Що за играч сте – трейдър или инвеститор?Отговорът на въпроса “В какво инвестирам – в акциите на една компания или в самата компания?” е от голямо значение за индивидуалната стратегия на всеки играч, пише Кен Литъл.Задачата може да звучи парадоксална и объркваща, но без разгадаването й човек може да си докара големи неприятности. Всеки трябва да е наясно дали инвестира в акциите на една компания или в самата компания.Нека още в самото начало се направи следното пояснение. Поставеният въпрос няма един правилен отговор. На която и от двете стратегии - трейдър или инвеститор - да се спре човек, то той е направил правилния избор за себе си.Проблемът възниква когато инвеститорите объркат едното с другото или започнат да инвестират в ценни книжа, а после си променят намеренията щом нещо се обърка.Нека обясним разликата между инвестицията в акции или тази в компанията.
Ако купувате акция то това го правите по следните причини. Инвестирате в нея, защото предчувствате, че цената ще се промени поради редица причини – технически анализ, пазарни или секторни новини и т. н.Това което Ви интересува най-вече е печалбата от ценовото изменение при книжата, като продавате и купувате постоянно различни акции. В действителност за истински интерес към компанията, извън движението на ценните й книжа, едва ли може да се говори.Ако инвестирате в компанията обаче ще се нуждаете от сериозен анализ за състоянието й, като сте твърдо убеден, че дружеството е със сериозен потенциал за развитие в дългосрочен план. Запознати сте с дейността на компанията и как тя стои на пазара.В случай че цената на акциите се снижи, Вие ще сте наясно за причината, която ще Ви даде отговор на питането – дали става въпрос за кратка корекция или за нещо по-сериозно.Човек, който търгува с акции е по-скоро трейдър, докато лицето, което търгува с компания е инвеститор.Дали да задържи или не една акция, трейдърът се ръководи от пазарното й поведение. Докато инвеститорът придобива дял от компания с убедена дългосрочна стратегия.Какво става, когато нещата се объркат? Когато пазарът е във възход и нито трейдърът, нито инвеститорът имат сериозни грижи. Започне ли корекцията обаче идват и главоболията.Умният трейдър има изготвен план за бягство за защита от по-големи загуби. Трейдърът не изпитва сантименталности към акцията, така че е лесно да се освободи от губещата позиция във всеки един момент.Мнозина трейдъри смятат, че освобождаването от акция, чиято стойност се е смъкнала между 7% или 8% е добро ниво за ограничаване на загубата. Ако поставите поръчката за продажба преди тези нива има вероятност от стабилизиране на пазара и да слезете преждевременно от влака.Опасността е налице, когато трейдърът реши, че се чувства наистина привързан към дадена акция и не желае да се раздели лесно с нея. С други думи от трейдър, той придобива очертанията на инвеститор.Проблемът е, че те не са така добре запознати с фундамента на компанията, за да предприемат разумни решения да продадат или задържат акцията. Тогава човек нито е предвидлив трейдър, нито прецизен инвеститор. Всяко едно решение, което се предприема като инвеститор ще бъде просто предположение.Инвеститорът вероятно се намира в по-изгодна позиция, когато нещата се влошат. Но това е така, единствено ако той е достатъчно убеден в своите убеждения.Не пропускате ли нещо? Дали нещо не се промени? Не е ли време да се присъедините към своята компания?Не скачайте на “поръчка за продажба при 7% спад”, като се ръководите от увереността си в бъдещия потенциал на компанията. Ако влезете в ролята на трейдър, обирате бъдещето си.В заключение може да се каже, че няма нищо лошо в това да си трейдър или инвеститор, стига да не бъдеш и двете в търгуването си с една акция.
Източник: Profit.bg