Седем въпроса, които могат да ви помогнат при избора на акция


Когато избирате компании, които да влязат в портфейла ви, има седем основни въпроса, които всеки един инвеститор трябва да зададе. Отговорите биха могли да разкрият конкурентните предимства и слабости, предлагайки по-добро разбиране на икономическите и пазарни позиции на бизнеса.
1. Какви са източниците на парични потоци на компанията?Д. Б. Уилямс учеше, че стойността на всеки един актив е нетната настояща стойност на паричните й потоци. Преди инвеститорът дори да може да започне да оценява бизнес, той трябва да знае какво генерира кеша й. Важно е да бъдем точни, както и да избягваме правенето на предположения.Нека вземем Coca-Cola за пример. Милиарди хора по света са запознати с продуктите на компанията.Когато видите бутилка в магазина, може да си помислите, че Coca-Cola Company
е продала продукта на продавача. На практика, въпреки че компанията продава завършени напитки, почти всички приходи са от продажбата на концентрати и сиропи, както и операции по бутилиране и консервиране, дистрибуция и др. С други думи, фирмата продава концентрата на бутилиращите компании, като най-големият е Coca-Cola Enterprises (отделна публична компания).Тези бутилиращи фирми създават крайния продукт, изпращат го в местния магазин. Може да изглежда като малка разлика, че успехът на Coca-Cola зависи от продукти, продавани в магазини и ресторанти; погледнато от друг ъгъл обаче, инвеститорът може бързо да предположи колко важна е връзката на Coca-Cola с бутилиращите компании.
2. Колко кеш е генериран от бизнеса и кога?Веднъж като инвеститорът е определил източниците на приходи на бизнеса, тай трябва да оцени сумата и времето на паричните потоци. Компания, която генерира 1 000 лева днес, може да струва повече от друга, генерираща 30 000 след 50 години, заради стойността на парите във времето.
3. Постоянни ли са паричните потоци?Имало е времена, когато производителите на файтони и трамваи са били считани за сини чипове на борсата. Дългата история на печалби на индустрията накара много инвеститори и анализатори да вярват, че тези бизнеси ще са здрави като скала. Тези, които са били проницателни обаче са осъзнали, че миналите резултати не се превръщат в бъдещи парични потоци, поради промяна в конкурентния пейзаж, при изобретяването на автомобила.Един от начините да оцените постоянството на паричните потоци, е да изучите преградите за навлизането на пазари, в които компанията работи. Много ще е трудно за конкурент да навлезе в бизнес, който изисква огромни капиталовложения за старт (за пример, трудно може да се създаде авиопроизводител, който да се конкурира с Airbus или Boeing).
4. Колко капитал е необходим, за да оперира бизнесът?Някои бизнеси се нуждаят от повече капитал, за да генерират 1 лев печалба от други. За стоманопроизводител са необходими огромни инвестиции, за да произвежда продукт, който е стока. Рекламна фирма, от друга страна, има малко капиталови разходи, за да върти бизнес с големи приходи, в сравнението с направените инвестиции.
5. Има ли мениджмънтът приятелска политика към акционерите?Начинът, по който управляващите компанията се отнасят към акционерите е много важно обстоятелство за успех. Ако при спад на цената на акциите мениджмънтът предприема действия за обратно изкупуване, пред други действия е по-вероятно да създаде сигурност за инвеститорите, пред друг целящ създаването на империя.
6. Действията на мениджмънта съвпадат ли с това, което съобщават публично?Ако управляващите са заявили, че ще намалят задълженията на компанията като основен приоритет, а всъщност извършват придобивания или стартират нови проекти, те не са били искрени. Като собственик на част от бизнес, вие бихте искали партньорство с тези, чиито действия съвпадат с обещанията им.
7. Атрактивна ли е цената?Цената е безусловен фактор за възвращаемостта. Дисциплиниран инвеститор ще намери компания Х, атрактивна при 10 лв.,но не и на 12. Бизнес, генериращ 5 лв. печалба, е отлична покупка при цена от 20 лв. или доход от 25 на сто. Същият бизнес, продаван по 200 лв., обаче носи доходност от 2.5%, или половината от срочен депозит.
Автор: Павлин Петков - profit.bg