13.09.2018 г.

Визия за обединение на обществото в просперираща държава


Пълно заглавие:
Визия за обединение на обществото в хармонично развиваща се и просперираща държава управлявана чрез пряка народна демокрация.

Въведение:
Народа (обществото) винаги обвинява политиците си за лошия си живот.
Много трудно му се отдава да ги махне от власт дори и чрез законни избори, тъй като често политиците успяват да ги манипулират в свой интерес.
Рядко хората се замислят, че в основата на обществените проблеми не са самите политици, а политико-икономическата СИСТЕМА.
В повечето житейски области около 98% от нещата зависят от СИСТЕМАТА която ги организира, и само около 2% от хората които и служат.
НООО..... , хората са тези които могат да променят системите.
Лично за мен е учудващо, че почти не се срещат хора в планетарен мащаб които да предлагат добри идеи за промяна на цялата обществено икономическа система.
Ако не харесваме живота си в СИСТЕМАТА която го организира, трябва просто да сменим самата система, а не хората които я управляват.
Иначе пак ще дойдат подобни маскари.
Ако пък случайно се промъкнат свестни политици на върха, системата в повечето случаи успява да ги поквари.
Ще се опитам да ви дам надежда, че настоящата обществено икономическа СИСТЕМА изградена от и в интерес на свръх богатите „елити“ лесно може да рухне.
Трябва да знаем само в каква нова обществено икономическа система искаме да живеем и след това законно елиминирайки старата система да наложим новата.
Сравнително лесно е да се направи. Четете и сами преценете дали съм прав.
.............
Синтезирано изложение на визията ми за обединение на обществото в хармонично развиваща се и просперираща държава управлявана чрез пряка народна демокрация.
За да се развива хармонично едно общество и да просперира успешно в конкурентна среда е задължително то да е максимално възможно ОБЕДИНЕНО.
Исторически такова общество никога и никъде не е създавано.
Според моята визия създаването на такова общество е възможно в рамките на 2-3-4 години при достатъчно обществена воля.
При конструирането на държавното устройство в която ще живее това обединеното и проспериращо общество, трябва:
 • да подберем най-добрите неща/практики от обществено-икономическите отношения създавани досега в цял свят, които обединяват обществото и създават предпоставки за хармонично развитие и просперитет;
 • да премахнем всички неща които разделят обществото и го водят към упадък;
 • да компилираме двете неща в едно цяло;
 • с помощта на съвременните технологии и като част от електронното правителство да създадем среда за максимално лесно обществено самоуправление на принципа на пряката народна демокрация.
Ще разгледам плюсовете и минусите на основните обществено-икономически системи и форми на управление и съответно какво трябва да вземем и премахнем от всяка една от тях.
 • Капитализъм (пазарна икономика)
  • запазваме капиталистическите отношения осъзнавайки важното значение на натрупването на капитал и силата на частната инициатива за развитието на икономиката;
  • пазарната икономика – запазваме я;
 • Социализъм (на практика държавен капитализъм)
  • вземаме от него желанието за изграждане на справедливо хармонично развито общество и отделни многостранно развити личности
  • вземаме всички добри социални практики изграждащи социална държава.
 • Демокрация - „демокрация“ ??? - тук е голееееемия проблем. Съвременната демокрация“ всъщност дори не е псевдо демокрация, а прикрита форма на диктатура създадена в интерес на „елитите“ (свръхбогатия 1%) и наложена САМО в политическия живот, който разделя обществото чрез партии борещи се помежду си. Така основното социално разделение на обществото е по вертикала – горе 1% свръхбогати и отдолу 99% разделен и в голямата си част беден народ. Да попитам: Защо да нямаме демокрация и в икономическия живот, където срещаме диктатурата практически във всяка стопанска структура? Има достатъчно причини народа да има основание да иска въвеждане на демокрация в икономическия живот. И така. Какво да правим с „демокрацията“ при капитализма? Какво да оставим и какво да премахнем?
  • демокрацията“ в политическия живот трябва да се премахне. Освен че разделя хората чрез партии, не им дава възможност за пряка, бърза и действена пряка демокрация. Народа няма лостове с които бързо и лесно да свали калпав политик.
  • въвеждаме пряка демокрация в икономическия живот – във всяка стопанска единица. Това е фундаментално важно за обединението на обществото. При въвеждането на пряка демокрация в икономическия живот (средните и големи икономически структури), необходимостта от политическата „демокрация“ става излишна. Партиите стават излишни. Това води до редица предимства за обществото за които ще говоря подробно по-надолу. Повечето хора си мислят, че свръх богатия елит който управлява света няма да допусне да му се отнеме икономическата ВЛАСТ. Бързам да кажа, че е възможно този свръх богат елит лесно да клекне и приеме наложената му по съвсем мирен и законодателен път демокрация в стопанския живот. Подробностите ще изложа по-надолу.
 • Диктатура – ясно е, че диктатурата няма място в обществото. Все пак ще обърна внимание, че съвсем мъничко диктатура само на едно място в обществото трябва да има(подробности по-надолу), но при условието, че народа, като главен диктатор в обединеното общество има лостове да свали „диктатора“ който сам е издигнал за по-малко от седмица без никакви усилия.
До тук в следствие на горната компилация на обществено-икономически отношения в името на изграждането на едно по-добро бъдещо общество ще имаме:
 • Общество в което нямаме антагонизъм между бедни и богати. Стопанската демокрация принуждава всяка стопанска единица да работи сплотено, и  ефективно в общ интерес на всички. Както на собственика на капитала (капиталиста), така и на работниците;
 • Общество което не е изкуствено разделено на партиен принцип.
Обществото ще остане „разделено“ единствено и съвсем естествено основно на база професионални съсловия. Но това не е обществен проблем, а предимство. Не може да има антагонистични противоречия между учители, медици, строители и т.н.
Всички те имат естествения интерес да работят заедно, защото са си необходими един на друг. Обществото трябва само да намери естествен начин да организира и ръководи различните професионални съсловия така, че те да дадат най-доброто за себе си в името на своя и обществения интерес.
След като въвеждаме СТОПАНСКА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ в икономическия живот, съвсем естествено е да въведем пряка демокрация и в професионалните браншове/гилдии.
Ще я нарека с работното име – БРАНШОВА ДЕМОКРАЦИЯ.
Няма нищо по естествено браншовите организации да избират всички свои ръководни органи включително до ниво министър. Така професионалистите в съответния бранш имат възможността изберат най-добрите от себе си за да ги ръководят. Съответно имат възможността и да ги свалят бързо от ръководните постове, ако не си вършат добре работата.
Тук ще направя едно малко но мноооого важно допълнение.
В обединеното общество в името на една хармонично развита и просперираща държава трябва, ръководено на принципа на пряката народна демокрация има един важен принцип.
Професионалните организации издигат всички свои ръководители до ниво министър, нооо...и НАРОДА има свещеното право да го сваля. Технически чрез добре изграденото електронно правителство в което е изградена функционираща електронна избирателна и рейтингова система, всеки гражданин ще може да даде оценка за работата на конкретен министър с един клик. Ако достатъчно много граждани дадат лоша оценка за работата на министъра той ще бъде свален автоматично от управление в рамките на 2-3 дни.
Повтарям този важен принцип на обединеното искащо просперитет общество.
Професионалистите по браншове издигат и свалят министри, но народа има основната възможност да ги сваля бързо от власт.
Включително и да ги задържи 10-15 и повече години на власт, ако си вършат работата перфектно и основно в ИНТЕРЕС НА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО. Ако по някаква задкулисна причина съответната браншова организация иска да свали своя министър, тя няма да може, ако народа желае той да остане на своя пост.
Вота/волята/ на народа ще е по-силен от вота на хората от съответния професионален бранш.
Свойства на електронната избирателно рейтингова система, чрез която ще се осъществява ПРЯКА НАРОДНА ДЕМОКРАЦИЯ на която и швейцарците ще завиждат:
 • електронната избирателно рейтингова система е основен елемент от електронното правителсто;
 • в избирателно рейтингова система всеки гражданин с право на глас влиза лесно примерно през телефона си с ПИК (персонален идентификационен код), така както сега влиза в сайтовете на НАП и НОИ.
 • Избора (когато избираме хора на ръководни постове) и оценката на работата им става чрез електронната рейтингова система.
 • Когато гласуваме примерно за определен ръководител, без значение на какъв пост и в каква управленска структура, ние не само ще имаме възможност да дадем гласа си за него. Ще му дадем оценка и за професионалните, моралните и други качества по няколко основни критерия от 0 до 10. По подобен начин както си даваме оценката за даден хотел и стая в booking.com. Сбора от всички оценки на гражданите за конкретен кандидат за ръководен пост ще формират неговия общ рейтинг. Примерно 8.5. Ще може да се видят обаче и оценките му на база професионализъм (9), опит(8), морал(8.5) и т.н.
 • Естествено избирателно рейтинговата система автоматично ще избере на ръководен пост кандидата с най-висока обща оценка. Победителя е с 8.5, втория с 8.3, третия с 8.2 и т.н. Така връзкарството, калинките, партийните назначения на неморални и некомпетентни хора ще отидат в историята.
 • Назначения примерно министър започва своята работа с рейтинг 8.5. След избора му за победител при започване на професионалната му дейност гражданите могат да променят собствената си оценка за неговата работа. Рейтинга му ще се мени всеки ден, всеки час, всяка минута. Ха, ха – работата на манипулативните днешни социологически агенции май-става излишна. Както и те самите. С течение на времето и грешките на министъра, рейтинга му в болшинството случаи ще започва да пада. Ако рейтинга на министъра спадне под определено ниво – примерно 4, защо ни е такъв министър? Системата автоматично го уволнява заради ниския му рейтинг и съответната професионална гилдия за 1-2-3 седмици ще излъчи нов професионалист който да ръководи ресора.
Остана да конструираме държавната надстройка която да ръководи стопанските и професионални структури ръководени чрез пряка демокрация?
 • законодателния орган – народно събрание;
 • ръководител на изпълнителната власт - президент или министър председател;
 • съдебна власт- съд и прокуратура.
Чрез електронната избирателно рейтингова система народа ги избира пряко и най-важното – те сами, със собствените си действия или бездействия ще изхвърчат автоматично от властта, ако рейтинга им в системата падне под определено ниво.
Народа през телефоните си ще уволнява бързо и лесно некадърните ръководители. Няма нужда да се чака до новите избори, които могат при такава система да се правят и по-рядко.
На някой най-важни ръководители искрено водени от интереса на обществото може да се наложи да прилагат непопулярни действия от които рейтинга им да падне под критичния минимум.
В такъв случай в системата е добре да се вгради възможност за финално народно гласуване дали ръководителя на остане или напусне поста си.
При критично нисък рейтинг се задейства автоматично процедура за отрицателен народен вот – примерно с решаваща граница (-200 000 гласа).
Гласували 1 000 000 за сваляне и 1 400 000 за оставане–резултат (+400 000). Остава.
Гласували 2 000 000 за сваляне и 1 700 000 за оставане–резултат (-300 000). Напуска.
Отворено време за гласуване от народа – примерно 3 дни.

Относно народното събрание:
Добра идея е народните избраници в парламента да са 100-120 човека, от които:
 • 1/3 представители на професионалните гилдии;
 • 1/3 избраници на регионите;
 • 1/3 народни трибуни – добре познати общественици, хора с комплексни качества, компетенции и опит, които да формират общата визия за развитие в обществото и да предлагат съответните законодателни инициативи.
Относно съдебната власт:
Най-важните съдии и прокурори както на национално, така и на по-ниско ниво се избират от съответното професионално съсловие също чрез избирателно рейтинговата електронна система. Свалят се автоматично от власт от народа или всички избиратели на местно ниво, ако рейтинга им падне под определено ниво. По този начин всеки съдия или прокурор който обслужва мафията (която трудно ще вирее в тези условия) ще изхвърча бързо от поста си.
Всъщност при система където във всяка средна или голяма стопанска единица се управлява чрез пряка демокрация мафията наистина няма как да вирее.

Относно президента / министър председателя
Основните функциите на президента са да ръководи така правителството, че да има баланс на интересите между професионалните гилдии и обществото като цяло.
Водещия принцип в работата му трябва да бъде да не допусне нечий съсловен интерес да надделее над общонародния.
Президента ръководи министрите. Следователно той също ще има правомощия да ги уволнява. Ако ги уволни несправедливо – рейтинга му ще пада. Ако ги уволни справедливо е логично рейтинга му да се вдига.

Груби схеми на властовите структури при пряка демокрация. 
/отварят се в голям мащаб/................

Местните общински парламенти могат да се избират на същия принцип.
.............
Ще се върна на най-важния и ключов аспект предполагащ успеха или неуспеха на новата обществено икономическа система обединяваща обществото на принципа на пряката демокрация.
Въвеждането на пряка СТОПАНСКА ДЕМОКРАЦИЯ. Или по ясно казано, демокрация на работното място, във фирмата – без значение дали тя е частна или държавна.
Баналните факти са, че от робовладелския, през феодалния до капиталистическия строй, наричан от „елитите“ за благозвучие демокрация нищо не се е променило.
Все така методично 1-ния процент свръх богати хора изсмуква жизнените сили на 99% от обществото.Вековните борби за братство, равенство и справедливост си остават неосъществени.
Някъде да виждате братство, равенство и справедливост в съвременното ни общество?
Формата на управление през вековете се мени, но съществото на системата за съжаление не.
В 21-ви век елитите отглеждат чрез образователната система послушни потребители и изпълнители, а не личности. 
Класовите борби затихват. Елитите ликуват и победоносно развяват флага на „демокрацията“ ИМ която си е зле прикрита диктатура.
Заел съм се с леката задача да покажа как ние 99-те %-та заедно може да се опитаме  умно и ЛЕСНО да обърнем мача“. 
В тази тяхна система парадоксално 99% са по-слаби от 1-ния%!!!!<1 .="" 1="" font="">
Банално ясно е, че ТЕ свъхбогатите „елити“ съзнателно разделят нас 99-те процента от обществото и успешно ни експлоатират в свой интерес.
ТЕ успешно използват стария принцип – разделяй и владей.
Демократичната“ ИМ СИСТЕМА дели обществото на партии по хоризонталата – леви, десни, център, червени, сини, зелени, републиканци, демократи, либертарианци, консерватори, фили, фоби и т.н.


Всъщност икономическите интереси в съвременното общество са разделени основно по вертикалата.
Отгоре „демократично“ ВЛАСТВА 1-ния % свръхбогати, а отдолу им слугува разделеното от тях общество.Ясно е, че никое общество не може да се обедини и започне да гради ХАРМОНИЧНО РАЗВИТО ОБЩЕСТВО при такава „демокрация“ (демократура).
За да се експлоатират природните ресурси с цел създаване на ОБЩЕСТВЕНИ БЛАГА е необходим капитал (собственост сега на 1-ния%) и работна сила собственост на 99-те %-та.
Едната страна обаче не може без другата. Просто двете страни са си взаимно необходими и еднакво важни за създаването на материални блага от природните ресурси.
При ПОЛИТИЧЕСКАТА „ДЕМОКРАЦИЯ“ обаче, доминираща, привилегирована позиция има 1-ния % собственик на капитала. Доминацията му дори е изродена както казах в зле прикрита за разбиращите ДИКТАТУРА.
Защо ние 99-те %-та собственици на работната сила, без която собствениците на капитала НЕ МОГАТ да създават материални блага от природните ресурси допускаме това?
Крайно време е да детронираме СИСТЕМАТА ИМ, която си е откровена форма на икономическа диктатура.
Разумно е да въведем такава обществено икономическа система при която двете страни си партнират в ОБЩ ИНТЕРЕС.
Такава система може да бъде СТОПАНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ (демокрация на работното място, в предприятието, във фирмата).

Ако 99-те %-та станат партньори на 1-ния %, само тогава нацията може да се обедини на 100% за общ просперитет и развитие на хармонично развито общество.
Хармонично развитото общество може да се изгради само от ЛИЧНОСТИ.
Какво обаче е положението с личностите днес?
През така наречения социализъм (по същество държавен капитализъм) обществото поне си поставяше за цел да изгражда от ВСЕКИ гражданин многостранно развита ЛИЧНОСТ и ЗАЕДНО си мечтаехме да сътворим едно хармонично развито ОБЩЕСТВО.
При СОЦА при постъпване на работа във всяка стопанска единица (предприятие) всеки човек подаваше документите си за работа в отдел ЛИЧЕН състав.
При капитализма (“демокрацията“) при подаване на документите си за работа в конкретна фирма го правим в отдел човешки РЕСУРСИ.
Приятели, схващате ли разликата???
За капиталиста човека не е ЛИЧНОСТ, а най-обикновен РЕСУРС.
Също както за него ресурси са цимента, пясъка и чакъла, ако той е например строителен предприемач.
Предприемача капиталист няма за цел да изгражда личности. Неговата цел да експлоатира всички ресурси с цел максимална печалба.
В СИСТЕМАТА ИМ наречена най-нагло демокрация, ТЕ, елитите не гледат на обикновените хора като на на ЛИЧНОСТ!!!
ТЕ имат интерес да изграждат и реално полагат усилия да изграждат само потребители и изпълнители.

Нека видим с лесно разбираем пример как би изглеждала и работила стопанската демокрация на ниво предприятие(фирма, работно място).
Ще спомена отново, че не откривам топлата вода.
Примери за такъв вид демокрация в историята има поне два.
Резонно е незапознатите с тайните на историята хора да попитат:
Кой ли и кога ли е въвел такъв тип демокрация?
Може да е парадоксално, но това са хората с възможно най, най, най-лошия имидж.
1. Морските пирати – въпреки зловещата си професия са имали най-честната икономика.
На микро ниво (пиратския кораб е бил самостоятелна стопанска единица действаща с цел печалба).
Хитлер на практика за пръв път в човешката история обединява интересите на 1-ния % и 99-те %-та на национално ниво именно на базата на пряката демокрация в икономиката!!!
………...
За да покажа простичко как действа стопанската демокрация, ще направя кратък сравнителен анализ на две коренно различни стопански структури:
1. Търговски кораб – аналог на стандартна капиталистическа стопанска единица;
2. Пиратски кораб – аналог на демократично управлявана стопанска единица.
...............
1 На търговския кораб като в типична капиталистическа фирма се работи за мизерна заплата при пълен произвол на капитана.
 • Собственика на кораба естествено прибира лъвския пай от стопанската операция;
 • Собственика на търговския кораб назначава капитана, който обикновено получава десетки пъти повече от членовете на екипажа. Често собственика стимулира и допълнително капитана, като го прави и акционер в търговския си морски бизнес;
 • Капитана на търговския кораб има пълната власт. Управлява екипажа еднолично и жестоко като в класическа диктатура. Злоупотребата му с власт е практика.
2. На пиратския кораб-няма собственици на сушата. На борда има равенство и справедливост във взаимоотношенията.
 • Всички пирати имат интерес компанията им да успее в начинанието. Важно условие е, че благини за разпределение има само при постигане на успех-завоюване на плячка.
 • На практика всички са равни-рискуват живота си и разделят справедливо печалбата помежду си. Всички гласуват накъде да поеме кораба.
 • Те нямат нужда от диктатор, а от капитан/водач/лидер.
 • Имат си конституция (пиратски кодекс), който обхваща всички важни аспекти на пиратското начинание и стриктно се спазва. Кодекса се гласува единодушно преди отплаване. Всеки несъгласен с него е можело да потърси щастието си другаде;
 • Екипажа гласува (избира) кой да бъде капитан и може във всеки момент да го свали от власт. В битката безпрекословно се подчинява на капитана си, но при неуспех му търси отговорност за неадекватни решения;
 • Пиратите на кораба имат разпределение на властите. Капитанът има пълна власт по време на битка, но друг член на екипажа, така наречения квартирмайстер (също избран) се грижи за разпределението на плячката и провизиите, а също така за разрешаването на спорове.
 • Редовите пирати могат да упражняват директна демокрация. Да избират и да бъдат избирани.
 • Плячката не се е заключвала за да може във всеки момент да се упражнява директен контрол върху нея.
 • Пиратите имат строги правила за разпределение на печалбата. Капитана и квартирмайстера обикновено получават само 2-3 пъти повече дялове от плячката, спрямо редовите членове на екипажа;
 • Морските разбойници са имали и осигурителна система, ако някой понесе тежки травми. Това е първата известна в историята социална защита.

Извод:
Пиратите са съумели да изградят едно справедливо и демократично общество помежду си и то не за друго, а за да бъде тяхното начинание печелившо.
Забележете, че пиратското общество съвсем не е било някаква демокрация на работниците (или друг вид социализъм), а точно обратното – общество на предприемачи.
Всички са били акционери и всички са поемали риска от евентуалния неуспех!!!
..............
Вече може би се досещате как може да се пренесе пиратския опит за изграждане на демократично общество във ВСЯКА съвременна ДЕМОКРАТИЧНА икономическа структура.
 • Равнопоставенност между собствениците на капитала и трудещите се във предприятието им във всичко. 99=1.
 • Общ интерес от успеха на стопанската единица, защото при липса на такъв следва фалит с лоши последици за всички.
 •  Избор на ръководни, надзорни и контролни органи от долу на горе:

  • управител;
  • управителен съвет;
  • надзорен съвет-следи за адекватните и законосъобразни действия на управителя и управителния съвет;
  • контролен съвет-осъществява контрол върху дейността на горните.
 • Справедливо разпределение на финансовия резултат между собственика на капитала и собствениците на трудовата сила;
 • Право на всеки член на икономическата структура да избира и да бъде избиран на основата на професионални компетенции.

...........
Замислете се, как би изглеждала България при въвеждането на СТОПАНСКА ДЕМОКРАЦИЯ.
Ако големите фирми като Лукойл, Аурубис, електроразпределителните дружества, търговски вериги, концесионните дружества и стотици други за които се сетите нямаха възможност да укриват печалби и разпределяха по справедлив закон 50% от печалбата си между служителите си, живота на българите щеше да е доста по-добър.
По-високите доходи на стотиците хиляди българи щяха да имат последващ кумулативен ефект върху цялата икономика.
От друга страна, при въведена СТОПАНСКА ДЕМОКРАЦИЯ в резултат на много по-голямата мотивация на всички служители, във всяка фирма, ефективността и съответно печалбите на фирмите биха се увеличили чувствително.
Като общ резултат най-вероятно крайните печалби на собствениците на капитала не биха били 50% по-малки, а някъде около 20-30%.
Това е цената която трябва да платят собствениците на капитал в България, за да имаме справедливо и проспериращо наистина демократично общество.
Собствениците на национално БЕЗ/отговорния капитал какво ли мислят по този въпрос?
....
При въвеждането на СТОПАНСКА ДЕМОКРАЦИЯ в България възниква резонния въпрос.
Чуждите инвестиции/инвеститори.
Ще ги изплашим, нали?
Хайде обаче да помислим как може да решим разумно този въпрос и част от тях да не изплашим, а съумеем да изкушим да развиват бизнес в България.
Нека разделим чуждите инвестиции на две групи:
 1. Инвестиции в предприятия които произвеждат неща, които може да си произвеждаме и сами;
 2. Инвестиции носещи високо ноу-хау, което не може да развиваме сами.
Първите инвеститори просто не са ни нужни и с оттеглянето си те ще освободят бизнес пространство на родния капитал.
Защо ни е на родна земя да развива производство конкретна транснационална компания (ТНК), която произвежда банални елементарни потребителски стоки, които и сами може да си произвеждаме?
Защо са ни тези неоколонизатори облечени в бизнес доспехи?
Не можем ли сами да си произвеждаме безалкохолни напитки (Кока Кола)?; кисело мляко (Данон).
Без Старбъкс или Макдонълдс не може да изпием някъде чаша кафе и да изядем сандвич?
При това може би по-здравословен?
Списъка с подобни чужди фирми смучещи кръвта на народа под флага на политическата ИМ „демокрация“ и „пазарна икономика“ е доста дълъг.
При вторите инвеститори които произвеждат високо технологични продукти на родна земя подхода ни може да бъде по-различен. Може само за тях да направим изключение и да не са обвързани със стопанската НИ демокрация. Нека си произвеждат по стария начин. Държавата може дори да им направи ПОДАРЪК -данък печалба нула процента.
Така ще се получи малко като в Китай – една страна-две системи, но трябва да сме гъвкави във времената на четвъртата технологична революция.
Нормално е да има и много други идеи как да се подходи към високо технологичните компании, които искаме да привлечем в България, без за ги плашим със страшната и нехуманна за всеки нормален западен капиталист СТОПАНСКА ДЕМОКРАЦИЯ.
.............
Ясно е, че СТОПАНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ е реалния гробокопач на партиите и партийната ИМ „демократична“ система.
Нека да си представим, че сме успели да въведем стопанска демокрация на национално ниво.
Българите сме щастливи собственици на НОВА КОНСТИТУЦИЯ в която пише:
НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ е ПРЯКА НАРОДНА СТОПАНСКА ДЕМОКРАЦИЯ.
Икономическия/стопанския живот вече се развива на този нов принцип.
Обедините икономическите интереси на ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО, без вредното влияние на партиите създадат предпоставка за всеобщо съзидание и просперитет.
Няма нищо голямо и важно което да дели народа!
...............
Като направим ненужни партиите, става безпредметен проблема и с партийните субсидии.
Това са доста милиони годишно, нали?
Според мен тези средства трябва да се използват ето за какви цели:
 • Факт е, че на глобално и национално ниво се води тотална информационна война за съзнанието на народните маси. Народите по света са тотално информационно дезинформирани, манипулирани и индокринирани. Това не бива да продължава на българска земя. Трябва в рамките на парите които днес се отделят за партийни субсидии да осигурим непрекъснат поток от безпристрастна, обективна и правдива информация на българските граждани за процесите които протичат на планетата и в родината ни. Само така ще може да контролираме качествено процесите които протичат в родината ни.
 • Да създадем 3 национални НЕЗАВИСИМИ ТЕЛЕВИЗИИ, които да се издържат изцяло от държавния бюджет. С парите спестени от партийните субсидии. Никакви реклами и скрити форми на външно финансиране.
 • Всяка една от тези 3 национални телевизии трябва да е специализирана в поднасянето на правдива и безпристрастна информация в областта на: 1. Глобалните политически процеси; 2. Работата на президент, министерства и Народно събрание; 3. Работата на местната власт.
 • По този начин НАРОДА винаги ще следи отблизо кой от народните водачи какво е направил. Както положително, така и отрицателно. Във всеки един момент ВСЕКИ гражданин ще може да оцени работата на всеки управленец. Този който не си върши добре работата в полза на народа, по процедурата която вече разясних много бързо ще бъде свален от власт, чрез рейтинговата система.
 • Усещате ли, че по този начин социологическите и рейтинговите агенции стават безсмислени. НАРОДА сам всекидневно ще върши тяхната работа много по-добре. Всекидневно ще имаме генериран от системата актуален реален рейтинг на всеки заемащ важен за народа управленски пост.
 • Журналистите избрани да работят в националните телевизии  пак чрез пряка демокрация от гилдията им ще са много по-мотивирани да работят безпристрастно и обективно. Генералните директори ръководещи националните телевизии постоянно ще имат едно наум, че може за кратко време да ги издуха народния вятър. От това ще спечели целия народ. Чрез добрата работа на националните телевизии, като важна част от четвъртата власт ще се издига качеството на работа (контрол) и на най-важния носител на властта-НАРОДА. Той-народа ще има в свои ръце качествени и бързи лостове за контрол над своите управленци.
.........
Практически стъпки за смяна на старата система и налагането на новата основана на повсеместната пряка демокрация.
Най-логичен и лесно изпълним ми се струва метода „с техните камъни по техните глави“.
Просто група хора които са убедени в достойнствата на новата обществено икономическа система трябва да създадат ........ ха, партия:)
Нека дам работно име на новата партия „ОБЕДИНЕНО ОБЩЕСТВО“.
Партия ОБЕДИНЕНО ОБЩЕСТВО трябва да победи на избори и държейки реалната власт да въведе новата система по законодателен път.
От една страна, външни сили водени от настоящите елити всячески ще пречат на една такава партия стремяща се радикално да промени обществото да дойде на власт.
Но от друга страна тази нова обществено икономическа система най-вероятно ще представлява интерес за обществата в много други държави.
Ако разпространим идеите за промяна на обществото по цялата планета пътя към целта ще е много по-лесен.
Защо ли да не помечтая, че един ден по цялата планета доминиращата обществено икономическа система ще е точно такава.
.............
Сравнение:
Нека сравним идеята за въвеждането на новата обществено икономическа система основана на принципа на пряката народна демокрация с най-добрата подобна в планетарен мащаб.
Казват, че швейцарците имат най-добрата система за пряка демокрация.
Към момента може и да е вярно.
Не ви ли се струва, че може да създадем и въведем новата обществено икономическа система основана на принципа на пряката народна демокрация и тя да е практически много, много по-добра и ефективна система за пряка демокрация от тяхната?
Всъщност прословутата швейцарска система за пряка демокрация е довела до това, че САМО 5% от гражданите и живеят в собствено жилище. Други около 40% изплащат дългогодишни ипотечни кредити и около 55% цял живот живеят под наем. Вижда се колосалния антагонизъм между елитите собственици на капитала и обикновените хора.
За няколко века развитие не са успели да решат този основен обществен проблем.
Не виждам как и в бъдеще могат да успеят с тяхната система.
..........
Заключение:
Ако се изгради успешно описаната по-горе обществено икономическа система основана на тоталната пряка народна демокрация НАРОДА ЩЕ ДЪРЖИ ВИНАГИ ВЛАСТТА В РЪЦЕТЕ СИ.
Ще упражнява властта си директно, лесно и бързо.
Основните антагонизми разделящи обществото ще изчезнат.
Обединеното общество ще се посвети на съзидателен градеж на просперираща държава.
Вечния стремеж на народите за свобода, равенство и братство ще е сравнително добре реализиран.
Ще има:
 • Свободни хора развиващи стопанските структури в общ интерес;
 • Равенство във възможностите за личностен растеж;
 • Братски обществени взаимоотношения.
Надявам се, че в родината ни има критична маса от хора които желаят да живеят в държава управлявана с пряка демокрация която обединява а не разделя народа, работеща в интерес на народа, и подчинена на народа, а не на политико-икономическата мафия.
...........
Ако разбирате и одобрявате тези нови идеи за народна пряка стопанска демокрация моля споделете ги с приятелите си и по произволен друг начин.
Тези базови идеи трябва да се доразвият, за да станат много по-добри и с тях да преобразим родината си.
............

Автор: Андрей Марков

--------
Видео с идеите на Ричард Улф  за работническата демокрация

Няма коментари: