24.03.2019 г.

Най-важното!


Кое е най-важното?
В живота, в инвестициите.
Кое???
Информацията ни залива от всякъде:
Медии, книги, житейски и инвестиционни гурута...
Отвсякъде ни залива тяхното бла, бла, бла...
Всъщност ни трябвя малко мъдрост.
Трябва ни малка пътеводна звезда, която да ни води през океана от най-често излишна и объркваща информация.
За да отсея  най-важните зърна от колосалното количество плява ще използвам само една сентенция и една графика.
.....
Кое е най-важното в живота?
„Най-важното в живота е да опазиМ/запазиМ  НАЙ-ВАЖНОТО“!
Това е. 
Дни, месеци, години може да мислите и осъзнавате гениалната простота, и мъдрост вложени в тази кратка сентенция.
.....
Кое е най-важното в инвестициите?
Кое е най-важното за да постигнем възможно най-бързо масово мечтаната финансова свобода?
Най-важното за да постигнем по-бързо финансовата си свобода е показано на следната графика:
Всичко друго според мен е много бла, бла, бла с малък реален ефект.
Тази графика е пътеводната звезда към бързата финансова свобода.
Осъзнайте много добре значението и!
.....

Автор: Андрей Марков

.........

1 коментар:

Blogger каза...

Did you hear there's a 12 word sentence you can say to your man... that will trigger intense emotions of love and instinctual attraction to you buried inside his chest?

That's because hidden in these 12 words is a "secret signal" that fuels a man's instinct to love, worship and protect you with all his heart...

12 Words That Trigger A Man's Desire Instinct

This instinct is so hardwired into a man's brain that it will make him work better than ever before to take care of you.

Matter-of-fact, fueling this influential instinct is so binding to having the best ever relationship with your man that the second you send your man one of the "Secret Signals"...

...You will soon notice him expose his mind and soul for you in a way he's never expressed before and he'll distinguish you as the one and only woman in the universe who has ever truly attracted him.