29.07.2015 г.

Индекс на щастливата планета

Индексът на щастливата планета (The Happy Planet Index) е световна система за измерване на устойчивото щастие и благополучие. Създадена е от Ник Маркс и измерва степента, в която различните държави по света осигуряват на гражданите си дълъг, щастлив и устойчив живот.
Един от крайните резултати от Индекса на щастливата планета е карта на щастието, която ще видите по-долу.

Устойчиво благополучие

Индексът на щастливата планета използва световни данни за очакванията към продължителността на животасубективното благополучие и екологичния отпечатък, който стои зад всичко това. Като въвежда екологичен показател, индексът сравнява държавите по света по отношение на това колко дълги и щастливи животи създават за екологична единица, т.е. за екологичната цена, която се заплаща, за да се създаде дълъг и щастлив живот.
За разлика от други карти на щастието, които се фокусират силно върху икономически показатели като брутен вътрешен продукт или състояние на здравеопазване или образование, Индексът на щастливата планета се фокусира върху човешкото благополучие и щастие в рамките на реалните възможности и природните ресурси на Земята. Индексът е изграден върху идеята, че човешкият прогрес и щастие не се състоят единствено в богатството и парите, както и върху идеята, че благополучието не е от днес за утре, а зависи от ресурсите, с които хората разполагат и тяхното разумно използване.
На практика Индексът на щастливата планета демонстрира, че Западният модел на икономическо и обществено развитие (към който се придържа и България в сериозна степен) не е устойчив и че имаме нужда да открием други пътища за устойчиво благополучие.
До този момент Индексът на щастливата планета е изчисляван три пъти, като последният път е през 2012г. Данните са измерени сред 151 държави.

Видео

Виж презентация на Ник Маркс по време на TED конференция, в която той разяснява подробно идеята, която стои зад Индекса на щастливата планета, както и обяснява коя е най-щастливата държава в света по данни на неговото проучване и защо.

Карта на щастието по света

В резултат на изследванията, направени от организацията на Ник Маркс, може да се изгради световна карта на щастието. Или карта на устойчивото щастие, казано по друг начин.
От сайта MoveHub.com са създали специална инфографика с карта на щастието за всички държави по света. Данните, използвани в инфографиката са според проучването от 2012г.
Карта на щастието
Резултатите от картата на щастието следва да се приемат като всяко друго нещо с известна предпазливост и критично око, и все пак са показателни.

Най-щастливите държави на света

В Топ 10 на най-устойчиво щастливите държави (и техните граждани) попадат:
 1. Коста Рика
 2. Виетнам
 3. Колумбия
 4. Белиз
 5. Салвадор
 6. Ямайка
 7. Панама
 8. Никарагуа
 9. Венецуала
 10. Гватемала
Интересна десятка, нали?
От нея отсъстват държави, които обикновено окупират челните места в други изследвания върху щастието, като например Швейцария, Дания, Скандинавските страни и др. Вместо това, десятката е окупирана от държави от Централна и Латинска Америка.
Коста Рика е държавата, която създава най-щастливи хора в света по методиката на Индекса на щастливата планета.
Както отбелязва Ник Маркс за Коста Рика:
“Коста Рика – средната продължителност на живота е 78,5 години. Това е повече от продължителността на живота в САЩ.
Според последното международно проучване на Галъп те са най-щастливата нация на планетата – повече от всички други, по-щастливи от хората в Швейцария или Дания. Те са в най-щастливото място на планетата.
Те успяват само с една четвърт от ресурсите, които са обичайно използвани в западния свят – една четвърт от ресурсите.
Какво се случва там? Какво се случва в Коста Рика? Можем да видим част от информацията.
99 процента от електричеството им идва от възобновяеми източници.
Тяхното правителство се анагажира да е едно от първите с нулеви емисии на въглерод до 2021.
Те премахнаха армията през 1949 – 1949. И инвестираха в социални програми – здраве и обучение. Те са едни от най-грамотните в Латинска Америка, и в света.
И имат тази латинска тръпка, нали? Те са социално свързани.”
Любопитно е да се види на кое място попадат на картата на устойчивото щастие някои от водещите развити или бързо развиващи се страни по света, както и България:
 • Бразилия – 21 място
 • Нова Зеландия – 28 място
 • Швейцария – 34 място
 • Великобритания – 41 място
 • Германия – 46 място
 • Франция – 50 място
 • Италия – 51 място
 • Китай – 60 място
 • Испания – 62 място
 • Канада – 65 място
 • Австралия – 76 място
 • Сингапур – 90 място
 • САЩ – 105 място
 • Русия – 122 място
 • България – 123 място
 • ОАЕ – 130 място
От резултатите може да се извлече поука, че някои от най-богатите държави в света или не са достатъчно ефективни, или преследват погрешни цели по отношение на цялостното и дългосрочно благополучие на техните граждани.

България на световната карта на устойчивото щастие

Както видя по-горе, България заема незавидното 123 място от общо 151 държави според Индекса на щастливата планета.
Какво означава по-точно това? Нека разгледаме стойностите на нашата страна по основните показатели на индекса.
 • Очаквания към продължителността на живота – 73,4 години, което отрежда на страната 72-ро място в класацията от 151 държави
 • Субективно благополучие – 120-то място
 • Екологичен отпечатък – 98-мо място
Ето как, с два компонента, оценени много ниско (субективното усещане за благополучие и екологичен отпечатък) и един компонент, оценен средно спрямо останалите държави – очаквания за продължителност на живота, България заема 123 място и на практика е в долните 20% на държавите в класацията.

Моят личен индекс на щастието

Индексът на щастливата планета дава възможност на всеки да попълни онлайн въпросник, с който да оцени себе си на база на същите показатели, за които стана дума по-горе.
За да попълниш онлайн въпросника, кликни тук (на английски е).
Аз лично попълних въпросника и от него излиза, че личният ми индекс на щастливата планета е 78,2. Това, оказва се, е впечатляващ резултат, доколкото средните резултати от всички други онлайн попълнени въпросници е 54.1. И все пак съм под целта от 83 точки, което е прага за добър живот без това да унищожава планетата.
Моите резултати в повече детайли:
 • Очакванията към продължителност на живота ми са, че ще доживея до 95,7 години. Средно за всички анкетирани тази стойност е 85,6г. Явно правя всички важни неща правилно – старая се да водя здравословен начин на живот. Не пия, не пуша, старая се да се храня здравословно, спортувам умерено и редовно, като се стремя максимално много време да съм сред природата .... 
Благополучието ми е измерено чрез няколко фактора.
 • Удовлетворението ми от живота получава оценка 10! Средно за всички попълнили теста оценката е 7,13, но стойност 8 е стандартна за почти всички държави от Западна Европа. Това е над средната оценка за щастлив живот.
 • Настроението ми получава оценка 23 при 18,4 средно за всички попълнили теста в скала от 0 до 28 точки. Очевидно се чувствам добре в момента на попълване на теста.
 • Връзката ми с другите получава оценка 5 от средна оценка 5,43 за всички попълнили теста. Или, тук съм под средните резултати.  Трябва да помисля за това.
 • Свободата да бъда себе си е получила оценка от 7 при средна оценка 4,96 за всички попълнили теста. Радвам се да видя този резултат оценен по такъв начин. Поне в настоящия етап от живота ми смятам, че съм открил известна част от себе си и се радвам на една никак не малка автономия и автентичност.
 • Самооценката ми за това какво представлявам и с какво допринасям в този свят е получила резултат 6,67 при средни стойности 4,72. Дали чрез работа, дали чрез взаимоотношенията в личния ми живот или по някакъв друг начин (или чрез комбинация от няколко начина) засега съумявам да поддържам относително висока самооценка.
Остана и третият фактор – екологичното ми влияние върху планетата.
 • Екологичният ми отпечатък получава оценка 4,16. Пресметнато по друг начин, използвам почти 2 пъти повече от ресурсите на земята, които трябва да изполвам (не само аз, а и всички хора, за да поддържаме устойчиво благополучие и щастие в дългосрочен план). Тоест, използвам малко повече ресурси, отколкото е нужно.
  В същото време, тъй като живея в Европа, едно бързо сравнение с развитите европейски държави показва, че на практика използвам много по-малко ресурси от хората в много голям брой държави на Стария континент. Например, в Германия оценката е 4,6. Във Великобритания оценката е 5,4. В Дания оценката е 8,3. В Люксембург оценката е 10,7!
  Тоест, на фона на хората в редица силно развити индустриални държави в Европа, моят екологичен отпечатък е много по-скромен. Всъщност, средната стойност за целия свят е 2,2 .
  Какво бих могъл да сторя, за да намаля екологичния си отпечатък и по този начин да дам своята лепта за по-голямата устойчивост в изразходването на ресурсите на Земята? Различни дребни и не толкова дребни неща – да не карам кола, ако мога да вървя пеш, да живея в по-малко жилище, да не купувам твърде много електроника, която хаби ток, да спестявам повече електричество, вода и други ресурси, да рециклирам, да купувам повече локални храни и сезонни продукти…
На база на общите ми резултати от проучването за личния индекс на щастлива планета получих препоръка да се включа в дейности, свързани с общността ми или в благотворителност и/или доброволчески инициативи. Според теста това би повишило чувството ми за благополучие, бих засилил социалните си връзки и бих придобил нови умения.
Както се вижда, дори и при добри резултати има върху какво да помисли човек, след като попълни теста, така че  насърчавам всички да го попълнят – малко по-горе има линк към самия тест.
...
Помолих и съпругата си да попълни теста за да видим и нейния личен индекс на щастието. Резултата и надмина очакванията ми - 84.5.
Щастлив съм от това, че живея с човек който се чувства толкова щастлив!

Пет позитивни действия за подобряване на живота

Във видео презентацията си от по-горе Ник Маркс обръща внимание на пет позитивни действия, които могат да подобрят живота на всеки, респективно да повишат личния индекс на щастливата планета на всеки. Той казва, че това не са тайни за щастие, но са неща, без които бихме изпуснали щастието.
 1. Първото нещо е да се свързваме с други хора. Нашите социални връзки са най-важните крайъгълни камъни във живота ни. Колко време и енергия влагаме заедно с нашите любими хора?
 2. Второто нещо е да бъдем активни. Поддържането на активен начин на живот ни държи позитивни.
 3. Третото нещо е да забелязваме нещата. Да сме наясно с промените по света, с това, което се случва с хората около нас. Да забелязваме и да сме наясно какво се случва с нас самите, какво се появява в живота ни.
 4. Четвъртото нещо е да продължаваме да се учим и да се учим през целия си живот. Възрастните хора, които продължават да учат и са любознателни, имат много по-добро здраве от тези, които постепенно спират. Не е задължително да е официално обучение, не е нужно да е ориентирано към познание. Това може да бъде научаването на ново ястие, свиренето на инструмент, на който сме свирили като дете, учене на чужд език и т.н.
 5. Петото нещо е да даваме. Нашата щедрост, нашият алтруизъм, нашето състрадание са силно свързани с механизмът за награждаване в мозъка ни. Чувстваме се добре ако даваме.
Индексът на щастливата планета е инструмент тип “компас”, който дава възможност да се погледнеш отстрани, да се самооцениш, да се сравниш с другите – при това с хора от различни държави по света.
Идеята на Индекса е, че нашето щастие като хора не бива да е за сметка на планетата и че днес не бива да говорим за щастието в краткосрочен план, а за устойчивото благополучие – това, на което ще се радваме и след години.
Автор на основната статия - Тодор Христов
Мои са малки изменения и изчисленията и коментари относно  личния ми индекс на щастието.

Няма коментари: