Има ли смисъл от дневната търговия?


Търсещият точния момент за инвестиции се опитва да прогнозира посоката на пазарните движения с цел да се купи ниско и продаде скъпо. Това е стратегия, на която не малко професионални инвеститори разчитат, и много други се опитват да копират.Интересното е, че този тип инвестиране има негативни последствия за мнозина. Задавали ли сте си въпроса дали можете да правите пари като дей-трейдър (day trader)?На академично ниво, основата на концепцията за прогнозирането на пазарните движения е поставяна под съмнение от тези, вярващи в теорията на ефективния пазар. Тази теория е базирана на условието, че към даден момент, цените напълно отразяват цялата налична информация за определена акция и/или пазар.Следователно никой инвеститор няма предимство при прогнозирането на цените, защото той няма достъп до информация, която вече не е оповестена на всички.
Извън теорията, дискусията около прогнозирането на пазарните движения е основно фокусирана върху дневната търговия, извършвана от индивидуалните инвеститори. Писанията по темата са толкова многобройни, че много инвеститори сега приемат, че прогнозирането на движенията на цената е заслужаваща доверие стратегия.Дей-трейдингът стои на противоположния край на инвестиционния хоризонт спрямо конвенциалната купи-и-дръж (buy-and-hold) мъдрост. Въпреки голямото внимание, което привлича дневната търговия, критиката оспорва, че ако имаше смисъл в нея, поне един от големите световни инвеститори би я усъвършенствал или би я кръстил на свое име.От икономическа гледна точка, много професионални инвестиционни мениджъри и финансови съветници стоят настрана от дей-трейдинга с аргумента, че изгодата просто не оправдава риска.Всички големи инвеститори разчитат, до някаква степен, на прогнозиране на движението на цените. Дали те взимат решенията си на база фундаментален или технически анализ, интуиция, или всичко заедно, основната причина за техния успех включва извършваните на правилните сделки в правилното време. В повечето случаи тези решения включват дълъг период от време и са базирани на купи-и-дръж инвестиционни стратегии.Инвестирането в стойност е чист пример за стратегията, базирана на принципа купуване на акции под вътрешната им стойност и продажбата им, когато тя бъде отчетена от пазара. Повечето такива инвеститори са познати с тяхното търпение, при условие че подценените акции могат да останат такива за дълги периоди от време.В заключение, изключително трудно е успешно да се прогнозират краткосрочните движения на цените за продължителен период от време. Средният инвеститор няма времето или желанието да наблюдава пазара постоянно, както и ще бъде много по-печеливш, ако се фокусира в дългосрочен план, а не се опитва да прогнозира цените на дневна база.Когато разходите и рисковите се вземат предвид, дори професионалните инвеститори предпочитат да удължат времевия си хоризонт. Много по-лесно е да успеете, ако направите инвестициите си и ги държите докато се повишат, отколкото ако купите в 9.30 часа сутринта и се надявате да спечелите до обяд.
Източник: profit.bg