10 принципа на успешното инвестиране на Джон Темпълтън


1 Инвестирайте с цел реална възвръщаемост: Като дългосрочен инвеститор, истинската ви цел трябва да бъде реализирането на максимална реална възвращаемост от инвестицията, след приспадане на съответните такси.
2 Запазете отворено съзнанието си:Не приемайте какъвто и да е актив като такъв завинаги. Постарайте се да останете гъвкави, с отворено съзнание и достатъчно скептични. Върхови дългосрочни постижения се постигат само чрез подходящ подбор и преход от популярен към непопулярен тип инвестиционни активи - акции, ценни книжа (securities), стоки или суровини(commodities).
3 Никога не следвайте тълпата: Ако купувате активите, които останалите хора купуват, то вие ще имате техните резултати. Докато не направите нещо различно от мнозинството, то няма да постигнете свръх производителност. Когато другите продават отчаяно, тогава вие трябва да купувате. Продавайте, когато другите са алчни да купуват. Това ще повиши вашата твърдост и ще бъдете възнаградени по-добре.
Всичко се променя: Мечият пазар (bear market) винаги се променя, за да имаме след него отново бичи пазар (bull market).
Отбягвайте популярното: Когато даден метод за избор на акции стане достатъчно популярен, това е знак, че е време да превключите на други по-малко популярни методи.
Учете се от грешките си: Сега времето е различно” са четирите най-ценни думи в историята на пазарите.
Във време на песимизъм, купувайте: Бичият пазар се ражда във време на песимизъм, нараства прискептицизъм, узрява при оптимизъм и умира при еуфория на пазарите. При най-голям песимизъм е време да купувате, докато при върхов оптимизъм – да продавате.
Ловувайте за стойност и за сделки:Повечето от инвеститорите са фокусирани върху перспективата и тенденцията на пазара. Ето защо, тогава по-голяма печалба се прави при фокусиране върху стойността на инвестицията. Но за да спечелите сделка в стоковите пазари, единственият начин е като купувате това, което повечето инвеститори продават.
Търсете глобални възможности за инвестиране: За да не се окажат вашите яйца в грешната кошница и на неправилното време, то вие трябва да диверсифицирате. Когато следите за глобални възможности, вие ще намерите по-добри сделки, отколкото, когато търсите в една отделна нация. По-голямата сигурност също носи допълнителна печалба, именно благодарение на диверсификацията.
10 Никой не знае всичко: Инвеститор, който има всички отговори, просто не разбира въпросите.

Няма коментари: