Това, което е разликата между бедни и богати е, разбирането за сложната лихва


Повечето хора, нямат търпението да прочетат за сложната лихва, камо ли да я използват. За съжаление.

"Най-мощната сила във Вселената е сложната лихва"
Алберт Айнщайн
Каква е формулата за изчисляване на сложна лихва ? Ето я :
Бъдещата стойност = сегашна стойност х (1 + лихвата)N
Това е формулата, която се използва, ако искате да видите как парите нарастват във времето. Настояща стойност е сумата на парите, с които започвате. Това може да са 100 лева, или 5,000 лева като инвестиции всяка година. Сегашната стойност е.....
какъвто е началния размер на парите днес.
Лихвата, е лихвеният процент, или нормата на възвръщаемост, която можете да получите за една година година. Обикновено се изразява в нещо като 5,25%, или 0.0525.
N е броят пъти, които се начислява лихвата. В най-простата си форма, както е написано по-горе, олихвяването е годишно, N е броят на годините.
Кога може да използвате тази формула? Можете да я използвате, когато искате да знаете с колко ще нарастнат 100 лева инвестирани днес, или тази година с течение на времето.
Ето ви краен пример, като се използва формулата за сложна лихва:
Какво става, ако сте инвестирали 100 лева днес, за следващите 75 години, и сте били в състояние да постигнете 18% годишна доходност? Колко голяма ще стане вашата инвестиция ?
Отговорът е 24,612,206 лева.
Заинтригувани ли сте от 24,00 милиона лева? Без да работите?
Разбира се трудно е да се повярва, че ще се постигне доходност от 18% за 75 години. Въпросът не е да се спори за това, по-скоро въпросът е да покажа как занимаването с математиката на сложната лихва може да променя живота.
Най-малкото, това е инструмент, с който всеки гражданин трябва да бъде въоръжен.
За да бъде малко по-реалистично, но също толкова точно, ето поредица от други предположения:
Ако сте на 20 години сега и парите ви нарастват в продължение на следващите 50 години, при лихва 12%, 100 лева инвестирани днес стават 28 900 лева. Това също е невероятен резултат.
Тези факти са толкова невероятни, че ако помислите за тях, можете да се откажете от своя покупка за 100 лева тази година, и да инвестирате парите. Какво ще кажете за инвестиране на 500 лева на година от 40 до 65-годишна възраст, печелейки 6% лихва на парите си всяка година? Бихте ли искали да знаете с какви пари ще се пенсионирате на 65-годишна възраст? Сложната лихва може да ви кажа точното число.
Ще имате 29,078.19 лева
За съжаление, има и лоши новини.
Колко ще спечели банката от вашата кредитна карта, ако имате средно месечен дълг от 500 лева, като се облага с да речем, с 22% годишна лихва за следващите 10 години?
В ума ни има само цифрата 500 лева, което не е огромна сума, особено за някой, който работи. В крайна сметка 500 лева е само с една отпуска някъде наблизо. Мислиш си: "колко лошо може да е?"
Отговорът е -  4423.5 лева, или около 9 пъти това, което е по номинална стойност.
Мразя да съм на Скрудж, но силата на сложната лихва трансформира умереният баланс по кредитна карта от 500 лева в изключително скъпа покупка.
Ето защо бедните остават по-бедни, а богатите по-богати - заради знанието за силата на сложната лихва. Вашият учител по математика надали е направил тази демонстрация за вас, защото и той не е знаел за това. Можете да бъдете сигурен обаче, че компаниите за кредитни карти, и тези за “бързи заеми”, знаят как да направят тази математика. ТАЗИ математиката е целият им бизнес модел.
Нека разгледаме обратният процес - дисконтираните парични потоци, и - по мое скромно мнение - най-важната част от математиката за инвестиране. Формулата на дисконтираните парични потоци е това, което трябва да знаете, за да решите да инвестирате в нещо днес, и каква ще бъде бъдещата му стойност.
За оценка на истинската стойност на инвестицията, трябва да знаете как да дисконтирате бъдещите парични потоци. Останалото е само истерия, спин, продажби и маркетинг.
Първо, нека да видим каква е формулата. За изчисляване на дисконтираните парични потоци, формулата използва точно същите променливи като сложната лихва, но "на заден ход".  При решаването на това каква е "Настоящата стойност" вместо "Бъдещата стойност" се ползва формулата
Сегашната стойност = бъдещата стойност / (1 + лихвата) N
Където:
Бъдещата стойност е каква сума ще дойде при вас, в някакъв момент в бъдещето.
Лихвата е темпът на нарастване на парите, известен също като норма на дисконтиране.
N е брой пъти, когато се олихвяват парите.
Най-важното е, че когато разберете как за дисконтирате паричните потоци, цяла поредица от финансови и макроикономически въпроси стават по-ясни.
Пример за това е, пенсията.
Методът на дисконтираните на паричните потоци е това, което ще трябва да се използва, например, ако фирмата ви предлага да ви изплати еднократна сума, вместо доживотна пенсия. Да речем, че те ви предлагат 5 000 лв. като обезщетение. Звучи ли като достатъчно голяма цифра? Дали еднократната сума е добра сделка? Как би могъл да знаеш?
Ако можеше да си създадеш електронна таблица , щеше да знаеш точно каква е сделката. Можете да добавите стойността на всички ваши бъдещи месечни плащания за пенсия, дисконтирани с формулата по-горе. Друга причина, поради която трябва да научим за дисконтираните парични потоци, е като общество.
Дали предположенията на американското правителство за бъдещите осигурителни задължения са верни? Или те са нереалистични, или са основани на схема на Понци? Много бих се радвал, някой да ми обясни, защо най-силните математически формули във Вселената - сложната лихва и дисконтираните парични потоци, никога не се изучават от младшите ученици, последващи гимназисти, и последващи студенти. И след това отново да се обясняват на всеки, кандидатстващ за кредитна карта, или ипотека или заем за кола, или рента, или пенсия, или за спестяване за пенсия. Или при спора за растежа на федералният дълг - или за появата на бъдещи социални осигурителни плащания. Ние сме слепи хора блъскащи се помежду си в тъмното, без тези формули. Всички потребителски финансови служби за защита в света, не могат да помогнат, ако потребителите нямат средства да направят своето собствено мислене.

Коментари