Пазарно-демократичните митове


Всяка идеология и произтичащата от нея пропаганда задължително съдържа набор от митове. Митовете са приказки, отразяващи представите на древните народи за произхода на света, за природните явления, за боговете. Смята се, че митът не подлежи на проверка. Един разказ или твърдение, повтаряни непрекъснато, започват да се превръщат в мит, т.е. психологическият механизъм е същият, както при пропагандата. При това не е задължително твърдението да е истина (истинното твърдение е научна или житейска истина).
“Новите политически митове са неща, изфабрикувани изкуствено от твърде ловки и лукави майстори... Отсега нататък може да се изфабрикува мит с такъв успех и по такъв начин, както и всяко съвременно оръжие – картечници или самолети” (Касирер). “

За да бъде легитимна, една обществена система се нуждае от ценностни позиции, а икономиката е безразлична към тях. 
Ценностният фундамент е създаден от грижливо изградени митове.

Фундаментални митове, разпространявани по целия свят, са: 
1. Свободният пазар, чрез търсенето и предлагането, а също чрез свободна конкуренция, регулира пазарните отношения и по този начин решава всички социални проблеми. “Чистата” пазарна икономика решава само икономически проблеми, при това лошо; тя не се “интересува” от социалната проблематика.
2. Техническият прогрес може да реши всички социални проблеми.Смяташе се, че технократичният подход увеличава само относителната бедност (разликата между бедните и богатите). Днес се вижда, че нараства и абсолютната бедност – реалните доходи на населението намаляват, а несигурността расте. Социалните проблеми се решават не с технически (технологични) средства, а със социални. 
3. Политическият либерализъм гарантира личната свобода (равенство пред закона) на всеки индивид: да участва в политическия живот на страната си (да избира и да бъде избиран в представителните органи на държавната власт), да притежава частна собственост, да има право на икономическа инициатива... Когато младата буржоазия се е борела с феодалната аристокрация, такива права не са съществували дори формално и проблемът не е бил актуален. Днес правата са номинални – само икономически силният индивид може да се възползва от тях. Например споровете и конфликтите между гражданите се решават в съда – бавна и скъпа процедура, който се оказва достъпен само за състоятелните граждани. Либералните “правила на играта” добре защитават всеки от липсващия феодален произвол, но го оставят напълно беззащитен в лапите на капитализма (властта на парите). 
4. Свободната търговия, като част от (нео) либерализма укрепва националните икономики, защото ги прави по-конкурентоспособни. Това е груба лъжа. Всички държави от първия свят са развили икономиките си в условията на жесток протекционизъм. Всяка от тях е лансирала либерализма само когато е била икономически най-силна и е могла да подтиска конкурентите си. Например през 18 и първата половина на 19 в. Англия позволявала да се внасят само суровини (другите стоки се конфискували и продавали извън страната), и то само с британски кораби. Тя се обявява за либерализъм между 1850 и 1930 г., когато се чувства най-мощна. Тъкмо заради това днес свободната търговия (свободният пазар, либерализмът, глобализмът) се налагат принудително в страните от третия свят. 
5. Митът за третата (информационна) вълна в момента набира сили. На базата на информационните техники и високите технологии щели да бъдат решени всички социални проблеми (отново технократичен подход!) и човечеството щяло да се къпе в изобилие от блага. Най-опростено погледнато, информационните техники не произвеждат безвредни храни и други насъщни блага, от които се нуждаят хората. Вече се очертава силното надценяване на третата вълна, размахвана от имащите власт и богатство като поредния блъф
6. Все още се развява знамето на протестантската етика. Протестантството и най-вече калвинизмът възприемат постулата на блажения Августин за предопределението; още при раждането на всеки човек Бог е определил дали той е грешник или праведник и това не може да се промени каквото и да е поведението на индивида; мога да позная дали съм праведник или не, по това дали ми върви в живота (най-вече в бизнеса). От това следва, че ако аз убия и ограбя някого, съм праведник, защото Бог е с мен, а убитият е грешник. Протестантът работи много и трупа богатство – единственото позволено и достойно занимание. Никога не взема пари на заем и не дава заеми – ако иска да купи някакъв имот, събира необходимите пари до последния цент и плаща в брой. Няма право на никакви развлечения освен четенето на Библията, но и това не е развлечение, а задължение. Половият акт служи само за размножаване, а не и за удоволствие. Протестантската етика е философия на първоначалното натрупване на капитала. Тя е невъзможна при днешния спекулативен капитализъм, където човек трябва да съчетава 12-часовия работен ден с разюздани развлечения през останалото време. Освен това повечето хора живеят на кредит. Забраната за правене на дългове се преодолява със замяната на думата “дълг” с “кредит” (доверие). От протестантската етика не са останали дори останки. Това не пречи пропагандата да продължава да вдига шум около нея. 
7. Само чрез приватизация на почти цялата икономика може да се постигне рентабилност (ефективност) и оттук общо благоденствие. Ако Ноам Чомски казва колебливо, че няма доказателство за това, то Джон Кенет Гълбрайт направо заявява: това не е вярно! В магазин или сервиз, където собственикът е главен майстор и лично познава своите 5-6 работници, частната собственост може “да работи” добре. Но в предприятие с неколкостотин или хиляди работници мениджърът (самият той наемен работник) не познава работниците и служителите и му е безразлично дали ръководи частно или държавно предприятие. Разликата е само в това, че при частното предприятие печалбата (дивидентите) се присвоява от акционерите, а при държавното (номинално) тя е за цялото общество. 
8. Съвременната демокрация е един мит. Сега народът (демос) “упражнява властта си” (kratia) единствено само чрез участието си в избори – избира между кандидатите, които управляващата олигархия му е подбрала. Хората вече са свикнали с мисълта, че демокрацията е ритуал от формални процедури без обществено и политическо значение, защото важните решения се вземат тайно от тях. Народът не само не участва във вземането на решения, но дори не е уведомяван за тях. Въобще, днешните “отворени общества” са много по-затворени от социалистическите. 
9. Един от устойчивите митове на пропагандата е свободната конкуренция. Конкуренцията никога не е била свободна и е спорно дали изобщо някога е имало някаква конкуренция. Днешните олигархични династии не са постигнали богатството си и властта си чрез конкуренция. Например първият Рокфелер - Уилям, известен навремето побойник и изнасилвач на жени, е бил производител и търговец на “универсално лекарство против всички видове рак”, т.е мошеник. Потомците му се замогнали чрез изнудване, взривяване на конкурентните предприятия, купуване на политици, разстрелване на стачници, създаване на собствена полиция и вестници, които да възхваляват династията. Девиз на фамилията е “конкуренцията е грях” – всичко в САЩ трябва да работи за нея. Така се ражда крилатата фраза “за САЩ е добро това, което е добро за “Стандарт Ойл”. 
Не падат по-долу и Дюпоновците. Дребните мошеници (Самуел, Пиер, Виктор... Дюпон де Немур) след множество неуспешни машинации успяват да откраднат от вдовицата на Лавоазие в Париж “формулата” на подобрен барут и създават барутен завод в щата Делауер (САЩ). Следват нови далавери, взривяване на конкурентите и други похождения, достойни за серия криминални романи.
Днес могат да се конкурират помежду си само малки бакалници, докато бъдат погълнати от големи вериги като “Била”, “Метро”, “Уол Март”. Навреме даденият подкуп елиминира всякакви комисии за конкуренция и организации на потребителите. 

Георги АНДРЕЕВ

Коментари