18.11.2014 г.

Новата нефтена парадигма - вечно евтин нефт?


Защо цената на петрола стабилно намалява?
Руснаците имат причина да се гордеят: за настоящия спад на цените на петрола   заслугата на руските учени е  голяма – започвайки от  гения  Менделеев до съвременните изследователи на неорганичната природа на нефта.
Още Дмитрий Менделеев се усъмнява в органичния произход на нефта, а през втората половина на 20 век неговите последователи не само създават нова геоложка теория, но и успявят да намерят практическо потвърждение на истинността и. Това са Н.А. Кудрявцев, П.Н. Кропоткин, Ф.А. Летников, В.Б. Порфирев,  A.A. Маракушев, Н.В. Ларин, А. И. Тимерзиев (главен редактор на списание " Глубинная нефть") и други достойни съветски и руски учени.
В днешния свят, научната общност все още е доминирана от органичната теория, според която нефта е продукт от разпадането на останките от древни организми, подобно на въглища образували се от древни растения. Съответно, запасите от петрол са ограничени, изчерпаеми и следователно изчерпването им е само въпрос на време - няколко десетки години.  Това трябва неумолимо да води цената на петрола нагоре. 
През 1969 г. американеца  M.K.Habbert създава доктрината наречена «Peak Oil, (нефтения пик) и нарисува хубава графика на катастрофалния спад на производството на петрол до нула по света - след преминаването на пика.
Нефть теория дефицита
Фиг. 1 На истинността в тази графика се моли в продължение на много години руското правителство. Това не помогна.

Съгласно неорганичнататеория за създаването на нефта, той е продукт на синтеза ставащ  в дълбоките недра на Земята при висока температура и под високо налягане. Този синтез започва много отдавна, още преди биологичната еволюция на планетата и по-точно по време на химическото образуването на планетата. На някои места  продукта на нефтосинтеза е доста близо до повърхността на земята. 
Този нефт, който традиционно се извличали нефтодобивниците е само една малка част от  върха на огромен айсберг на подземния океан от така наречения "дълбок нефт". 
Съответно  нефтените кладенци от които нефтените компании са изсмукали постепенно целия нефт, след известно време отново се напълват с "черното злато", така както се пълни кладенеца с вода. 
Както се потвърждава от практиката - дори и най-безнадеждните, безмерно изсмукани петролни кладенци постепенно отново  се възстановяват.
Подобно нещо се случва с Чеченските петролни кладенци, които са опустошени още през годините на Втората световна война. Но след това отново са се напълнили  и все още чеченците извличат и продават нефт от тях. Подобни случаи на превръщането на нефтените кладенци на практика във "вечен двигател", в неизчерпаем източник на петрол, са известни и  в други нефтени региони на Русия, Азербайджан, Казахстан и Беларус. А много случаи остават неизвестни, защото нефтените компании крият тези факти. 
Според доктора на  геоложките науки Владимир Ларин  "Средната скорост на регенерация  на нефтените полета е 12-15 години. Разбира се, големите петролните компании са наясно с това, но се стараят  да не афишират тези факти, тъй като това се отразява на цената на петрола".
Но ако нефта излиза от земята като безкраен поток,  значи там някъде дълбоко в земните недра той трябва наистина да е много. И този "дълбчинен нефт" трябва да е в огромни количества!
Първооткриватели на дълбочинния нефт са Съветските нефтодобивници - на дълбочина 3 км. А рекорда в  дълбочинното сондиране засега принадлежи на British Petroleum - 10,7 км. И това определено е неорганичен нефт, тъй като органичен нефт при такива дълбочини не може да съществува, нито по геоложката структура на земната кора, нито по физическите условия за налягане и температура. А според руската теория за неорганичния произход на нефта, несметни залежи от "дълбочинен нефт» трябва да се намират точно на такива дълбочини в земната кора който се натрупва в  кухини с въглеводороди идващи от мантията на земята.
Първия "дълбочинен нефт» е открит във  виетнамския шелф, където така наречената централно издигнато плато е  много близо – на  2,6 км под морското равнище. През 1975 г. американската компания Mobil е направила на това  място първия сондаж "White Tiger" на конвенционалната за тези времена дълбочина от 600 метра  и е намерила малки залежи от нефт.
Не виждайки особенни възможности за печалби американците оставят нефтеното поле на  виетнамците. Впрочем и изхода от Виетнамската война го принуждава да го сторят.
През 1981 г. е  създадена съвместна съветско-виетнамска петролна компания  и съветските нефтодобивници решават на практика да проверят теорията и изчисленията на Н.А. Кудрявцев и В. Б. Порфириев. Любопитството им е възнаградено с фонтан от   "дълбочинен нефт"  на дълбочина само 3 км.
Сондажа "White Tiger" все още дава на Виетнам повече от 13 милиона тона петрол годишно. В тази част от Виетнамския шелф са открити още наколко нефтени полета, но добива е преустановен поради териториални спорове за този район с Китай.
След разпадането на Съветския съюз, руските нефтодобивници губят технологичното си лидерство в отрасъла.  Въоръжени с теорията на Кудрявцев, лова на  "дълбочинен нефт" продължават американците и британците. Те хитро започват да "копаят" там където нефта традиционно се добива.
Закон на Кудрявцев: във всички без изключения нефтени райони, където
в който и да  е хоризонтален разрез има нефт или газ, в едно или друго количество тези въглеводороди ще се намират и във всички по-ниско лежащи земни пластове.
Това положение не зависи от състава на скалите, условията за образуването им и съдържанието на органичната материя в тях.
В дълбочинните хоризонти, където има добри колектори и капани се образуват промишлени нефтени залежи.
"Неорганичната хипотеза, за разлика от органичната смята, че дълбоките  нефтени хоризонти винаги са перспективни", - пише Кудрявцев още през 1955 година.
Според Кудрявцев,  в САЩ  техните най-нефтени щати са  Тексас и Луизиана и поради това у удачно американците да търсят нефт и в околните води на крайбрежието на Мексиканския залив. Дълбочината на Мексиканския залив е  от 2 до 5 км  и със съвременните технологии сондирането не е толкова сложно.
Злополуката с платформата на British Petroleum в Мексиканския залив е временно отстъпление от започналия "лов" на дълбоководен нефт. Очевидно е, че нефтодобивниците са отвикнали да виждат нефтени фонтани с такова налягане и такива обеми като това при злополуката в Мексиканския залив.
Масово до скоро се игнорираха твърденията на руските "неорганици",  които предупреждаваха, че синтезът на въглеводороди в земната мантия през последните столетия се ускорява и нефта от дълбоките земни недра ке излиза на повърхността със страшна сила.
Американската компания Chevron откри в шелфа на Мексиканския залив на дълбочина от 8,5 км под морското равнище гигантски нефтен басейн от 15 милиарда барела и доказа, че новата игра с дълбочинния нефт си струва усилията и финансовите инвестиции.
«Те са просто първите, които удариха джакпота и това е само началото»  – пишат през 2009г. аналитиците в нефтената индустрия.
Chevron, British Petroleum, Exxon Mobil, Shell, Anadarko Petroleum в краткосрочен план увеличиха  прогнозните запаси от петрол на Америка в пъти!

Теорията за «Peak Oil” е оборена!
Общо в  света през последните години са  открити  33 петролни и газови гигантски находища, включително: Кашаган (Казахстан) - 1,5 млрд тона; Азери-Чираг-Guneshli (Азербайджан) - възстановимите резерви от 923 милиона тона; Carioca (Бразилия) - 33,0 милиарда барела. Noksal (Мексико) - 10 милиарда барела; Ferdous, Azadegan, Mund, Zage (Иран) с резерви съответно от 30.6 милиарда барела; 26 милиарда барела; 6,63 милиарда барела. и 1,3 млрд. барела.
Русия не е в списъка!
Настъпва една нова реалност в нефтения добив, въпреки че повечето хора още не са я забелязали и не я разбират по правилния начин.
Само руските и американски петролни геолози разберат какво става. При това нефтодобивниците от двете страни не са склонни да  разпространяват съкровенните си знания.
Американците просто влизат  в страните, където нефта в старите полета е «изчерпан»  и обещават на техните управници нови фонтани от нефт  и поток от петродолари. Американците в тези страни са разглеждани като богове, без управниците на надхитрените страни да знаят, че американците просто добре са научили елементарния за разбиране «Закон на Кудрявцев»
Рецепта за нефтодобив е проста: всяко старо нефтено находище е върхът на айсберга на гигантско дълбоко нефтено находище.
Приключи ерата на монопола на ОПЕК и на  красивите  графики за края на запасите от петрол с който се стряскаха хората и правителствата по света. Приключи ерата на високите цени, които се обуславяха не толкова от себестойността или производствените  разходи, колкото от страха от "нарастващия дефицит" на нефт според версията на учените вярващи в органичната теория за произхода на петрола.
Установено е, че петролните запаси са практически неизчерпаеми, че въглеводородите  в света са повече, отколкото в Русия е... калта.
 Себестоимость нефти в России и мире
Фиг. 2 Разходите  за производство на петрол в руските и западните компании в  «преломната» 2009 г.

Нека поговорим за себестойността при добива на нефта. 
Свръхдълбочинния нефтен сондаж е скъпо удоволствие, което  в момента могат  да си позволят само най-богатите петролни нефтодобивни компании,но:
Първо - технологиите се усъвършенстват с  всяка година и стават все по- достъпни. 
Второ - всеки нефтодобивник знае, че основния дял от разходите на тон нефт са за геоложки проучвания.
Практическата гениалност от откритието на Кузнецов се крие във факта, че проучването е сведено  до минимум. Не трябва години наред нефтените геолози  да проучват тайгата, тундрата и морското дъно, да пробиват стотици проучвателни сондажи, за да  намерят  ново нефтено поле. Всичко значимо в този бизнес вече е открито от предните поколения нефтодобивници. Натрупаните знания от геолозите и откритите вече нефтени полета са достатъчни за да  се реши къде точно да се пробива  и на каква дълбочина.
Трето - добива от  "дълбочинния  нефт" достига до такива обеми, че най-скъпата технология бързо се изплаща.
Извода е очевиден: благодарение на новите сондажни технологии и развитието на качеството на компютърния анализ на геоложките  данни, себестойността на "дълбочинния нефт" трябва бързо да се изравни с разходите за добив на конвенционален петрол и  поради това напред във времето няма  пречка за растежа на производството на петрол.
Както се случва и в момента (края на 2014г) – предлагането на  петрол на пазара постоянно надвишава търсенето.
Какво правят разсъдливите американци осъзнали факта, че нефта който преди време са считали за дефицитен (и дори създадоха стратегически нефтен резерв за "черни дни"), в недрата на планетата е на практика неизчерпаем и въглеводородите неминуемо ще се обезценяват? 
Разумно започнаха възможно най-бързо да  изпомпват нефта от недрата на земите си и да го продават докато цените са все още високи! 
От тук като следствие от "шистовата  революция", идва и спешното  вдигане на забраната върху износа на петрол от САЩ  и началото на продажбата на нефт от стратегически резерв на САЩ.
През 2009 г. стратегическия нефтен резерв на САЩ  достигна максимум от 725 милиона барела, днес той е  695.
Именно през  2009 г. Chevron и British Petroleum достигнаха до "дълбочинния нефт" в Мексиканския залив и отвориха  широко вратата към една нова реалност - един свят без дефицит нефт.
Няма никъкъв конспиративен заговор между  Саудитска Арабия и САЩ срещу Русия - една нова реалност не може да бъде конспиративен заговор. Днес, всяка страна егоистично се интересува само от това  възможно най-бързо, за да продаде колкото може повече нефт. 
Въпреки това, има конспирация - в областта на информацията. 
В момента САЩ крие съдържанието на новата си стратегия за добив и търговия с нефт, като захранва журналистите с красивата приказка за "шистова революция". В същото време и саудитците публично обещават да намалят производството на петрол, а  на практика го увеличават.
Това е "заговор на мълчанието" на  знаещите  хора срещу хората наивници, които по някаква причина, не забелязат новата действителност и  продължават да вярват, че нефта по света намалява и скоро ще започне отново ръст в цената му.
Парадоксалното е, че в редиците на "наивниците" се оказаха точно руснаците, тъй като останаха изненадани от евтиния нефт и евтината рубла.
Това е вечната история за непризнатите в родината си  учени и признанието им на запад, където идеите, теориите и разработките им намират благодатна почва и се комерсиализират за да носят печалби.
Истиността на неорганичната теория за произхода на нефта  доказва всяко разработено ново поле  с дълбочинен нефт. Никога на света  не е имало толкова много древни организми колкото е вече намерения и извлечен от земните недра нефт. Цифри  се разминават вече в порядъци. Невъзможно е да се предположи, че нашата планета при раждането си се е състояла не от химикали, включително въглерод и водород, а от бактерии, планктон и други дребни ракообразни.
Предполагам, че можем да приемем следната причина за трайните  заблуди на поддръжниците на  "органичната теория". Те направиха своите изводи, наблюдавайки оскъдна, но лежаща на повърхността на земната кора част от синтеза на въглеводорода - когато водород е реагирал  с въглерода, който не се съдържа в дълбините на земната кора, и в отложените древните организми.
През изминалите години Руските учени погледнаха най- дълбоко в тайните на природата и на най-далече  в бъдещето. Но имайки в ръцете си всички карти Русия загуби тази велика игра - може би най-голямата игра в съвременната история.
В продължение на много години руските «неорганици»  уважаваните геолози и минералолози с международна слава, водят лекции по теорията на Кудрявцев, издават електронното списание "Дълбочинен нефт", говорят по време на конференции и срещи и се обръщат  от най-високите трибуни към  руските си ръководители за  държавната подкрепа за финансирането на дълбочинното сондиране.
И чакаха, чакаха ..години наред.
А американците ... действаха. 
Сега американците са царете на дълбочинния нехтодобив, нооо... няма да е за дълго. Другите играчи бързо ще ги догонят.
Offshore equipment image

Послепис: Историята  на дълбочинния  газ не е по-малко интересно от историята на дълбочинния нефт!

Превод и редакция: Андрей Марков

Приложение:

1. A.I.Timurzieva доклад: "Концепцията за геоложки проучвания в Руската федерация въз основа на проекта Deep Oil» (V All-руски конференция "Проблеми на нефт и газ Геология", 25 Септември 2014 г.) http://www.vnigni.ru /downloads/30___Timurziev.rar

2. Списание «Глубинная нефть»

3. История Земли без Каменноугольного периода

Още статии на подобни теми:

Икономиката зад петролния добив3 коментара:

Анонимен каза...

Тия не са добре - спада на цените се дължали на руските учени.

Анонимен каза...

Нещо не си вдянал.
Теорията за неорганичния произход на нефта е на руски учени.
Теорията че нефтените кладенци от които нефтените компании са изсмукали постепенно целия нефт, след известно време отново се напълват с "черното злато", така както се пълни кладенеца с вода също е руска.
Ама американците са най напред в технологиите за deep drilling, а това най-важното в момента за да се черпи в големи обеми от дълбоко разположеия нефт.

evalten каза...

Преди 7-8 г., ако не се лъжа, имаше статия във в. "Строго секретно", съдържанието на която беше на същата тема.