И все пак могат ли новините да движат пазара


В поведението на финансовите пазари има особености, които са напълно несъвместими с конвенционалното мислене. Нужни са само няколко месеца наблюдения, за да се разбере, че традиционната логика не работи. В контактите ни през годините с хора, проявяващи интерес към тази специфична дейност, многократно се натъквахме на категоричен отказ от тяхна страна да разберат, че пазарната активност винаги върви преди икономическата. Ако и на вас това ви звучи абсурдно като твърдение, проследете синхронно периодите на експанзия и свиване на пазара спрямо тези фази в икономиката и ще се натъкнете на категорични факти. А срещу фактите може да се воюва само с догматизъм и неотстъпчивост. За щастие тази война днес се води само в идеологическата област и противниковият отбор не е Светата инквизиция.
Въпреки това казусът, в който са заплетени конвенционалната мисъл и новите идеи, лансирани от техническия и вълновия анализ, както и социономическата концепция, която ги допълва, е много сходен с този от времето, когато се е спорело плоска ли е Земята или е кълбо?Когато става въпрос за това как новините влияят на пазара, традиционно господства мнението, че има такива, които му въздействат по предварително очакван начин, такива, на които той не обръща никакво внимание, и новини, които сякаш са предизвикали точно обратно движение. След като дадено събитие е вече оповестено, е много лесно да бъде коментирано защо пазарът се е задвижил в конкретната посока. По-интересно е още преди излизането на новината да се предвиди коя ще бъде посоката от първите секунди, какво ще последва през следващите часове и как ще се отрази това на големите трендове, които са с продължителност месеци и години. Ето например нещо по-конкретно:Доларът е в низходящ тренд от години. Към момента пристрастяването на участниците към лошите новини за него продължава да помага за спада му. Само че през последните месеци сентиментът към тази валута става все по-негативен и екстремността на това състояние означава, че скоро вече няма да има кой да търгува срещу долара. Когато той започне най-неочаквано да се покачва, коментарът за понижената лихва в САЩ, която се сочеше като причина за последното поевтиняване на валутата, ще бъде променен. Той ще звучи приблизително по следния начин: "В дългосрочен план ниските лихви ще имат положителен ефект върху американската икономика и поскъпването на зелените пари е следствие от това." В общи линии медиите са в състояние да обяснят всичко, което се случва на пазара, независимо от посоката, но забележете особеността след като то вече се е случило.Доста често биваме разбрани погрешно и ни се приписват фрази от типа: "Новините нямат никакво значение за движението на финансовите пазари." Затова ще бъде полезно да направим важно уточнение. Не твърдим подобно нещо. Възгледът, който споделяме по тази тема, е, че отделните новини имат краткосрочно влияние върху тренда. Въздействието им може да продължи секунди, минути или часове и само в много редки случаи няколко дни - като например терористичният акт на 11 септември 2001 г. Това, че ние не използваме този тип информация, не означава, че я отричаме като метод, който може да се използва за извличане на печалби. Със сигурност има хора, които са намерили начин да се справят по този начин. Техният брой обаче е изключително малък заради неумението да се съобразява закъсняващият характер на новините, както и неразбирането, че понякога не е важно какво казват те, а от по-голямо значение е в коя фаза на тренда се явяват.За да може новините да бъдат използвани адекватно, със сигурност е нужно анализаторът да има дългогодишни наблюдения как реагира пазарът по време на добри, неутрални и лоши новини през следните четири фази: подценен пазар, възходящ тренд, надценен пазар, низходящ тренд. Като цяло една и съща новина ще има напълно различен ефект през всеки един от посочените горе етапи. Освен това от голямо значение е дали новината покрива очакванията на участниците, или драстично се разминава с тях както в положителна, така и в отрицателна посока. Нужно е опитът да включва и познания в областта на масовата психология, както и статистическа информация, трупана с години и десетилетия. Големите институции, които разполагат с висококвалифициран персонал, са в състояние да се ориентират в този лабиринт. От съществена важност е, че те не подлагат на анализ само текущите получени данни, а ги разглеждат в контекста на предходните такива. С други думи, те изследват тренда на различните фундаментални показатели, които също могат да бъдат открити като графики. Следователно познанията за поведението на тренда, което се използва в техническия анализ, може да бъде приложено и в областта на фундаменталния. Например, ако се потърси координация на тенденцията на пазара и тази на брутния вътрешен продукт, изпреварването ще бъде средно от три до девет месеца в полза на първия. Безработицата от своя страна е един от най-закъсняващите фундаментални фактори в сравнение с пазарния тренд.Многобройни са онези участници, които наричат себе си фундаментални анализатори само защото четат новини. Всъщност те изобщо не са анализатори, а могат да бъдат наречени просто читатели. Пазарът има нужда от техните пари и ги ухажва с всичката си притегателна сила на богатствата, които предлага.Защо е толкова трудно да се осмисли, че не новините движат пазара, а причините са някъде другаде? Темата дали събитията предизвикват настроенията или обратно е занимавала мисълта на човека от хиляди години. С тази дилема са се занимавали обаче само философите, но не и науката. В нашето съвремие, когато преобладава материалистичното разбиране за света, повечето хора приемат безрезервно, че именно външният свят и събитията, произтичащи на случаен принцип, предизвикват настроенията на масите. Ако те бяха наистина хаотични, поведението на обществото също би било безразборно. Така светът щеше да живее един ден в просперитет, а още на следващия ден щеше да се озовава в тотална депресия. В действителност тези процеси изобщо не протичат по този начин. Когато започне подобрение на живота на хората, то ще продължи с години, както и обратно. След започването на влошаването на икономическата конюнктура ще последва траен упадък. С други думи, социалните процеси задължително се развиват като подвластни на тренда. Независимо дали следва поредица от добри или лоши новини техният ефект ще зависи от тренда на обществените настроения. Ако те са в подем, нищо не може да спре хода на бичия пазар и експанзията на икономиката. Ако са в упадък, и пазарният, и икономическият тренд ще вървят надолу.Единственият начин, по който явленията протичат в природата, е като тенденции, а не хаотично. Причината е в цикличния характер на процесите. Колкото до това защо те всички се повтарят, отговорът трябва да се търси в природните закони. Това, че науката, наречена социономика, успява да даде обяснение на факта защо пазарът изпреварва икономическите новини, се дължи на Чарлз Дау, който още преди повече от век, в началото на двадесетото столетие, установява, че пазарният тренд изпреварва този на икономиката. Ако това откритие не бе направено, до ден днешен спорът щеше да си стои на философско ниво. Тъй като именно науката се занимава с изучаването на фактите, става възможно да се направят заключения, базирайки се на конкретни доказателства за това първенство.Дистанцирането от новинарските емисии е изключително трудно за онези, които не са преборили с тази своя нагласа. Начинаещите технически анализатори все още не успяват да се доверят на графичните фигури, защото ги приемат за някаква картинка. Това създава у тях впечатлението, че едва ли не чупките на графиката са като гледането на кафе. Липсва знанието, че статистическите проучвания са извели изключително надеждни ситуации, понякога с над 90%. Докато формации като "двоен връх" и "глава и рамене" дават над 80-90% надеждност, никой не си е направил труда да изследва каква част от добрите новини водят до възход на цените и обратното за лошите новини. Дори и да има такова изследване, то не се споменава никъде, което означава, че успеваемостта чрез директно използване на новини едва ли е повече от 50%. При равни шансове между печалба и загуба едва ли можем да приемем съотношението като добра възможност. Надеждни ситуации наричаме онези, които предлагат поне 60% вероятност за успех.След като новините могат да помогнат и да навредят в равно съотношение на инвеститори и трейдъри, логично е да си зададем въпроса: Тогава къде могат все пак да бъдат полезни? Чрез новини е възможно до някаква степен да се прогнозират икономическите процеси. Те, както многократно сме обръщали внимание, закъсняват спрямо протичащите в пазарния тренд процеси. Просто не бива да се приема, че пазарът и икономиката са две отделни системи, между които протичат причинно-следствени връзки, но те са различни от онези, които си представяме, когато правим своите първи стъпки на борсата.
Източник: www.home-brokers.com