11.02.2016 г.

Как да направим България най-чистата страна на света?


Да си го кажем честно. Не можем да изчистим България за един ден.

Дори по някъкъв вълшебен начин да успеем да го направим, няма да успеем да я поддържаме постоянно чиста със сегашния ни подход към проблемите за чистотата на заобикалящата ни среда.
За да стане това трябва нов, радикален подход, който да замени настоящата не добре функционираща система за поддържане на чистота.
Да речем, че ни трябва смяна на парадигмата.
За целта трябва да заменим остарялата недобре работеща система по която се почиства страната ни, с нова използваща съвременните IT технологии.
Най-грубо бихме оприличили тази система като своеобразен Uber на чистотата, като същевременно системата ще се наложи да изправи и някои социално-икономически недъзи на обществото, за които ще говорим след малко.
Засега ще дамем работно название на тази наша бъдеща система организираща и контролираща тоталното почистване на България с простичкото име - BG Cleansystem.
Поне на този етап самото изграждане на IT технологията ни се струва, че е по-лесната част. Затова най-напред ще започнем с описание на важните социално икономически проблеми, който може ефективно да се решат с въвеждането на BG Cleansystem.
В какво общество искаме да живеем?
Капитализъм, социализъм или може би някаква форма на социална държава от скандинавски тип?
Всеки от нас има лични пристрастия какво да бъде точно обществото в което искаме да живеем и трудно ще се разберем, нали?
Нека обаче поставим въпроса по друг начин:
Искаме ли да живеем в справедливо общество?
Тук май има голям шанс да постигнем общо съгласие, нали?
Ясно е, че на планетата няма образец за справедливи обществено-икономически отношения, който да следваме.
Поради това трябва да се опитаме да ги създадем, като си признаваме, че това е една изключително амбициозна задача, която обаче може доста лесно да се реши, ако се въведе BG Cleansystem.
Има стара хубава поговорка, че "който не работи, не трябва да яде".
Да, обаче има много хора на социалното дъно, които искат да работят, но не могат да си намерят работа. Просто в съвременните преобладаващо капиталистически общества, безработицата е най-нормалното нещо.
А нормално ли е това? Според мен е безумно, нечовешко и т.н.
Частния егоистичен интерес на работодателите в капиталистическото общество не се интересува от това, че има безработни, че има хора препитаваци се от кофите за буклук.. Едрия капитал не го е грижа за нарастващия брой гета.
Държавата пък, няма ефективни лостове да осигури работа за всички...
Това е порочен кръг, който трябва да се разсече, иначе проблема с безработицата ще се решава с по-големи или по-малки социални помощи, според възможностите на държавата. Така в богатите общества постепенно наблюдаваме омързеливели се поколения от маргинали доволни от живота си на социални помощи. В по-бедните страни пък социалните помощи са просто трохи, които пораждат масова престъпност от оскотели хора...
Стигаме до извода, че е задължително да намерим начин да разсечем този порочен кръг.
Как да го направим?
Връщаме се на справедливата поговорка, че "който не работи, не трябва да яде" и водейки се от нея правим следните неща:
1.  Променяме основни закони, чрез които премахваме социалните помощи за здравите хора - това ще касае примерно 330 000 човека, от обикновени маргинали от циганските гета, до безработни инженери.
2. Въвежда се BG Cleansystem, която организира и контролира работата на 300 хилядната армия от безработни, а бюджета на системата се формира основно  от премахнатите социални помощи плюс малко допълнителни източници.
Така влизаме в новата парадигма  при която: 
1. Намерили сме работа на армия от  330 000 до този момент  безработни хора, на които до сега сме плащали социални помощи.
2. Като няма безработни в страната, има голям шанс престъпността силно да намалее.
3. Всеки член на армията от тружениците по чистотата, организиран и контролиран  с помощта на BG Cleansystem, ще бъде оценяван според количеството и качеството на труда си от ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО и заплащането му ще е съответстващо. 
Какво постигаме ако успеем?
1.   В България няма да има безработица?
2.   И за най-изпадналия маргинал ще има работа.
3. Най-вероятно дребните кражби извършвани до този момент от маргиналите с цел реално оцеляване значително ще намалеят.
4.   За 1-2 години след въвеждането на BG Cleansystem,  България може да стане една от най-чистите държави в света, с всички положителни последици от това.
Ако успеем, това ще е огромен успех постигнат без съществени допълнителни обществени разходи.
Най-накрая стигаме и до описанието на функциите на BG Cleansystem, с помощта на която се надяваме, че ще успеем всички заедно като общество да направим почти всяко кътче от България завидно чисто за обитаване.
Подобно на Uber сърцето на нашата система която работно нарекохме BG Cleansystem е едно приложение, което всеки един гражданин може да инсталира на мобилния си телефон. 
Нека наречем това приложение BG Cleansystem App и приемем, че голяма част от гражданите си го инсталират, защото не им е безразлично как се почиства около тях и каква полза има от бюджета който държавата отделя за почистване през бюджета.
Как ни помага на практика BG Cleansystem App да направим България най-чистата страна на света?
Представете си, разхождаме се нейде из България или просто нашия квартал или улица...
Виждаме нещо непочистено.
Това непочистеното обаче си има отговорник чистач, който за добре свършена работа трябва да получи пълната си заплата, та дори бонус отгоре. Ако чистача обаче не си е свършил добре работата, трябва да бъде санкциониран финансово, нали? 
Е, ние всички граждани може с натискане на 1-2 бутона в BG Cleansystem App да дадем оценка добре или зле е почистено в който и да е района в България. А районите са около 300 000. Толкова, колкото са и бившите безработни и настоящи работници-чистачи, контролирани от BG Cleansystem. Естествено е, че чрез приложението и преките ръководители на чистачите могат да оценяват работата на чистачите.
В края на всеки месец според оценките за работата на всеки чистач по неговия район, дадени както от гражданите така и от преките им ръководители, се определя каква ще е заплатата му - с бонус или с глоба. Просто системата преразпределя автоматично глобите на работниците недобре свършили работата си, като бонуси на отличниците:)
Още нещо. Държавата до момента по никакъв начин не решава пролемите с почистването на корита на реки, дерета и други подобни, които всъщност създават опастости за хората и често са причина за разрушаване на инфраструктура.
Затова освен индивидуален район, всеки чистач ще е част от екип за почистване на общ район, който ще се почиства периодично. Така споменатите проблеми има голям шанс да бъдат решавани не кампанийно или "на пожар", а регулярно и с добро планиране и контрол.
Ето как изглежда най-грубо организационната структура на BG Cleansystem. /кликни за уголемяване/Всичко това описано по-горе струва пари.
Доколко като общество може да си го позволим и внедрим?
Ето таблица с най-груби финансови разчети:От таблицата се вижда, че системата може да разполага с над 1.5 милиарда лева на година. При подобен общ бюджет за около 330 000 човека, се получават като приблизителна сума за фонд работна заплата на един работник в системата по чистотата около 380 лв. на месец. 
Не е малка е сумата, нали. Може би малко недостатъчна за достигане на МРЗ, но ако обществото прецени и приеме, системата може да се дофинансира и от бюджета
Друг вариант е хората от системата да работят само по 4-6 часа на ден, или дори всъщност колкото поискат сами, защото заплащането им ще е свързано с оценката за работата им. Нали се стремим да направим така, че "който не работи не трябва да яде"?
В цялата страна имаме добре функциониращи общински служби по чистотата.  Струва ми се, че най-добрия вариант е да използваме тази организационна система и при стартирането на BG Cleansystem просто безработните ги назначим на работа към съответните общински служби по чистота, които разполагат с всичко необходимо за да направят работата им достатъчно ефективна.
Системата трябва да дава и шанс на хората да се измъкнат от маргиналното си положение. Затова на около 10% от хората трябва да им се дава шанс да участват в курсове за преквалификация.
Съзнавам, че тази система няма да е много ефективна в села с огромна безработица, където много хора ще трябва да чистят сравнително малък район. На такива места може да се мисли и за облагородяване на селото и района около него. Какво по естествено от това, след като хората са направили едно място чисто, да се опитат да го направят и по-облагородено. Представете си бедно циганско село, но с градинки, парк  и т.н . 
Труден и дълъг ще е пътя по който ще образоваме циганите до ниво при което ще са в състояние успешно да се включат в реалната икономика. Чрез тази система, като начало ще ги научим поне на труд, от който те отдавна са отвикнали.

Това е най-накратко идеята как да направим България една от най-чистите страни в света. 
Ще можем ли да променим системата и да наложим тази новата парадигма?
На Uber лесно ли им е било в началото и лесно ли им е в момента?
.........
П.П. Най-често идеите се раждат просто като свържеш няколко неща...
Как се роди тази идея:
1.  За Uber всички знаят...
Свързах тези две неща и се получи идеята как да направим България най-чистата страна на света.

П.П. Все по-често в обществото налагат идеите за безусловен базов доход /ББД/ като панацея за спасение на СИСТЕМАТА.  Ако се въведе ББД, кой ли ще чисти примерно обществените места? И за какви пари? Щото за малко заплащане никой няма да иска да чисти. Ще си мързелува и ще си получава безусловния базов доход.  А България ще затъва все повече в мръсотия.

Автор:

Андрей Марков 

Няма коментари: