Индустриалната революция


Това е революция извършена в областта на индустрията.Това е ново качество в живота,цялосна промяна в страните,които я осъществяват.Индустриалния преврат слага началото на нова ера в човешката история.Индустриалната революция/ИР/ бележи началото на едно общество с ново лице.ИР не само променя технологичната база, но и начина на живот на обществата,които я извършват.Англия е родината на индустриалния преврат.Тя е страна,в която се стичат много богатства от колониите /наличие на свободни капитали/.Промяна на демографската картина в Англия, оформя се пазар на евтина работна ръка,заражда се манифактурното произв.Провежда се политика на покровителстване на местната индустрия,особено на вълненотекстилната.И тази индустрия е поле , върху което да стъпят собствениците на капитали.Всички тези благоприятни обстоятелства локализират извършването на ИР именно в Англия,а не във Франция.Проявява се една кориозност в ИР-поле за внедряване на машината става памукотекстилната промишленост явява се широка потребителска ниша,която трябва да се заеме/памучните изделия са 
по търсени/.Всичко това пренасочва инвестициите и свободните капитали към памукотекстилната пром.Единствено машината е в състояние да конкурира индийското памучно влакно.Англ. правителство 2 пъти издава закони забраняващи вноса на памучни изделия.До тогава е изобретен тъкачния стан на Кейс/летящата совалка на Кейс/.Тази “летяща совалка” автоматизира процеса на изтъкаване на нишката /1733- Кейс/.Благодарение на това откритие се очертава диспропорция-не стига преждата и се появява глад за предачи и затова се механизира процеса на предане на памучно влакно.Това става през 1784г.,когато тъкачът Хардгрейвс създава предачната машина”Джени”.Но с нея не се слага началото на ИР.Появява се ватермашината-предачна машина задвижвана с вода.Това изобретение е дело на Аркрайт-тази машина обаче не произвежда фина нишка,затова усилията са насочени към подобряване на тази машина.През 1783г. Кромнтън създава т. нар.”мюл-машина”-това е крачка напред към повишаване качеството на памучната тъкан.През 1790г. Кели създава машина, която призвежда фино памучно влакно.През 80тег. на 18ти век се преминава към машинен начин на пресукване и намотаване на памучното влакно.През 1785г. селският свещеник Картрайт изобретява механичен тъкачен стан,който заменя труда на 20 тъкачи.Производствената търговия се повишава 7 пъти.През 1801г. се появява първата механизирана тъкачна фабрика.След 1801г. вече има над 200 тъкачни фабрики в Англия.
Следващата индикация е в търсенето на енергия.Оказа се, че силата на вятъра и водата не са благоприятни от териториална гл. точка,това обстоятелство на независимост създава редица затруднения на англииските тъкачи-трябва да се търси промяна по отношение на някаква универсална енергия.Благоприятна предпоставка е откритието на “фонд папен”-парния котел.Върху основата на това откритие Джеимс Усий през 1776г. изобретява и патентова парната машина.През 1784г. е построена и първата памукопредачна фабрика с парен двигател/възниква глад за метал/.До тогава металът се палучава чрез използване на дървени въглища.Започва масово изсичане на гори,търси се заместител на дървото с друго гориво.Съществува опасност от екологична катастрофа.През 1735г. Дербм патентова добиването на метал чрез използване на каменни въглища.Това е едно от най важните открития на 18 век.С използването на каменните въглища се скъсва пъпната връв на човечеството с аграрната епоха.Постепенно с откритието на Дербм близо 50г. по късно се преудолява гладът за метал.Постепенно се очертава глад за каменни въглища.Дълго време показателят добив на въглища е основен,по който се определят икономиките на страните.Възниква въпросът за задоволяване гладът за машини.До тогава те са се добивали ръчно.Благоприятна предпоставка за задоволяване на този глад е откритието на Корт за добив на стомана.През 1784г. той патентова идеята за добив на стомана , а също и прокатния стан за стомана.С откритието на Корт се преминава към машинен начин за пр-вото на машина.Заслуга в тази насока има и Модел-той открива автоматичен машинен чук;следват откритията на струга и фрезата и възниква машиностроенето.С него завъшва ИР в Англия.
Следващата индикация е в областта на транспорта.Робърт Фултън през 1807г. е построил първия параход в САЩ, с което се слага началото на корабостроенето.През 1829г.Джордж Стефенсон качва парния двигател на колела и качва тази каруца на релси с името “Ражето”-появява се първия локомотив и е построена 1та ж. п. линия-Ливърпул-Манчестър.Тази линия придобива определено стоп. значение.Изграждат се и други жп линии.Нещата продължават в сферата на разпределението,соц. сфера и т.н.Източник на ИР в Англия е развитието на капитализма в селското стоп.В резултат на процеса на т. нар. “ограждания” се изтласкват масово хората от селата към градовете.Чрез внедряване на агротехнически новости и мелиорация на стопанството се дава тласък за развитието на растениевъдството.Тази индукция дава отражение в животновъдството.Така се получава един затворен кръг наречен “достоен кръг” и е проява на първия механизъм на пазарното стопанство.Нарастналата продуктивност оказва влияние върху градския сектор.Промишлеността трябва да се включи в дастойния кръг.С ИР имаме оформена система на единно национално стопанство/развитие на пазарния механизъм в селското стоп/.Моделът на ИР в Англия се повтаря и във всички страни но в разл. етап от време.

Няма коментари: