еднообразие и контрол над всички хора и територии в света. 
Подготвяйки установяването на НСР, мениджърите на новия живот чрез информационните технологии – образование, медии, реклама и все по стесняващия културата виртуален свят на развлекателната индустрия, коренно променят ценностите и създават нова матрица на съзнанието. Всичко това се осъществява във всички страни, без изключение чрез повече или по-малко формалните търговски технологии, които в продължение на десетилетия преформатират съзнанието на хората, внедряват нови и отесняват все още съществуващите кодове и понятия. 
За създаването на НСР днес вече е готово много – примитивизацията на всичко и всички и замяната на картината на света се извършва с пълна сила. В глобален, а дори и държавен мащаб обаче, „смяната на мозъка” и осигуряването на готовността да се влее в редовете на привържениците на НСР съвсем не е навсякъде и невинаги преминава успешно. Присъединяването към лагера на НСР на нови територии и народи по политически път или чрез сила, е важна част от стратегията на НСР. 
Без държавните структури тук няма да мине, а те невинаги симпатизират на идеологията. Експанзията на НСР към момента се осъществява мирно, често пъти чрез организирането на силова смяна на режими и граждански или междудържавни войни. Вътрешните и международни въоръжени конфликти възникват в резултат на операциите на САЩ с привличането на съюзници от Европа и други региони. Придвижването към новия световен ред протича непрекъснато и целенасочено, използването на „твърди” и „меки” сили се редуват и координират, графиците и маршрутните карти на процеса се контролират и при необходимост се преразглеждат.
Днешната външна и вътрешна политика на Русия противоречи на замисъла на НСР и се превръща в притегателен център за страните, които не възнамеряват да се отказват от държавния си суверенитет, основите на действащото устройство на света и традиционната цивилизация. 
Русия открито се изправя срещу „американската изключителност”, „цветните революции” и гражданските или междудържавните войни. Още повече, Русия при подкрепата на редица държави може след време да се превърне в инициатор на алтернативен НСР по пътя на развитието, а това би било огромна заплаха не просто за плановете на американската геополитика, геостратегия и геоикономика, но и за самия проект за НСР и алгоритъма за присъединяване на все повече нови страни към „света на прогреса и промяната”. Очевидно, акционерите на НСР са сметнали, че за отстраняването на тази заплаха трябва да бъдат поети сериозни рискове. Сдържащи фактори в съзнанието на поръчителите не съществуват (човечност, морал и т.н), международното право се интерпретира от САЩ, НАТО и ЕС чисто едностранно, настроенията на страните-поръчители на войната се влияят от добре контролираните медии.
Автор: Иван Виноградов

Коментари