УПФ или НОИ? Изберете сами

Започвате работа за първи път през 2015 г.? Имате право на (частичен) избор дали да се осигурявате само в НОИ или в НОИ и УПФ;
* Две пенсии са по-малко от една. При историческата доходност, постигната от УПФ, парите ви във фондове се топят.
* Пенсията от НОИ е обещание, което вероятно няма да бъде изпълнено.
* Какво да правите? Инвестирайте самостоятелно и разумно извън пенсионната система в Р България.
Вече си намерихте работа? За първи път през 2015 г.? Честито! Започват отчисленията на осигурителни вноски. Всеки месец 17.8 % от възнаграждението Ви се удържа. Това са Вашите осигурителни вноски за пенсия.
За първи път през 2015 г. Вие имате право на избор: дали целият размер на вноска – 17.8 %  - да отива в Националния осигурителен институт (НОИ) или само 12.8 %? Ако изберете второто, по-малко число – 12.8 % – останалите 5 % ще трябва да насочите към УПФ – универсален пенсионен фонд, управляван от едно от десетте пенсионно осигурителни дружества.
Как да направите избора си? 
Допускам, че желаете да направите рационалния избор – да изберете варианта, който ще Ви осигури по-висока пенсия. Ако изберете цялата Ви осигурителна вноска да постъпва в НОИ, един ден ще получавате пенсия само от НОИ. Ако изберете 5 % от вноската Ви да постъпва в УПФ, когато Вашето време дойде, ще получавате две пенсии – една от НОИ и една от УПФ.
Изглежда лесно, нали. Две пенсии е по-добре от една.
Кога две пенсии са по-малко от една?
Изборът по брой на пенсии щеше да е достатъчен, ако пенсията, която определя и изплаща НОИ беше една и съща, независимо дали внасяте 12.8 % или 17.8% в НОИ. Тя, естествено, не е. При равни други условия, ако сте се осигурявал(а) в УПФ, пенсията, която ще Ви определи НОИ е по-ниска и то с толкова, с колкото по-ниска е била вноската Ви в НОИ или 12.8% : 17.8 % = 72 %. Ще рече, при равни други условия, на всеки 100 лв. пенсия, която ще получите ако сте се осигурявал(а) само в НОИ, ще получите 72 лв. пенсия, ако сте се осигурявал(а) едновременно и в НОИ и в УПФ. Това отваря възможността сумата от двете пенсии, тази отпускана от НОИ и тази получавана от УПФ да е по-малка от 100 лв., когато пенсията от УПФ е по-малка от 28 лв.
Колко ще е пенсията ми от УПФ?
Как се определя пенсията, която ще получавам от УПФ и при какви обстоятелства тя ще е по-голяма, така че ако избера вноските ми да се разделят между УПФ и НОИ, пенсионният ми доход да е по-висок?
Размерът на пенсиите от УПФ ще зависи от размера на натрупаните средства по партидата Ви в УПФ в деня преди пенсиониране. Този размер, от своя страна, зависи от размера на месечната Ви вноска (5 % от възнаграждението Ви през 2015 г.)  и постигната от Вашия фонд доходност през целия ви трудов живот. Ако сте младеж на 25 годишна възраст, за да определите на каква пенсия можете да разчитате от УПФ, трябва да прогнозирате:
– размера на работната си заплата по години за следващия 40-годишен период
размера на вноската – 5 % от заплатата и всички възможни промени в това число, които се правят със закон.
доходността на Вашия пенсионен фонд за 40 години напред и
нещо, което се нарича “анюитетен фактор”, т.е. числото, което Вашият фонд ще използва за да превърне сумата по Вашата партида в месечна пенсия до края на живота Ви.
Заболя ли Ви главата?
И мен. Затова Ви предлагам да променим задачката, така че да можем да я решим, макар и условно. Да допуснем, че Вие не сте на 25, а на 65 годишна възраст. Внасяли сте дисциплинирано 5 % от възнаграждението си в УПФ и сега е време за заслужен отдих. Правилата през целия период са били такива, каквито са днес.
На всеки 100 лв. доход от УПФ ще получите…
На всеки 100 лв. доход, Вие сте внасяли по 5 лв. на месец или 60 лв. всяка година. Ако Вашият фонд е управлявал парите Ви така, както са ги управлявали средно всички УПФ през периода април 2002 – септември 2014 г., то Вашите вноски са нараствали с … минус 2.6 % годишно. Точно така, парите Ви в УПФ са се стопявали в реален израз (т.е. след таксите и инфлацията) с по 2.6 % годишно.
И така, след 40 години при внесени общо 2,400 лв. на всеки 100 лв. доход, Вие ще разполагате точно с 1,498.23 лв. капитал. Или за удоволствието да си имате лично Ваша си партида, на Ваше име, вие сте платили допълнителна “такса” от 901 лв. на всеки 100 лв. доход.
И колко ще е пенсията Ви при натрупани 1,498.23 лв.? Законът мълчи по въпроса. При оптимистични актюерски допускания, пенсията Ви ще е… 89.89 лв. годишно или по 7.49 лв. на месец. Много далеч от заветните 28 лв. на месец, необходими от УПФ за да изравните размера на пенсионния си доход с пенсията, която бихте получавали, ако се бяхте осигурявали само в НОИ. И ако правилата бяха останали неизменни. Много смело допускане!
Каква доходност от УПФ е необходима?
Сега да обърнем задачата и да попитаме: “А каква реална доходност е необходимо да “произведе” УПФ за да ми осигури тези 28 лв. на месец, та поне пенсията ми да не е по-ниска заради това, че съм избрал/а да се осигурявам и в УПФ?”
Отговорът на този въпрос е следния:
За да си осигурите 28 лв. месечно пенсия от УПФ, са Ви необходими 6,720 лв. в партидата в деня преди пенсиониране. Ако в продължение на 40 г. инвестирате по 5 лв. на всеки 100 лв. доход, то за събирането на сумата от 6,720 лв. средногодишната реална (след такси и инфлация) доходност трябва да е 4.69 %. Това прави 9-10 % номинална доходност в течение на 40 години. Не, че е изключено по принцип, но е невъзможно при структурата на портфейлите нашите УПФ.
При исторически реализираната отрицателна реална доходност от (минус) 2.6 %, за да натрупате 6,720 лв. ще трябва да внасяте по 22.43 лв. месечно, а не по 5 лв. на всеки 100 лв. доход. Или за целия 40 годишен период ще внесете  всичко 10,766.70 лв. за да разполагате накрая с 6,720 лв.
Значи ли това, че е по-добре да изберете цялата ви осигурителна вноска да отива в НОИ? При сегашните условия, изглежда “да”. Но ще съобразим, че когато всички го направят, нашата “индивидуална изгода” ще бъде разход за НОИ. А от НОИ получаваме обещание за това каква пенсия ще ни отпусне. Това обещание може да бъде променено във всеки даден момент, особено в петък вечер.
Митове и легенди обвиват УПФ
Пенсията от УПФ, обаче, също е обещание. Вярно, подплатено с активи по сметка, но обещание. Едно от обещанията, които УПФ Ви дават е да Ви отпуснат пожизнена пенсия от натрупаната във Вашата партида средства.
Такова обещание, за да е правдиво, следва да бъде подплатено с пенсионен резерв – за да има сигурност, че ако Ви се случи да живеете дълго, все пак ще си получавате пенсията. Професионализмът изисква пенсионните дружества да поддържат такива резерви по всяко време (по настояща стойност, разбира се). Не и у нас – пенсионните дружества нямат подобни резерви. Затова и трябва да прецените дали и доколко можете да се осланяте на техните обещания.
Митът за наследяването. Вярва се, че остатъците по пенсионната Ви партида ще бъдат изплатени на Вашите наследници при случай. Вярно, ако почините един ден преди да Ви бъде отпусната пенсията. Не е вярно, ако починете един ден след като Ви бъде отпусната пенсия от УПФ. Според готвени промени в КСО, след като Ви отпуснат пожизнена пенсия, остатъкът от Вашата партида се прехвърля в общ кюп в пенсионния фонд. Именно от него – т.е. от Вашите пари – ще бъде заделян този пенсионен резерв, който в момента го няма. Това означава, че има голяма вероятност нито Вие, нито Вашите наследници да не получите цялата, натрупана по партидата Ви сума.
“Делото на спасяване на даващите се…
… е дело на самите давещи се.” Остап Бендер. Така е и с пенсиите. Забравете за нашата пенсионна система, която и със и без “избор” Ви обрича на бедност на старост и започнете спестяване и да инвестиране разумно по своя инициатива и за своя сметка извън пенсионната ни система.
Ако не знаете от къде да започнете, питайте. Ще Ви се отговори.
Автор: Любомир Христов

Няма коментари: