Интересни факти и тенденции във външната търговия сред най-големите страни в света.

Износът на стоки от Китай достигна  сходно равнище със САЩ (в доларово изражение) през 2008-2009 г., а в края на 2013г. разликата в полза на Китай нарасна до 1.4 пъти!
В таблицата отдолу е показана динамиката на износа на стоки в милиарди долари за календарна година сред 25- те най големи икономики.

Кратка равносметка от  табличните данни:
Износа на Китай ще надхвърли общия износ на всички страни от еврозоната през 2016.
Германският износ през последните 10 години, се равнява на американския износ, с малки отклонения въпреки че населението на Германия е почти 4 пъти по-малко, отколкото на САЩ.
Експорта на Южна Корея в момента достига японските нива. Преди 10 години, износът на Корея е повече от два пъти по-нисък отколкото на Япония.
Това важи и за други азиатски страни. Общият износ на Тайланд, Малайзия, Индонезия, Филипините и Виетнам  е малко по-голям, отколкото износа на Япония, докато преди 7-10 години беше 2 пъти по-малък.
Износът на най-големите развиващи се страни  в сравнение с 2007 г. се е увеличил с повече от 70%, докато в развитите страни (САЩ, Еврозоната, Великобритания, Канада, Австралия) с 27%.
САЩ изнасят годишно стоки равняващи се само на едва 9.5% от техния  БВП. За сравнение, страните от Еврозоната изнасят стоки за около 20% от  своя БВП).  Германия почти 40%, Англия 19%. В Япония, дела на износа е доста нисък - едва 14% , срещу 47% в Корея, 58% в Тайланд, 70% в Малайзия.
Непетролния износ от Русия е малко повече от 50 милиарда - почти същия като на Аржентина, но по-малко, отколкото на Южна Африка и почти 6 пъти по-малък от износа на Швейцария при 17 пъти по голямо население. Т.е. изключвайки петрола и газа Русия изнася около 100 пъти по-малко от швейцарците сметкато на човек от населението.
Любопитното е, че в развитите страни се наблюдава тенденция към подобряване на износа, като % от БВП, докато в развиващите се страни е обратното. 
В долната таблица се виждат тенденциите в износа на стоки на водещите дължави като % спрямо техния  БВП (в зелено - подобрение, в червено - влошаване).


Най-значителен търговски дефицит (със стоки) има САЩ ($ 700.00 милиарда), Обединеното кралство (под 170 млрд), Индия (115 милиарда евро) и Япония (90 милиарда евро). 
В  % от БВП най-лошо е положението в Турция (10%), Великобритания (6,7%), Индия (6,1%). Дефицит на САЩ се подобрява с почти 130 милиарда изцяло за сметка на  намаляване на вноса на енергоресурси.Заслужава да се отбележи радикалното влошаване  на търговския баланс на Япония,  Бразилия, Канада и Индонезия през последните 7 години.
Страните с най-голям търговски излишък  в щатски долари са Китай (352 милиарда ), Германия (280 милиарда), Саудитска Арабия (223 милиарда ), Русия (182 милиарда). 
Като  % от БВП лидерите по търговски излишъци са Саудитска Арабия (30%), Норвегия (12,8%), Русия (8,7%).

Най-голямо подобрение на търговския баланс постигат Италия, Испания и Корея. Положително развитие има в Швейцария и Полша. Трябва да отбележа, че преди кризата през 2008г.  Испания имаше огромен търговски дефицит спрямо БВП.
Топ 5 на страните с най-значителен търговски дефицит (със стоки и услуги) измерено в шатски долари са: 
USA (480 милиарда ), Япония (125 милиарда), Индия (92 милиарда), Турция (57 милиарда), Великобритания (54 милиарда ). 
В % от БВП на най-значителен външнотърговски дефицит имат Турция (7%), Индия (5%) и САЩ (около 3%).

Япония, която само преди няколко години имаше положителен търговски баланс, сега има рекорден дефицит  в размер на  125 милиарда щатски долара.
Топ 5 на страните с най-значителен търговски излишък в Китай (235 милиарда), Германия (216 милиарда), Саудитска Арабия (158 милиарда), Русия (124 милиарда ), Катар (90 милиарда ). 
В  % от БВП, най-голям излишък имат Катар (44%), Саудитска Арабия (21%), Швейцария и Норвегия (11%)

Държавите (сред най-големите 25),  в които е налице тенденция за подобряване на търговския баланс, като % от БВП  за периода 2005-2013 са : 
САЩ, страните от Еврозоната, Великобритания, Италия, Испания, Корея, Мексико, Холандия, Швейцария, Полша.
Съответно страните  в които се наблюдава тенденция за влошаване на търговския баланс, като % от БВП за периода 2005-2013 са :
Китай, Япония, Бразилия, Русия, Индонезия, Аржентина, Швеция, Норвегия.
Вършнотърговско салдо на 25-те най-големи икономики в табличен вид:

Основни нетни износители на  услуги са Съединените щати, Великобритания и Испания. 
Като  % от БВП лидери в износа на услуги са Гърция, Хонг Конг и Испания. 
Що се отнася до Съединените щати и Англия това са най-вече ИТ услуги, бизнес консултиране и финансовите услуги,  а за  Испания и Гърция -  преди всичко туристически услуги.

Коментари