Да инвестираме в стойност или в растеж?


За много инвеститори разликата между инвестиране в акции на "растежа" (growth investing) и инвестиране в "стойност" (value investing) първоначално може да бъде объркваща, но съществуват ясни отличителни черти, които ни помагат да ги различаваме, информира Bankrate.com. И докато всеки от двата типа инвестиране си има уникални характеристики и често има различен резултат при отделните икономически цикли, много съветници насърчават инвеститорите да използват и двете стратегии, за да намалят волатилността в един портфейл. Основната разлика между инвестирането в акции на "растежа" и инвестирането в "стойност" е свързана с типа компания, нейната печалба, очаквания за растеж и други финансови параметри, използвани за оценяване. Този тип информация дава на инвеститорите важна представа за това дали една акция е надценена или подценена и за евентуалното й представяне в бъдеще.
Има някои основни начина, за да установите дали една акция може да се характеризира като такава на растежа или на стойността. Много доклади, които са публично достъпни, дават информация за това дали акция или договорен фонд са ориентирани към стойност или към растеж, така че на инвеститорите не им се налага непременно да ровят из всички количествени анализи, освен ако нямат желание, разбира се.
Акции на растежа срещу акции на стойността
Растеж: Печалбата се очаква да расте с по-голям темп от средния за съответната индустрия или за целия пазар. Стойност: По-ниско от средното съотношение цена/счетоводна стойност или цена/доходност и/или високи доходи от дивидент.
Два често срещани параметъра за оценяване
Има два основни параметъра, които потребителите биха могли да използват, за да определят типа акция, която притежават: съотношението Цена/Печалба на акция (P/E) и Цена/Счетоводна стойност (P/B). Съотношението P/E се изчислява, като се раздели цената на акцията на печалбата на акция (EPS). Съотношението P/B се изчислява, като се раздели цената на акцията на счетоводната й стойност. Тези цифри могат да бъдат намерени до котировката на всяка една акция във вестника или онлайн. Много пъти тези съотношения са изчислени и инвеститорите не трябва сами да го правят. Изчисляване на P/E и P/B Цена/Печалба на акция, или P/E: P/E = Настоящата цена на акция ÷ Печалбата на акация Цена/Счетоводна стойност, или P/B: P/B = Настоящата цена на акция ÷ Счетоводната й стойност Тези съотношения помагат да се прецени дали една акция е подценена или надценена – евтино срещу скъпо. Колкото по-високи са съотношенията P/E и P/B, в сравнение с тези на други акции, толкова по-ориентирана към растежа е съответната акция, и колкото по-ниски са P/E и P/B, толкова по-ориентирана към стойност е акцията. Скъпите акции се очаква да оправдаят притежанието им
Акция на растежа е компания, чиято печалба се очаква да расте над средния ръст за индустрията или общия пазар. Тези компании растат с по-бързи темпове от конкурентите си и тази тенденция може да ги направи привлекателни за инвеститорите, независимо от факта, че цената им може да изглежда сравнително висока. Подобна акции също така може да са на компании от бързоразиваща се индустрия или сектор и да се характеризират с бърз растеж на пазарния дял или големината на компанията. Типични примери за това са Microsoft и дотком компаниите от края на 90-те години на миналия век.
Намирането на акция на изгодна цена
Противоположно на инвестициите в растеж, инвеститорите, които търсят стойност, подбират акции с по-ниско от средното съотношение P/E или E/P и/или висок приход от дивидент. Инвеститорите, търсещи стойност, купуват акции, защото те са подценени или струват повече от цената, за която се продават в момента. За да определят дали една акция е подценена, инвеститорите гледат фундаменталните характеристики на една компания, които включват съотношенията P/E и P/B, както и управлението на компанията, нейното здраве, както и настоящите и очакваните в бъдеще парични потоци. Когато нещо около тези фундаментални характеристики предполага, че акциите на компанията се продават на по-ниска цена, отколкото струват, тогава се смята, че акцията е подценена.
Кой стил е по-добър за инвеститора?
Когато оценява същността на растежа и стойността, инвеститорът трябва да гледа не само представянето на една акция, но и нейната волатилност в дългосрочен период. Исторически погледнато, проучванията показват, че акциите на стойността се представят по-добре от тези на растежа през повечето периоди от време и особено в моменти на кризи за пазарите. За инвеститора, който иска дългосрочно добро представяне и ограничена волатилност, комбинацията между стойност и растеж е разумен избор в едно добре диверсифицирано портфолио. Да се опитвате да познаете кой от двата типа ще бъде или съответно няма да бъде на мода в определен период от време е трудно, ако не и невъзможно. Фактът, че единият тип инвестиране обикновено дава по-добри резултати от другия подкрепя тезата, че в едно добро портфолио трябва да участват и двата.
Източник: Profit.bg