Как да разпознаваме симптомите за излизане от позиция?


Търговията с акции трябва да се подчинява на много правила, които да са доказали своята "правота" и "успех" в дългосрочен план, за да не се превърне просто в "хазарт". Почти всички специалисти препоръчват не само да не се обвързвате "емоционално" с дадена компания, но и да сте склонни да я премахнете от портфейла си, ако тя не се движи в правилната посока. Стопове от 7-8% разбира се може да са логични за някои по-ликвидни пазари, но определено визирайки родната фондова борса, която можем спокойно да определим като един "неефективен" пазар, са трудни като цел. Най-малкото спредът между офертите купува и продава често е един значителен процент, а при някои по-слабо ликвидни позиции дори "отърваване" на всяка цена е невъзможно, или ще ви струва значителни загуби.
Въпреки всичко това обаче трябва освен стратегия за влизане да предвиждате и такава за излизане, особено при един силно волатилен и относително ниско ликвиден пазар, какъвто е нашия. Как да разпознаваме симптомите за излизане от дадена позиция? На нормалните пазари (ефективните) сред симптомите, че нещата не вървят добре, се приема движението на избраната от вас позиция в противоположна на вашата посока при значителни изтъргувани обеми. Това е признак, че нещо не е добре. Това, което можете да си направите сами, е да си изчислите среднодневния търгуван обем за някакъв период от време, примерно за 50 дни. При силно движение с обем над средния за избрания от вас период би могло да се приеме, че това е формиране на нов тренд. Друг симптом е продажбата на акции от инсайдери на компанията, или нейни мениджъри, или от големи институционални инвеститори. Подобни (особено за един слабо ликвиден пазар) могат да инициират нова тенденция и най-често, за да се стигне до тях портфолио-мениджърите най-вероятно знаят или предполагат нещо, което не ви е известно. Дори и да грешат, решението им да изчистят дадена позиция или част от нея (особено ако е голяма), ще оказва низходящ натиск върху цената на акциите, или най-малко няма да станем свидетели на повишение, съответстващо на пазарното, което би ви оставило в позицията на "пасивен зрител". Късното включване в дадена позиция, която е регистрирала значително повишение, често се практикува от пазарните участници с надеждата, че трендът ще се запази. Това често е така, но понякога може и да сте закъснели. За да се предпазите от това е добре отново да се съветвате с изтъргуваните обеми. Поскъпване на дадена позиция до нови рекордни стойности при обеми, да кажем под 50% от среднодневните за един по-продължителен период, също не са добър признак. Изнасянето на лоши тримесечни резултати и влошаване на перспективите е друг фактор, който може да промени цялостната картинка. Не се вкопчвайте в минали резултати, които да предопределят вашата визия за бъдещото, а актуализирайте прогнозите си и очакванията си с реалните изнесени резултати. Помнете, че капиталът и вложенията на борсата винаги имат своята "алтернативна цена", и можете да изтървете нещо, което се развива по-динамично и е с по-добри перспективи за доходност само за да си докажете, че сте прав. И накрая, ако смятате, че пазарът е променил своята посока трайно(тъй като всичко тече и всичко се променя), не се колебайте да приключите с някои позиции, дори и да не са стигнали нивото, което сте си определили за изход.
Автор: Теодор Минчев