Най-важния ресурс !

Кой е най -важният  ресурс с който разполагате?

Не са парите, нито умът, нито познанствата. 

Най-важният ви ресурс е ВРЕМЕТО.

Ако не го ползвате добре никога няма да получите реална представа за целия си личен потенциал.
Независимо с какво се занимавате, времето е пари. 
Ако ви дадат чек за 86400 лева и ви кажат:
 " Имате 24 часа да ги инвестирате, можете да ги вложите в каквото поискате, а каквото не вложите, ще си го прибера обратно утре по същото време" - какво ще направите през следващите 24 часа? 
Ще се скъсате от работа, за да инвестирате тези 86400 лева, нали?
Щом е така, защо не се заемете усърдно да инвестирате колкото може повече от онези 86400 секунди, които са ви дадени всеки ден?
 С отминаването на всяка една от тях, вие я губите завинаги, освен ако не намерите начин да я инвестирате в бъдещето.
Секундите са вашият живот, а вие го живеете точно така, секунда по секунда. Секундите могат да бъдат инвестирани по безброй начини, които после ще ви се изплатят. Много от тях ще се изплащат многократно дълги години. Можете да инвестирате секундите в създаването на бъдещи приходи, в придобиването на нови знания и полезни умения, в изграждането на контакти, в това да направите по-хубав личния си живот и този на близките си. Има безброй начини да извлечете бъдеща печалба от сегашното си време. Безброй са и начините да си губите времето. Пропилените секунди изчезват завинаги.  Ако не вложите умно безценните си 86400 секунди всеки ден, по същество в края на деня ги връщате на силата, която ви ги е дала?
Вие как инвестирате най-важния си ресурс?

Няма коментари: