9.02.2016 г.

Европа -71 карти с които да я разберем


Европа-всеки си има свое разбиране за нея.
Да разгледаме картите и да поразсъждаваме, какви са причините предизвиквали  и предизвикващи обществено икономическите процеси в Европа, а също така съдбата на България в нея.
1. Климата може би най-много от всичко друго е предопределил степента на развитие на различните европейски региони. Никой не иска да живее на място, където зимата е сурова, нали? На долната климатичната карта на Европа може да видим колко мека е зимата в западна Европа, най-вероятно поради влиянието на Гълфстрийм.  Забележете, че минималните зимни температури във Великобритания са подобни на тези в Истанбул и драстично по-високи при еднаква северна ширина сравнено с източна Европа. 

Europe Hardiness Zones, Map of Hardiness Zones, hardiness zones, European Hardiness Zones, plant hardiness zones, Regional Gardening, Gardening in Europe

2. В подкрепа на горната карта №1, е долната карта показваща шанса  за снежна Коледа в Европа. Виждаме, че в западна Европа шансът е практически нулев. Простия извод е, че зимата в западна Европа е мека, а в източната и особенно в североизточна Европа е изключително сурова. Този факт предопределя в голяма степен избора на по-добро място за живот...
Chance of a white Christmas for Europe-map.
Chance of a white Christmas for Europe.

3. Изхранването на големи групи хора без земеделие е немислимо. За развитието на успешно земеделие пък, един от основните фактори е средногодишното количеството валежи и благоприятното им сезонно разпределение. В тази връзка западна Европа  пак е много по-облагодетелствана в сравнение с останалите рагиони на континента, както може да видим на следващата карта.
Average annual precipitation in Europe4. За развитието на успешно земеделие много важен фактор са също състава и потенциала на  почвите, а също и равнинния терен. Както виждаме на следващата карта, потенциала и биоразнообразието породено от всички изброени досега фактори сумарно е най-високо пак в западна Европа.


5. Карта на аграрната експанзия на Европа ни показва, че преди 4000 години този процес вече е завършил.
Main routes of Agrarian Expansion into Europe, 7000 BC to 2000 BC.5.1. Населението на Европа по време на Римската империя. Любопитно е да видим, че българските земи са трети по брой на населението! Ако погледнете по-надолу карта №27, ще видите драматичната промяна,  в момента България е една от най-рядко населените територии в Европа.
Roma in Europe


6. Развитието на земеделието се предопределя от транспортните канали. В древността ефективно и на големи разстояния е можело да се транспортират товари основно по вода. Империите са се развивали благодарение именно на водния транспорт. Ако погледнем картата на транспортната система на Римската империя това много добре се разбира.
The Roman Empire Transport System
The Roman Empire Transport System:

7. След разделянето на римската империя на две части виждаме същото  огромно значение на морския транспорт за стопанския живот .
Trade routes in Europe, 737


8. За успешното развитие на вътрешността на Европа през вековете от ключово значение е било и развитието на речен транспорт. Както може да се види на следващите две карти, пак западна Европа се оказва подходящо място, поради наличието на естествени плавателни реки и речни системи. Дори и да са искали народите от източна и особенно от североизточна Европа е било невъзможно да развиват активна търговия с продукти имащи големи  обеми и тегло.
Minard’s Map of Europe: Port and River Tonnage, 1859


9. Северозападна Европа - големия печеливш относно наличието на естествено речно корабоплаване.
European inland waterway network

10. От векове насам и до ден днешен фактически нищо не се е променило. Значението на водния транспорт си остава все така огромно за развитието на икономиката и търговията.
Maritime traffic density in Europe, 2014.
Maritime traffic density in Europe, 2014.


11. Едва преди по-малко от два века в резултат на индустриалната революция и развитието на железопътния транспорт започва постепенно и  по-сериозното икономическо развитието и на източна Европа... 
Spread of the industrial revolution in Europe.
Spread of the industrial revolution in Europe.

12. Буквално за няколко десетилетия след началото на индустриалната революция практически във всички европейски страни започват да се строят жерезопътни линии.
Dates of building of the first railways in European countries.
Dates of building of the first railways in European countries.


13. В резултат на гореизброените изключително благоприятни фактори постепенно през вековете западна Европа става и остава и до сега най-гъстонаселения регион на континента.
Ето най-населените райони на Европа от средните векове насам:
13.1. Europe’s biggest cities in 1400.
Europe’s biggest cities in 1400.Related: Largest European cities in 1600 AD.

13.2Largest European cities in 1600 AD.
13.3. Гъстота на населението на Европа в наши дни:

A map of the population density in Europe.

13.4.  Europe’s most densely populated belt, historically known as the “Bananas”.
The Bananas of Europe are three megalopolis regions of Europe named after their curved shape.


14. Увеличената гъстота на населението в западна Европа предразполага и към последващи инвестиции и във високоскоростен железопътен транспорт, докато в източна Европа този процес изостава. Отново виждаме естествено предимство на западна Европа пред източна Европа.
High-speed rail in Europe 


15. Високоскоростния железопътен транспорт съществено съкращава времето за пътуване на пътници и товари. А времето е пари, нали?
How long it takes to travel from Paris by train.How long it takes to travel from Paris by train.More isochrone maps >>

16. С развитието на автомобилния транспорт през последния век в унисон с голямата гъстота на населението в западна Европа се развива и пътната мрежа. В тази област отново виждаме естествено предимство за западна Европа пред източна Европа.
Roads of Europe.


17. В резултат на всички гореизброени фактори в днешно време ако представим Европа на картата като един своеобразен град наречен Европа, виждаме къде е центъра и къде е периферията с всички произтичащи от това последици за едните и другите. 
Питате се как ние от източна Европа ще ги стигнем западноевропейците. 
Отговора е - никак. Все пак има някъкъв шанс, но за това ще поразсъждаваме над картите малко по-надолу.
Europe as a city.


18. Нека към гореизброените фактори предразполагащи развитието и икономическото могъщество на западна Европа да прибавим още един.
Колониалното минало. На следващата карта виждаме 5 западноевропейски империи и техните отвъдморски владения. Векове наред метрополиите са изсмуквали багатствата на колониите си. Натрупвали са и са инвестирали в развитието си тези богатства.19. В края на 19-ти век практически западноевропейския империализъм владее и изсмуква икономически света. 
European Imperialism and The Age of Colonization


20. За колосалното продължаващо векове наред икономическо предимство на метрополиите говори следващата карта, показваща броя на колониите на всяка европейска империя. Забележете - има западноевропейски страни които са имали десетки и дори стотици колонии! Представяте ли си мащабите на капиталовата прахосмукачка в полза на метрополиите. Забележете също, че няма източноевропейска страна с колониално минало. В по-нова време, след разпадането на колониалната система сме в ерата на НЕОКОЛОНИАЛИЗМА. Променила се е формата, но не и съдържанието на процесите за икономически грабеж от метрополиите.


21. Няма развитие без наука. В това отношение западна Европа пак е мноооого по-напред в сравнение с източна Европа, както може да се види от долната карта показваща кога и къде са създадени първите форми на по-сериозно обществено образование на континента.
Medieval Universities, Europe.


22. В резултат на всички изброени дотук  фактори за икономическо развитие на следващата карта виждаме, че източна Европа в голяма степен реално е суровинен придатък на западна Европа. Е, вярно е, приобщават ни  и ни помагат уж западноевропейските ни приятели с изнесено в източна Европа нискотехнологично производство. Същевременно изсмукват на запад човешкия ни капитал... Кой печели отново от всичко това според вас?

23. Поради голямата гъстота на населението в западна Европа нуждата от сериозни енергийни източници е очевадна. На настоящия етап на икономическо развитие въпреки развитието на най-различни възобновяеми енергийни източници ядрената енергия е жизнено необходима. Чиста демагогия  кам момента е политиката против нея.
Nuclear output in Europe as a percentage of total electricity usage.Nuclear output in Europe as a percentage of total electricity usage.
An improved version of this.

24. Монетата винаги има две страни. Голямата гъстота на населението в западна Европа, съпътствана със силно развита икономика и инфраструктура е унищожила дивата природа. Поне в това отношение източна Европа има предимство, както може да се види на следващата карта. А това може и да е предимство с оглед бъдещото развитие обусловено от следващите технологични революции.
Wolf population in Europe.
Wolf population in Europe.

25. Прекомерното икономическо развитие на определен регион неминуемо води до определени замърсявания, въпреки безбройните европейски директиви регламентиращи опазването на околната среда. Поне на този етап спасение от въздушното зъмърсяване няма и западноевропейците щат не щат са принудени да дишат доста по-замърсен въздух от нас източноевропейците. Всъщтост ако тази снимка е правена зимно време, когато голяма част от източна Европа се отоплява на твърдо гориво, нещата щяха да са доста по-грозни за нас.
Air pollution in Europe mapped by satellite
Air pollution in Europe mapped by satellite Calpa:Source.

26. Съществува и така нареченото светлинно зъмърсяване. Масата от хората се радва да му е светличко нощно време. Долната карта показва, че това води до невъзможност в гъстонаселените райони човек да се порадва на звездите нощно време. Те просто не се виждат.Ех какъв кеф, а. Може да сме бедни, ама се радваме на повече звезди на небето.
Map of the number of visible stars in Europe
Map of the number of visible stars in Europe nelg:Source http://www.inquinamentoluminoso.it/dmsp/numstar.html  

There are other maps, covering the whole world, of artificial night sky brightness. http://www.inquinamentoluminoso.it/dmsp/artbri.html  

I chose this over the wider maps, because I felt it to be more descriptive and down-to-point about what light pollution actually entails. From an astronomic or everyday point of view, you see less stars. From an economic point of view, it is simply watt-hours straight into space (from which a certain percentage is reflected and again lights up the ground, granted).

Wikipedia entry on light pollution.

27. Да погледнем пак на следващата карта, гъстотата на населението в България сравнено с другите европейски държави. Оказва  се, че страната ни е една от най-рядко населените, което за икономиката е пагубно.
Population and population density in Europe28. Демографската картина в Европа е трагична, както може да се види на следващата карта. 
На този фронт битката се печели от високо развитите западни държави, а ние източноевропейците сме донори в тази ситуация и постепенно изчезваме...
Net Migration Per 1000 People in Europe.
Net Migration Per 1000 People in Europe.

29. Разгледахме редица географски, исторически и икономически предпоставки заради които икономическото развитие на западна Европа е много по-добро от това на източна Европа. Нека видим все пак за какви икономически разлики между източна и западна Европа  говорим , като се върнем назад в края на 19-ти век. Нека сравним и развитието на западния капиталистически свят и с новопоявилата се икономическа алтернатива в лицето на социалистически СССР. 
От изследването на картите с данните за тези години с просто око се вижда, че западноевропейските страни нямат стигане... От два до 3 пъти са по големи реалните доходи на населението им. 
Да сравним обаче годините 1925г. и 1938г. за които се твърди, че България е била в пика на развитието си спрямо други исторически периоди, с новопоявилия се СССР. Изненадаааа. СССР ни издухва яко. Защо ли???
Що ли се дъни тъй тоз идеален уж капитализъм???


30. Пренасяме се в наши дни. Какво виждаме на икономическия фронт? Нищо ново под слънцето. Западноевропейските страни продължават да имат 2-3 пъти по-добър стандарт от източноевропейските им "партньори", да се чете НЕО-колонии. 
Europe GDP PPP per capita, 2015.


31. Всъщност капитализма е система която се движи от интереса на капиталите. Те, капиталите са винаги там и само там, където има смисъл да бъдат. Капитала НЯМА интерес да развива равномерно определена територия. Поради това е нармално да виждаме разлики в развитието дори на отделните региони в най-развитите държави. Поради това е наивно да очакваме при сегашната обществено икономическа система райони като нашия северозападналия да процъфтят. Обречени са. Обезлюдяването в тях ще продължава...
Some West European countries regional resentments explained by GDP per capita.
Some West European countries regional resentments explained by GDP per capita.

32. ВАЖНО!!!   Знамето на съвременния либерален капитализъм е човешката индивидуална свобода. Хубаво звучи, НОООО.... Нека поразсъждаваме нестандартно. Либералните балалайки отричат крепостничеството в царска Русия например. Лошо нещо е това, нали? При социализма закрепостяването на гражданите от държавата беше с така нареченото гражданство, което правеше трудна мобилността на хората в търсене на по-добър индивидуален живот. Кофти, нали? Ето го обаче перфектния капан за наивници. 
Представете си, че сте руски император от 19 век или просто сте на мястото на... Сталин. Ако не развивате голямата си държава сравнително равномерно, много бързо поради икономическите магнити поставяни от капитала редица региони ще се обезлюдят... Обезлюдения регион пък освен всичко друго е и лесна плячка на противници-териториални завоеватели... Много може да се разсъждава за ефектите от неравномерното развитие на регионите и от там на обществото. Затова всеки държавник особенно във времето преди глобализацията е трабвало да мисли как най-равномерно да развива всички региони, или поне доколкото му позволяват условията... Руските императори са го правили закрепостявайки селяните. По това време в "демократичния" запад са си решавали тези проблеми много по лесно - търгували са с роби или са изсмуквали колониите си.  В епохата на социализма този голям проблем се решаваше като наистина се инвестираше така, че да се развиват всички региони, все пак според въможностите на държавата обаче... Единствен останал светъл пример от тези времена е Беларус, за който съм писал отделно
Е, какво избираме? 
1. Индивидуална "свобода", която най-често малцина успяват да материализират в жестоката капиталистическа конкуренция, при това съпроводена с обезлюдяване на цели региони, които в бъдеще ще станат лесна плячка на други държави или етноси или,
2. Известно ограничаване на индивидуалните ни свободите в името на общия ни интерес, като общност, етнос или народ.
Всъщност в настоящите условия горните разсъждения са глупост, съзнавам го. Отделна страна тръгнала по този неформален да го наречем път ще бъде смачкана с всички възможни средства от заинтересованите хора владеещи негово величество КАПИТАЛЪТ.
  Economic alliances in Europe during the Cold War.
Economic alliances in Europe during the Cold War.

33. На горната карта се виждат бившите две икономически системи от времето на студената война. Да кажем така - синята/капиталистическа/ система победи червената /социалистическа/ система, която всъщност бе предадена от вождовете си.
На долната карта виждаме "руините" от енергийната система на социалистическия блог, изградена за да се развиват равномерно ВСИЧКИ региони на блока. До ден днешен тези"руини" се използват за да захранват западния блок и са огромен геополитически спор ...34. След края на студената война западноевропейските страни постепенно "демократизираха" голяма част от източна Европа под ръководството на НАТО. Без да влезеш в НАТО няма как да влезеш в ЕС. Това ясно ли е?
Обещаха ни, да ни помогнат да се си доразвием икономиката и да ги догоним като стандарт на живот. Погледнете пак карта 32 и разберете. Капиталистическата система не е заинтересована да развива всички свои региони! Тя развива само това от което КАПИТАЛЪТ ИМА ИНТЕРЕС. Останалите региони по един или друг начин са ... обречени. Очаквате ли, че след като досега не е направено нищо за развитието на северозападнала България, нещо добро в бъдеще ще се случи там?

Nato’s Eastward Expansion


35. За да бъде Европейския съюз силен поне на теория трябва да изглежда като следващата карта. Европейска федерация подобна на САЩ, където реално през общ централен бюджет да се развиват равномерно отделните региони-страни. Така картата на ЕС изглежда добре, привлича с мащаб и потенциални възможности, но действителността е много по-различна, както ще видим по-нататък. Вместо федерация виждаме отделни титанични борби за кокала на всякакви нива. Равномерно развитие ли очаквате? Ще бъда вулгарен и ще кажа простичко - ще го духат бедните. Този съюз не е направен за да е добре обществото, а негово величество транс националния капитал /ТНК/. А от местната колониална администрация избирана от нас съвсем "демократично" на практика не зависи нищо. Тя е безсилна защото е без икономически ресурси и е в положение да чака да я ощастливи някой "инвеститор".
If the European Union Formed into a Single Country
[[MORE]]
mrstevybird:

Notes: Facts taken form Wikipedia; GDP is nominal, Total military is the is the total number of active + paramilitary + reserves.


36. В Европейския съюз уж всички сме европейци.  Разгледайте много подробно следващата карта и разберете, колко различен смисъл влагат в понятието Европа отделните и граждани в зависимост от това от къде са. Според картата ние сме втора ръка европейци. Е, не е лошо ще кажете - има и трета и даже четвърта , но ще ви разбия илюзиите малко по-надолу. 
Various definitions of what is considered ‘Europe’
Various definitions of what is considered ‘Europe’ Source: lordsleepyhead (reddit)

37. Чрез горната карта се създава илюзията, че сме втора ръка европейци и това не е чак толкова зле.  Айде сега да доразбием илюзиите си относно Европа на равните възможности пред нациите, като разгледаме долната карта, показваща менталните граници в европейските граждани.  Е, как ще строим с тези граници общ европейски дом?
The Borders of Europe* midafternoonmap:


I didn’t think this was quite as interesting as the last somewhat similar map i posted, but since the subject came up quite a bit in the comments i thought id post it as well.
38. Да видим как се управляват някой западни общества. В западна Европа аз виждам все още 10 по-големи или по-малки монархии. Дали първата мисъл на всеки монарх като се събуди сутрин е как да направи източноевропейските общества равни на неговото? 

When monarchy was abolished in European countries.
When monarchy was abolished in European countries.[[MORE]]ineverpickedcotton:Some monarchies are a little hard to pinpoint, such as the Yugoslavian, since the king was in exile and had no control of the country long before he was officially disposed. I’ve tried to use the nominal date in those cases.Switzerland and San Marino haven’t really been monarchies. There I’ve used the date when the republic was established, and they had mainly been preceded by monarchies.I have used modern state borders, which may pose some problems since the modern state might not have existed when the monarchy disappeared.39. На горната карта видяхме как стоят нещата гледани отгоре. Нека сега се гмурнем най-долу и да видим на следващата карта различните видове традиционни семейни системи, които всъщност са в основата на първичните обществени ценности.   Разликите са очевадни и стряскащи, нали? Дори на ниво семейство западоевропейските общества са авторитарни. 

Traditional family systems of Europe, from the work of French anthropologist Emmanuel Todd.


40. Най-дълбоките общи корени на обществата са заровени в техния език. Изследвайки европейските езикови групи на следващата карта виждаме, колко близки в това отношение са източноевропейските народи.

41. На следващата карта виждаме изключително нагледно силата на обвързаноста на всеки европейски език с другите. Лесно виждаме чия е нашата най-близка общност погледнато назад към корените ни.

Lexical Distance Among the Languages of Europe


42. След езиковите общности на следващата карта може да  видим и културните общности в Европа. Не е изненадващо да открием, че те в голяма степен се припокриват.
Formal Culture Regions of Europe based on Language and Religion


43. Още една карта която още по-нагледно показва отделните европейски региони. Да, тази карта сякаш най-добре показва шестте основни европейски региона. Трудно ми е да повярвам, че хората от лилавия регион в ляво са сериозно загрижени за нашия регион. 

Main European regions by following cultural proximities
Main European regions by following cultural proximities

44. Религията. За някой тя е нищо, за други е всичко. Каквото и да е тя, не може да се отрече, че все още е един от фундаментите на обществото. На долната карта виждаме, как и по отношение на религията източна и западна европа са разделени, с граници припокриващи се с езиците и културите им. 

Map of traditional religious divisions in Europe

45. Нека прибавим и генетиката в опита да изследваме различията между регионите. Гледайки долната карта, дори без да сме специалисти в тази сложна наука е доста лесно да разберем къде са общностните ни корени.

The Genetic Map Of Europe

genetic map of Europe46.  На основата на генетиката от горната карта учените са се опитали да конструират карта показваща как биха изглеждали лицата на хипотетичен млад мъж от всяка европейска страна със съответните генетични характеристики. Такава карта виждаме по-долу и от нея ни става ясно колко много си приличаме всички европейци. Явно някъде дълбоко в хилядолетията са заровени общите ни корени... 

Composite male faces of Europe


47. Макар и рядко в България се срещат руси и светлооки хора. Долната карта показва откъде може да са корените им.

Age of Vikings - Scandinavian settlements in the 8th - 11th century 48. Мюсулманската инвазия има дълбоки корени още от времето на Османската империя. В днешни времена предизвиканите кризи в близкия изток засилват тези процеси. За щастие поне засега, както се вижда на долната карта източна европа е запазена от тази инвазия. Изключвам България от тази сметка поради многовековната ни подчиненост на Османската империя.

Islam is the fastest growing religion in Europe - map of Muslim populations.
Islam is the fastest growing religion in Europe - map of Muslim populations.

49. Следващата карта показва много слабата раждаемост след християните в Европа, за разлика от тази на мюсулманските общности.
Fertility Rate by Religion in Europe.


50. Вечната мантра е, че имаме голям потенциал в селското стопанство и туризма. Да, донякъде имаме скромен потенциал в тези сектори на икономиката, но конкуренцията и в двата бранша е огромна и е илюзия да се залъгваме, че ще ни е лесно в глобалната конкурентна борба. Видяхме това още в първите карти.  Развиваме зърнопроизводството например, което е ресурсна база за преработвателната промишленост и животновъдството. Предимството обаче не е на наша страна спрямо западноевропейските производители в тази област, както и спрямо редица други конкуренти от средиземноморските страни. В туризма е същата работа. Основния стълб в туризма ни е морския. Той се конкурира със средиземноморския пазар, където сравнителните предимства в много отношения не са в наша полза. Извода е, че живеем с две илюзии, като не казвам, че не трябва да полагаме максимални усилия да развиваме максимално и двата сектора.
На долната карта се вижда колко сме "добри" в туризма.

Some tourism statistics of European countries


51. Тъжна е картинката която виждаме дотук. Ние българите нямаме почти никакви конкурентни предимства на глобалния и в частност общия Европейски пазар. Напълно логични са позицията ни на опашката в повечето сравнителни класации в рамките на ЕС. 
Полека лека изтича от страната ни и най-важния капитал-човешкия, който не успяваме да задържим на потъващия кораб. 
НЯМАМЕ ВДЪХНОВЯВАЩА НАЦИОНАЛНА ЦЕЛ... 
Нямаме визионери които да я формулират, да ни я посочат и да ни вдъхновят за плодотворни действия... 
Обречени ли сме? 
На пръв поглед да. 
Но аз съм обнадежден. Имаме шанс като нация да тръгнем напред въпреки почти безнадеждното положение в което се намираме. 
Как да стане? 
Следете следващите няколко карти.
В епохата на информационните технологии най-важната инфраструктура е добрата интернет връзка и ние я имаме при това на добро ниво, както се вижда на долната карта.

Household download index in the EU.
Household download index in the EU.Related: Romanian internet speeds in the 7 biggest cities 

52. Имаме и съвременни визионери - хора като Ботев и Левски, които ни показват правилния път за развитие и увличат съмишленици. Това са хората като Светлин Наков, създателя на Софтуни и колегите му от другите софтуерни академии, опитващи се да произведат възможно по-голяма армия от софтуерни инженери. Засега успехите на бранша са скромни, както се вижда и на долната карта, но забележими въпреки интелектуалната западна прахосмукачка работеща с огромни капитали. 
Startup Funding in Europe by Country.
Startup Funding in Europe by Country.


53Google Street View Availability in Europe - 2014
Google Street View Availability in Europe

54. The undersea cables carrying the Internets
The undersea cables carrying the Internets

55. Моментната класацията показваща знанието на английски език от нацията ни не е радостна. За къде сме без знанието на английски? Обнадеждаващ е обаче факта, че реално в почти всички наши училища английския език се изучава и постепенно има шанс да наваксаме. Остава въпроса с качеството.


56. Английският език е най-разпространен в Европа.


57. На по-горните карти видяхме колко общи неща свързват всички източноевропейски, славянски, източно православни народи. 
Разделиха ни ...
Използват ни, подхвърляйки ни стотинки....
Както може да се види на следващата карта, едно от малкото сравнителни предимства на нацията ни е знанието на руски език. Засега  на фона на политиката на кукловодите в ЕС да се противопоставя всячески на Русия това знание изглежда безполезно, но се надявам, че ще дойдат по-добри времена. 


58. На долната карта виждаме, че основните мигранти във Франция са от Алжир, а в Германия са от Турция. Поне засега. Но арабите идват... Халал да им са. Забележете обаче, колко приятно изглеждат основните мигрантски потоци в източна Европа, на фона на тези в западна Европа.


59. Следващата карта ни показва нагледно каква човешка прахосмукачка е западна Европа. Доскоро миграционния поток беше от източноевропейските икономики, които бяха целенасочено сринати. Сега настъпват арабите. На това му се вика глобализъм. Той перфектно устройва либералния капитал. Но нито на изток, нито на запад нещата за обществата не изглеждат добре.
Population of foreign citizens in Europe in 2012 
Population of foreign citizens in Europe in 2012 Bezbojnicul:Source: Eurostat - PDFpage.3 & jpg

via this /r/europe thread

Take note:


Citizenship means the particular legal bond between an individual and his or her State, acquired by birth or naturalisation, 
whether by declaration, choice, marriage or other means under national legislation.

Foreign citizens refer to persons who are not citizens of the country in which they reside. They also include stateless 
persons.

In the case of Latvia and Estonia, the proportion of non-EU foreign citizens is particularly large due to the high number of 
‘recognised non-citizens’, mainly former Soviet Union citizens, who are permanently resident in these countries but have not 
acquired Latvian/Estonian citizenship or any other citizenship.

60. Богатството в съвременния финансов свят е ... дълг. Богатството на западния свят все по-малко се дължи на естествените му икономически предимства описвани по-нагоре в картите и все повече се дължи на натрупването на дълг. 


61. Скъпите ни депутати. Имаме си цели 240 в парламента.  От долната карта се вижда колко много може да ги намалим, за да заприличаме на една Германия например или другите западноевропейски страни. Нали уж те са ни модел за подражание. Защо ли в това отношение не им подражаваме?
Number of Seats in National European Parliaments per 1 Million people
Source and article

62. Уау. Вижте следващата карта. Явно е твърде глупаво всичко западноевропейско да ни е модел за подражание. Налага се да мислим преди да решим кое е добро и кое не е, без значение от къде идва. Чували сте за пълната липса на хигиенни навици в западна Европа през средните векове, нали? Явно много неща си стоят дълбоко вкоренени във всяка една нация...
Do you wash your hands automatically with soap and water after going to the toilet?Source and details >>

63. Сигурно сте почуствали, че нещо не ми се нрави тоя европейски съюз в сегашния му вид. Не ми се чудете много, особенно ако сте млада добре спонсорирана либерална НПО балалайка. Просто погледнете следващата карта и вижте колко много са сепаратистките движения в Европа. Набива се на очи факта, че сепаратистките движения са най-мащабни точно в западна Европа. Защо ли? Нали уж там благоденстват и всичко им е наред.  Още ли сте уверени в светлото бъдеще на общия ни европейски дом?
Active separatist movements in Europe.
Active separatist movements in Europe.

64. От горната карта виждаме една тъжна къртинка. Държавите от най-богатия свят  се раздират от противоречия и разпадането на отделни държави даже се предвижда в недалечно бъдеще от някои политически анализатори, както се вижда на долната карта. 

“Europe 2020” - a prediction of how Europe’s various independence movements could change borders.


65. ВАЖНО!!!  Не харесваме ЕС в сегашния му вид... Съвсем закономерно сепаратистките движения се засилват и са притеснителна тенденция... 
Защо да се притесняваме от това ли?
Вижте по-долу картата на Europe in 1300г. /отваря се и в по-голям формат/ Дори малка България в тези години е разделена на 4 отделни части. Какво следва? Пометени сме от турците и тъжната ни история всеки я знае. Възможно ли е, при неминуемия разпад на глобализацията нещо подобно да се случи отново в Европа? Според мен е възможно. Какво да направим, че съдата на Европа да е по-добра? Според мен просто ЕС трябва из основи да се реконструира и да заприлича на карта № 35. Европейска Федерация или империя. Както искате го наречете, но водена с твърда и справедлива ръка , като се развиват равномерно всичките и региони. Проблема е, че няма воля за това, няма и лидери готови да го направят.


66. Както видяхме от картите по-нагоре, европейските империи през вековете са се стремили всячески да се разширяват... На следващата карта виждаме, че дори и нацистка Германия е имала стремеж към максимална териториална експанзия. Резултата за всички европейски империи винаги е бил фатален. Причината е, че никоя империя не се е разширявала с идеята всички хора в нея  да живеят що годе равноправно и на справедлива основа. ЕС върви по същия добре отъпкан път от всички предходни империи и поради това той също е обречен, ако не се вземе в ръце. Ако някой случайно си мисли, че ЕС е справедлив съюз който разпределя разни европомощи наречени фондове и т.н. близалки за наивни дечица, да се запита: Защо селскостопанските субсидии са различни? 
Maximum extent of German occupation in the World War 2


67.  Обичам да гледам дългосрочно на процесите...
Ако теорията за глобалното затоплане се окаже вярна и ледената шапка на планетата се разтопи в по-дългосрочен план на голяма част от населението в западна Европа може да му се наложи да мигрира - включително и към България, която би трябвало да остане почти незасегната.  
A map of how Europe might look if the world’s ice caps melted.
A map of how Europe might look if the world's ice caps melted.

68. Не ви се вярва, че картината от горната карта с разтопена ледена шапка на планетата може да се окаже един ден факт ли? 
Вижте на долната карта как са изглеждали бреговете на западна Европа преди около 8000 години. Забелязвате ли, че в тези времена Великобритания дори не е била остров? Като екстраполирате тази тенденция горната карта може вече да изглежда много по-вероятна.
What Europe looked like 8,200 years ago
What Europe looked like 8,200 years ago

69. На следващата карта може да видим Европа през последния ледников период и да си представим, какво би станало, ако един ден тези климатични промени се повторят.


70. Помните ли последното земетресения в Истанбул? На долната карта се вижда, че ново земетресение в този район е много-много вероятно. Добре е май, че българските царе навремето не са успели да завладеят Константинопол:)
Seismic hazard map of Europe and Middle East


71. Бившия социалистически блок рухна предаден от малоумните си ръководители... Ние обикновените късогледи малоумни балъци в тези интересни времена даже ги мислехме че следваме мъдреци, подкрепяхме ги и ги аплодирахме...
В днешни времена скандинавските страни са основния образец за що годе справедливо социално общество, което може да се види добре и на долната карта. България имаше изградено и прилично функциониращо що годе справедливо и  социално общество изградено на социалистически принцип. Сега видно и от картата сме една от най-асоциалните държави в Европа. Такова общество ли искахме да изградим? 

General government expenditure on social protection in the EU, Norway, Iceland and Switzerland (% of GDP), 2012
General government expenditure on social protection in the EU, Norway, Iceland and Switzerland (% of GDP), 2012
[[MORE]]
vp734:


Source: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/File:Total_general_government_expenditure_by_function,_2012_(%25_of_GDP).png.

Автор: Андрей Марков

3 коментара:

Анонимен каза...

Браво!

Анонимен каза...

Докле обвинявате не когото трябва, няма да я разберете таз пуста Европа!

Анонимен каза...

Браво!