10.04.2018 г.

Инвестиране в здраве - „За 10 минути -10 заека“

Някой хора се опитват с един куршум да улучат два заека.
Аз ще се опитам да покажа, че с един куршум могат да се улучат „10 заека“.
Всъщност ще пиша за инвестиране в ..... здраве.
Всеки човек е съставен най-общо от следните неща:
1.    Организъм  2. Системи  3. Органи  4. Тъкани  5. КЛЕТКИ  6. Клетъчни ядра и органели  7. Хромозоми  8. Гененика  9. Енергийно тяло  10. Информационни тела (дух, душа)
Ще нарека тези 10 неща – „десетте заека“.
В грижа за здравето си, хората се стремят да се хранят здравословно, масово тренират какво ли не и развиват отделни неща от себе си в различна степен.
Не съм чувал обаче някой да каже, че тренира ОСЪЗНАТО клетките си? 
А вие?
Цялото ни тяло е съставено от трилиони КЛЕТКИ.
Ако с един вид практика успеем да тренираме едновремено ВСИЧКИ НАШИ КЛЕТКИ, това ще е куршума с който ще улучим и десетте наши заека.
Такава практика съществува, лесна е за изпълнение и отнема само десетина минути на ден.
Естествено, че това ще е дихателна практика, тъй като това е единствения начин за достигане едновременно и бързо до всяка клетка на тялото ни.
Ще нарека тази дихателна практика: „За 10 минути -10 зайци“.
Преди това обаче, ще се спра на физиологията или по-точно физиологичните процеси които се задействат при тази дихателна практика.
ОСЪЗНАВАНЕТО на тези процеси води до невероятна мотивация всекидневно да се отделят по 10 минути за 10-те зайци.
..........
ПОЛЯРИЗАЦИЯТА на мембраните на клетките – това е СЪДБОНОСНА ОСОБЕНОСТ НА ЕЛЕКТРОЛИТИТЕ ОКОЛО И ВЪТРЕ В КЛЕТКИТЕ.

Официалната медицина знае, че клетката е заредена ОТВЪН с положителен заряд , а ОТВЪТРЕ – с отрицателен . Но това, за което "медицината" не се е питала до сега е, каква е ролята на съответния заряд за ПРОПУСКЛИВОСТТА НА МЕМБРАНИТЕ?
На картинката по-долу е показан ЕЛЕКТРОЛИТЕН БАЛАНС, който осигурява РАВНОВЕСИЕ, БАЛАНС между ЗАДЪРЖАНЕ и ОТДЕЛЯНЕ на вещества във и извън клетката, баланс между  плюс и минус .
Когато зарядът  плюс доминира, т.е. когато киселинността PH+ доминира, тогава ЗАДЪРЖАНЕТО на вещества и енергия в клетката ДОМИНИРА НАД ОТДЕЛЯНЕТО.
И това е показано на следващата картинка:

Тук ЗАДЪРЖАНЕТО на вещества и енергии в клетката постига НАПОМПВАНЕ, АКУМУЛИРАНЕ на вещества и енергия така, както в спортните топки (футболни, волейболни, баскетболни и пр.).
Ако топката няма НАЛЯГАНЕ вътре в нея, тя е един безполезен парцал. Същото е и при клетките – ако те нямат НАЛЯГАНЕ (сила) вътре в себе си, което идва от космическата енергия, тя няма да е жива. Т.е. ЗАДЪРЖАНЕТО (налягането) е източник на физическите качества бързина, сила, издръжливост (т.нар. "материални" качества).
ЗАДЪРЖАНЕТО (външното на клетката налягане) помага обаче и на вредителите да навлязат в клетката. И това става ПРИ НЕДОСТИГ НА КИСЛОРОД, т.е. вкиселяване, засилване на рH+.
Ясно е, че от една страна задържането засилва физическите качества, но от друга страна ЗАДЪРЖА И ОТРОВИТЕ в клетките
Когато външното налягане доминира, то ВКАРВА отрови и вредители в клетките. 
И когато този процес продължи достатъчно дълго и стане неуправляем, тогава ОТРОВИТЕ "постигат" най-различни болести, както и съответно дисбаланс и недостиг на енергии, които (д)ефекти няма как да бъдат елиминирани с лекарства, напротив – лекарствата като МЪРТВИ вещества допълнително ОТРАВЯТ организма и отклоняват космическата енергия от пречистващата ѝ функция и да зарежда другите клетки нормално.
Обратният процес, засилване на отрицателния електролит рCO-, т.е. ДОМИНИРАНЕТО на отрицателния полюс (минус), постига ЗАСИЛВАНЕ НА ОТДЕЛЯНЕТО на вещества и енергии от клетката, но и ЗАСИЛЕНО ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ, т.е. ЗАСИЛЕНО ПРЕЧИСТВАНЕ на мембрани и клетки в следващите по-външни слоеве:

Понеже КОСМИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ се разпространява ОТВЪТРЕ НАВЪН (ОТДЕЛЯНЕ, ИЗЛЪЧВАНЕ – ако ние не излъчваме, няма да сме живи), тя ПРЕЧИСТВА, един вид "продухва", ЦЕЛИЯ ОРГАНИЗЪМ ПЪРВО НА КЛЕТЪЧНО НИВО и после на всички други нива, насочва отровите към отделителната система –ОТДЕЛЯНЕ.
Но когато този процес продължи достатъчно дълго и стане неуправляем, той се превръща също в друг вид ДИСБАЛАНС (БОЛЕСТ), дисбаланс към отрицателния полюс (минус) или дисбаланс към алкалността рCO- – отслабване на физическите качества – немощ, апатия, откъсване от реалността, неадекватност и неадаптивност към околната среда… Така както ИЗЛЪЧВАНЕТО (изпускането) на въздуха (налягането) от топката я прави безполезен парцал.
ВНИМАНИЕ, СУПЕР ВАЖНО!
Обикновеното ежедневие на съвременния човек във всяка една дейност (физическа, умствена, психическа) причинява ВИНАГИ НЕДОСТИГ НА КИСЛОРОД (вкиселяване) по много причини – обездвиженост, вредни храни, тясна специализация… И този (д)ефект става БЕЗ УЧАСТИЕ НА НАШАТА ВОЛЯ (БЕЗСЪЗНАТЕЛНО) и без да е необходимо каквото и да е познание или ученост.
Докато един ИЗЛИШЪК НА КИСЛОРОД НИКОГА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ БЕЗ УЧАСТИЕТО НА НАШАТА ВОЛЯ
Нещо повече – за да се получи ИЗЛИШЪК НА КИСЛОРОД, са необходими НАЙ-ВИСША СЪЗНАТЕЛНОСТ, ЦЕЛЕНАСОЧЕНОСТ, МОТИВИРАНОСТ, ВИСШ МОРАЛ и ИЗКЛЮЧИТЕЛНА КОНЦЕНТРАЦИЯ И ВОЛЯ!!!
Т.е. ИЗЛИШЪКЪТ НА КИСЛОРОД се постига само от изключително високо интелектуално развити и самостоятелно мислещи личности. По подражание или по следване на модата много хора практикуват йога и чрез нея постигат излишък на кислород и в някои отношения постигат забележителни резултати, но след време тия резултати причиняват дисбаланс към минус на личността и други проблеми. Такива са почти всички съвременни и известни гурута…
От описаните дотук физиологически процеси определящи функциите на клетъчната мембрана се налага естествения извод, че трябва да се намери добра дихателна практика, чрез което бързо и ефективно клетъчната мембрана да превключва двата си режима на работа. От пропускане от вън на вътре, към пропускане от вътре на вън. 
Такова лесна дихателна практика е „За 10 минути -10 заека“, която ше опиша малко по надолу.
 .........
Друга изключително важна особеност в полза на абсолютната защитна способност на тялото ни от външни вредители (вируси, бактерии, гъбички и др. микроби), която официалната медицина проспива (или приспива вас), е
ВЪТРЕТЕЧНОТО НАЛЯГАНЕ в различните нива на течности в организма:

1. Среда на ДНК.
2. Течности в ядро на клетка 
(нуклеозоли).
3. Течност в клетка 
(цитозоли).
4. Междуклетъчно пространство.
5. Пространство извън организма
(
излъчване).

ГОЛЕМИНАТА на външните вредители (вируси, бактерии, гъбички и др. микроби), изключително обвинявани от "медицината" в тоя ГРЯХ да ни "нападат", са много малки, в сравнение с клетките на нашия организъм, а какво да говорим, че нашите клетки работят като отбор (ако им позволим с природосъобразен живот) не само с химическите си характеристики, но и с мощното колективно биополе (имунитета). 
ВЪТРЕТЕЧНОТО НАЛЯГАНЕ в различните нива течности, ако сме нормални, е непоносимо за външните вредители – те, както всяко живо същество, си имат инстинкт за самосъхранение и много доре ще "разберат" и ще избягат сами (по единично и затова лесно победени) от опасната за тях среда с такова налягане и огромно количество химически предпазители на нашите клетки. 
Нещо повече – тия умни добичета научават за вътрешните налягания още от външното ИЗЛЪЧВАНЕ на организма и въобще не си правят труда да влизат в нас.
Нещо повече…
Нашите клетки могат да бъдат ТРЕНИРАНИ от нас да издържат много по-високо налягане между различните нива на мембраните, докато вредителите НЯМА КОЙ ДА ГИ ТРЕНИРА – те сами не могат да се тренират.
Затова, ако човек е съзнателно развиващ се физически, не е възможно да се разболее от външни вредители.  
Затова е изключително важно да тренираме за повишаване издръжливостта на нашите клетки на все по-високо вътретечно налягане.
Нямате право да се оплаквате от външни вредители, и да карате други вместо вас (докторите) да ви ги гонят или избиват, а винете само собственото си бездействие…
Така че, да се обвиняват разните микроби за нашите проблеми е пълно безумие, вместо САМИ "да си изперем кирливите ризи".
 ............
Основни видове болести
1. Структурни – при безконтролна дисхармония на основните и техните съставни структури (физическо тяло, умствени дейности, душевни дейности).
а. Функционални – при дисхармония между структурите на дадена система (енергията за едни е в повече за сметка на други):
б. Соматични – при разкъсване (разделяне) на структури (енергията не достига до тях). 
2. Енергийно-електролитни, които предшестват горните – дисхармония между плюс и минус или между електролитите  рH+  и рCO-, или при векторите на развитие наляво или надясно. Но при всички видове болести има някакъв вид недостиг или излишък на енергия…
3. ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОРГАНИЗМА, което зависи от първите два вида болести.
Всъщност – всяка ЕДНА от посочените 3 вида болести, причинява другите два вида болести.
ВСИЧКИ БОЛЕСТИ СА УСЛОЖНЕНИЯ НА ТИЯ ТРИ ВИДА БОЛЕСТИ.
.....
От обясненията дотук се вижда, че на ниво клетка физиологичните процеси са изключително важни и същевременно прости за разбиране, управление и контрол.
Стана ясно, че в ежедневната си дейност вкарваме и задържаме както полезни, така и вредни вещества, отрови и енергии в клетките си.
Продължителното задържане на отрови в клетките е пагубно.
Затова трябва осъзнато редовно да чистим отровите на ниво клетка.
Както споменах в началото с добра дихателната практика за чистене на клетъчните отрови може да убиваме с един куршум „10-те заека“.
Заредените с енергия, но чисти от отрови клетки са предпоставка за нормално функциониране на „10-те зайци“.
Естествено, ако правим аналогия с математиката, чистите клетки са НЕОБХОДИМО, но недостатъчно условие за перфектното здраве.
Чистите клетки просто са основна изключително важна база върху която да се гради всичко останало.
Ще се повторя: За да функционира правилно клетката, трябва да съзнателно да работим върху правилното функциониране на клетъчната мембрана.
В стандартното ежедневие клетъчната мембрана пропуска много повече от вън навътре, отколкото от вътре на вън.
Трябва да полагаме усилия за да постигнем баланс, така че мембраната да пропуска редовно и  сравнително равномерно в двете посоки.
Следва описание на проста дихателна техника, чрез която може да накараме клетъчните мембрани интензивно да отделят, да излъчват, да пречистват, да продухват ЦЕЛИЯ НИ ОТГАНИЗЪМ НА КЛЕТЪЧНО НИВО и после на всички други нива.
---------
Дихателна практика „За 10 минути -10 заека“

1. Отпуснете се 
Седнете на стол или легнете по гръб и затворете очи. Уверете се, че спокойно може да вдишвате и издишвате без нещо да ви пречи. Това упражнение е най-добре да се прави рано сутрин, на празен стомах и никога след хранене.
2. 30 мощни вдишвания
Затворете очи. Дълбоко вдишайте през носа или устата, докато не почувствате лек натиск върху вътрешната страна на слънчевия сплит. Важно е да дишате дълбоко, чрез целия гръден кош и диафрагмата. Издишайте въздуха (до нормално положение на корема) през устата.
Повторете 30 пъти.
3. Сканирайте тялото си
По време на 30-те мощни вдишвания „погледнете“  тялото си и  се концентрирайте. Опитайте се да разберете на  кои органи им липсва енергия, както и  кои работят на свръх обороти . Опитайте се да изпратите енергия  до желаното място. Почувствайте тялото си изпълнено с топлина и любов, като всяка негативна мисъл изчезва завинаги.
4. Спокойствие
Веднага след 30-те мощни вдишвания поемете максимално количество въздух през устата, след което издишайте (през устата). Отпуснете се и стойте в състояние на покой без да дишате. Представете си как кислорода достига до всяка клетка на организма. При първи порив на тялото за кислород преминете към следващата стъпка.
5. Възстановително дишане
Вдишайте  максимално количество въздух през устата, почувствайте как се разширяват гърдите. Задръжте дъха си за около 15 секунди. Направлявайте енергията съзнателно и я насочете към всички блокажи, които усетите. Насочете я и към „тъмните места“ по тялото. Усетете светлината във вас. Издишайте през устата.
6. Повторете серията
Направете поне 3 серии (стъпка 3 до стъпка 6). Постепенно увеличавайте броя на сериите.
Отворете очи. Нормално е да се почувствате леко замаяни и да имате прилив на енергия. Изправете се бавно и избягвайте резки движения.
-------------------------------
Автор на тази дихателна техника наречена от мен „За 10 минути -10 заека“ всъщност е Вим Хоф, наречен ледения човек.
Вин Хоф е прекрасен практик, с уникални постижения. Включително 26 рекорда на Гинес.
Това което липсва на Вим Хоф е пълното осъзнаване на физиологичните процеси които протичат на ниво клетка описани накратко по-горе.

Пълното описание на физиологичните процеси протичащи на ниво клетка и значението на клетъчната мембрана отлично е описано Тончо Бонев в  неговата Теория на здравето и лечението.


Аз просто се опитах в тази статия да събера, за свържа в едно теорията на Тончо Бонев и практиката на Вим Хоф.
Дихателната техника „За 10 минути -10 заека“ естествено не е вълшебното хапче с което да си решим всички здравословни проблеми.
То е просто много добра основа над която да градим.
Как ли?
Препоръчвам на всеки интересуващ се от темата да изучи много по-обширната и завладяваща теория на Тончо Бонев за човешкото здраве и всестранно хармонично човешко развитие в неговия сайт Нова цивилизация.
Чел съм стотици книги на тема здраве, здравословен живот, човешко развитие....
Над 35 години съзнателно съм практикувал различни спортове, включително йога и дихателни практики.
Информацията която намерих в сайта на Тончо Бонев е над всичко до което съм имал досег през живота си.
Още веднъш препоръчвам - гмурнете се в сайта му и получете вдъхновение за плуване.
----------
ПП. Ще споделя впечатляващите за мен резултати които постигнах само за един месец практикувайки гореописаната дихателна техника на Вим Хоф.
Изненадвщо за мен самия с тази техника моето 55 годишно Аз, натри носа на моето 35 годишно Аз.
Преди около 20 години, когато бях около 35 годишен и може би съм бил във върховата си спортна форма тренирах усилено апнеята си и плувах без проблем по 50 метра под вода в басейн.
Редовно плувах на плувния маратон Галата - Варна /4.5 км./
Бягах седмично между 40 и 50 километра с кеф. Често и доста повече.
Практикувах йога /изчел съм десетки книги/и тренирах с всякакви йогийски дихателни практики /пранаяма/ за да си подобря апнеята.
Най-доброто което постигнах в задържането на дишането си /статична апнея/ беше приличните 4 минути и 15 секунди.
Не помня колко време ми е коствало за да стигна до тези 4 минути и 15 секунди, но определено е поне няколко години целенасочени тренировки.
Никога в по-късните си години не съм мислил, че някога ще мога да подобря това си постижение.
Не съм и опитвал.
Преди да напиша тази статия отново бях вдъхновен за ДИШАНЕ осъзнавайки важността на теорията на Тончо Бончев която синтезирах по-горе.
След като написах статията реших да пробвам с дихателната практика на Вим Хоф какво мога да постигна.
Още през първата седмица усетих колко лесно се държат 2 минути апнея без въздух по гореописаната дихателна практика на Вим Хоф.
След около 20 дни тренировки по неговия метод сутрин за по 10-15 минути реших да видя колко продължителна апнея мога да постигна, но вече с изпълнени  с въздух гърди.
Единствената моя модификация е, че след като изпълнявах стриктно гореописаната техника /от т.1 до т.6/ правих около 3-4 минути дихателни техники за пренасищане на организма максимално с кислород.
Накрая преди започването на опита за максимална апнея правих по 30 мощни вдишвания както е описано по-горе в т.2. и на последното вдишнане задържах за да си засека максималната апнея.
Резултатите ме изумиха. 
Поради това ги и споделям на снимките отдолу.


Никога не съм предполагал, че на 55 години ще мога да постигна статична апнея над 5 минути.
Явно всичко е въпрос не толкова на упорити усилия, колкото на правилната техника.
В този смисъл според мен дихателната техника на Вим Хоф е много по-добра от старите йогийски дихателни техники.
Приятно ДИШАНЕ желая на всички които оценяват значението му.
Внимание!!!:
Не прекалявайте с опитите за максимална апнея. Може да е опасно.
----------
Автор: Андрей Марков

1 коментар:

cherkezov каза...

Безценно.БЛАГОДАРЯ ТИ