14.06.2019 г.

Инвестиране в 4-те най-важни ресурса


Ще задам въпроса:
Кои са 4-те най-важни ресурса необходими за постигането на всяка индивидуална житейска цел?
Кои са те?
Подсказвам.
Притежава ги, осъзнато или не в различна степен ВСЕКИ човек на планетата.
Проблема е, че не всеки осъзнава какви ценни ресурси притежава, а още по-малко са осъзнатите които успяват добре да управляват ресурсите си.
Формулата за постигането на ВСЯКА житейска цел е проста.
Наличие на ресурси >  управление на ресурсите >  постигане на целта.
Е, сетихте ли се кои са най-важните ресурси с които разполага и може да инвестира дългосрочно всеки, така че да постигне житейските си цели???
Няма да мъча тези които не се досещат.
Ще подредя 4-те най-важни ресурса с които разполагат хората в различна степен според тяхната важност:
1. Здраве - най-ценния ресурс за ВСЕКИ. Без него пълноценното инвестиране и развитие на по-долните ресурси е много ограничено. На млади години повечето хора се чувстват здрави и нехайно пилеят здравето си. С натрупването на годините си чудат как да го събират. Всъщност инвестирането в ресурса здраве е най-сложния и дълъг ПРОЦЕС в който трябва да сме ангажирани през целия си живот;
2.   Време – не може да си купим време с пари, нали? Единствения начин да разполагаме с повече време на тази земя е да инвестираме постоянно част от времето си в собственото си здраве. Само така може да разполагаме с повече време. Не е все едно дали ще се радваме на живота си на тази планета 60-70 или 90-100+ години, нали?
3. Интелект – професионален, инвестиционен и житейски – всеки мотивиран да постигне житейските си цели трябва задължително да инвестира 5-10-15+ години от живота си, за да придобие тези три важни компетентности. Те са необходим и ценен интелектуален ресурс с който за заработим последния важен ресурс;
4.  Капитал – ако инвестираме разумно в горните 3 ресурса постоянно, за период от 15-20-25-30 години е нормално и възможно да натрупаме достатъчно финансов капитал, който да ни даде прилична финансова независимост.

За успешното постигане на житейските цели е необходимо постоянно  да усъвършенствуваме уменията си да управляваме тези 4-те безценни личностни ресурси.
Логично е, че с колкото по-малко разполагаме от всеки един от тях, толкова по-разумно трябва да го управляваме и развиваме.
Необходим ни е добър мениджмънт на тези 4 най-ценни лични човешки ресурси:
Най-простия мениджмънт включва баналните 4 неща:
1.       Планиране;
2.       Организиране;
3.       Управрение;
4.       Контрол.

Ето схематично как изглежда всичко описано дотук:
Задайте си простичкия въпрос за всеки един от 4-те ресурса:
Правилно ли планирам, организирам, управлявам и контролирам този ценен русурс???
Това е ключът към успеха. 
Качествения мениджмънт на ресурсите с които разполагаме.
Успех. Що е то успех? Естествено постигането на някаква цел.
„Разни хора, разни житейски цели“. 
Перефразирам от лафа „Разни хора, разни идеали“.
За съжаление при повечето хора житейските цели са основно материални.
Такива предимно материални хора жертват здраве, време и интелект за да натрупат КАПИТАЛ.
Според мен, това е голяма, много голяма грешка.
Парите или капитала са просто средство, или важен ресурс. 
Те не могат да бъдат смислена житейска цел.
Особенно след като количеството на натрупания и качествено управляван капитал носещ пасивен доход достигне някакво достатъчно за нормален живот базово ниво. Примерно 2-3-4-5 пъти над средните доходи за страната.
Отвъд това ниво на пасивни доходи няколко пъти над средните повечето хора се замислят над един много важен въпрос.
Кое е по ценно вече за мен? 
ПАРИТЕ или ВРЕМЕТО.
Верния отговор за повечето хора е ВРЕМЕТО.
Съвсем логично, тези пора престават да копаят повече за пари, тъй като имат възможност под формата на изобилие от ВРЕМЕ да копаят обръзно казано върху себе си.
Наличието в изобилие на 4-те ресурса са предпоставка за развитие на една наистина богата личност във всяко едно отношение.
Липсата дори на един от 4-те ресурса е вид сериозна бедност, често и неосъзната.
В тази връзка може да погледнете статията Отвъд финансовата свобода или 5-те елемента на богатството.

Тъййййй.....
Да приемем, че осъзнато и разумно развиваме 4-те основни наши лични житейски ресурса.
Връщам се на много  големия въпрос: С каква цел?  
Какви са житейските ни цели? Струват ли си? Какво е качеството им?
Ще споделя моя личен опит.
Бях някъде около 20 годишен /сега съм на 55/, когато за пръв път си зададох този сложен въпрос.
„Каква е целта на живота ми“?
Повече от 20 години се лутах търсейки верния за мен отговор!!!
Намерих го. Формулирах го в едно просто изречение и го следвам.
Желая на всеки все още търсещ своя отговор на този важен въпрос скоро да го намери.
....
На много хора измамно им се струва, че най-трудния за постигане ресурс е натрупването на дотатъчно количество КАПИТАЛ.
Грешка.
При следване на елементарния прост път това е постижимо за много хора в рамките на 15-35 години.
Зависи колко време преди това са инвестирали в развитие на своя ИНТЕЛЕКТ – ПРОФЕСИОНАЛЕН, ИНВЕСТИЦИОНЕН и ЖИТЕЙСКИ.
Грубо казано 10 години са нормален срок за придобиване на всеки един вид интелект.
Добър високо платен специалист с доходи 2-3-4-5 пъти над средните може да се станете за такъв срок.
За същия срок е дори по-лесно да се станете много добър инвеститор и умело да управлявате/инвестирате натрупващите се през годините капитали.
Добър житейския интелект или по друг начин казано способността да отсявате зърното от плявата най-общо казано, важното от маловажното, истината от лъжата, възможностите от капаните и т.н. също е възможно да се придобие за десетина години.
Най-трудния за опазване ресурс който господ е дал по рождение на повечето от нас е ЗДРАВЕТО.
То сякаш наистина ни е паднало от небето и особено на млади години повечето хора го пилеят неразумно и рано си отиват от този свят.
Други се грижат за него, но често некомпетентно и непостоянно. И двете водят до предизвестен резултат.
ЗДРАВЕТО изисква редовна, ежедневна, компетентна  грижа през целия ни живот.
Това е най-ценния и най-трудния за опазване ресурс!
Няма капитал който може да го купи НАЛИ?
Всъщност някой мъдрец беше казал, че „най-ценните неща, не са неща“.
Едно от тях е ЗДРАВЕТО.
Сами се сетете за другите и се грижете и за тях.
Успех.
.....
Автор: Андрей Марков

.......
Свързани статии:

В капанът на средните доходи
Няма коментари: