Подходът на Уорън Бъфет в инвестирането


Подходът на Уорън Бъфет е разработен, въз основа изследванията на могъщи фигури като: Бенджамин Греам, Филип Фишер, Джон Бър Уилямс и Чарлз Мангър.
От Фишер Бъфет научава колко важно е да се слухти и развива широка мрежа от контакти, които му помагат при оценката на даден бизнес.
От Фишер взема работеща методология , която му помага да открие добрите дългосрочни инвестиции, да се справя с един инвестиционен портфейл в дългосрочен план и на умението да се съсредоточава само върху няколко добри компании.

От Греъм възприема интелектуалните основи на инвестирането, границата на сигурността и това как да владее своите емоции , за да извлича полза от промените на пазара.  
От Уйлям взема математическия модел за изчисление на истинските стойности.
От Мънгър взема методологията за оценка на икономическите изгоди от покупката и притежаването на добри фирми. 
Бъфет успява да синтезира стратегиите на тези четирима мъдри мъже в един подход.Този подход го прави милиардер. Той наблюдава внимателно и продължава да следва своя път. Има своя философия за инвестирането.

Какъв е подходът на Уорън Бъфет?
Подходът на Бъфет включва четири бизнес принципа.
Кои са те?


1.Бизнес принципи. Обхващат три основни характеристики на смия бизнес, а именно:
• Бизнесът прост и разбираем ли е?
• Има ли този бизнес стабилно развитие през годините?
• Има ли благоприятни дългосрочни перспективи?
По този начин Бъфет научава всичко за даден бизнес. Фокусира вниманието си върху три основни неща: дали бизнесът е прост и разбираем, дали бизнесът се е развивал последователно през годините, дали пред бизнеса има добри дългосрочни перспективи.


2.Принципи на управлението? Акцентират върху три важни качества, които управлението трябва да притежава.
• Управлението рационално ли е?
• Искрени ли са управляващите със притежателите на акции?
• Управляващите въздържат ли се от институционални заповеди?
Така той следи три неща:
• Рационално ли е управлението?
• Открито ли е към акционерите?
• Устоява ли на императива на институцията и дали екипът използва грешките си, аз да натрупа доверие и мъдрост.


3.Финансови принципи. Насочват към следните финансови решения, от съществена важност за вземане на инвестиционно решение.
• Каква е възвращаемостта на акциите?
• Фокусирайте се върху възвращаемостта на акционерния капитал. А не върху дохода на акцията.
• Какви са печалбите за собствениците на компанията?
• Пресметнете печалбата на собствениците, за да получите реална представа за стойността.
• Какви са възможностите за печалба?
Създала ли е компанията поне един долар пазарна стойност за всеки долар, който притежава? Има ли за всеки спестен долар поне 1 долар пазарна стойност?


4.Принципи за стойността? Две свързани помежду си насоки относно цената на покупката.
• Каква е стойността на компанията?
• Може ли да бъде купена със значителна отстъпка от стойността й? 

Правила на стойността:
Определете стойността на бизнеса.
Купувайте само когато цената е добра, когато бизнесът се продава със значителна отстъпка от стойността си.


За какво ще ви послужат правилата за инвестиране на Бъфет?
Те ще ви помогнат да вземате по-добри и успешни инвестиционни решения, защото ще ви накарат да се съсредоточите върху компаниите, които са относително предсказуеми, към компании, които разбирате, които са добре управлявани и имат отлични мениджъри.Те ще развият у вас нюх да виждате бъдещия потенциал на компанията и да намерите окончателният отговор.


Златните правила на фокусирания инвеститор.
1Концентрирай инвестициите си върху водещи компании, управлявани от добри мениджъри.
2.Ограничете броя на компаниите до тези, от които наистина разбирате. Добре е от 10- 20. С повече от 20 си търсите белята.
3.Изберете най- добрите от вашите компании и вложете в тях основна част от вашите инвестиции.
4.Мислете в дългосрочна перспектива- най- малко за 5 до 10 години напред.
5.Понякога цените се променят много динамично. Продължавайте напред.

Какви са истинските инвеститори.
Те са спокойни, знаят, че цените се качват и падат.
Реагират хладнокръвно, когато това се случи, защото знаят, че компанията притежава качества и цената отново ще се качи.
Те са търпеливи.
Те са логични и рационални.Не са неоснователно песимистични нито пък ирационално оптимистични.


Бъфет превръща страха или алчността на другите в предимство.

Психология на фокусирането
Необходимост от разбиране на човешката природа, когато се инвестира.
1.Необходим е наръчник за избягване на най-често срещаните грешки.
2.Изучаване на грешките на останалите хора, за да извличане на полза от тях.
3.Необходим е определен темперамент.
Веднъж в годината Бъфет проверява следните променливи:
Възвръщаемост върху първоначалната стойност на акционерния капитал.
Промяна в оперативните маржови нива на дълговете и нуждите от капитални разходи.
Възможността на компанията да привлича свежи пари.


Аксиоми на У.Бъфет
 “ Аз съм по-добър инвеститор, защото съм бизнесмен и по-добър бизнесмен, защото съм инвеститор.” У.Бъфет

“Далеч по-добре е да се купи чудесна компания на сносна цена , отколкото сносна компания на чудесна цена”У.Бъфет

“Всичко, което искаме , е да се занимаваме с бизнес, от който разбираме, той да се управлява от хора, които харесваме, и да бъде на изгодна цена спрямо своите перспективи в бъдеще” У.Бъфет

“Купувам компании, не акции, компании, които бих искал да притежавам за винаги.” У.Бъфет

“Искам да участвам в толкова добър бизнес, че дори и глупак да може да направи пари от него” У.Бъфет

“Когато оценяваш хората,гледай за три основни неща: честност, интелигентност и енергия. Ако липсва първото, другите две ще те убият” У.Бъфет

“В дългосрочен план разбира се, мениджърите които използват счетоводни маневри, за да прикрият оперативни проблеми, ги очакват неприятности? У.Бъфет

“Успехът при инвестирането не кореспондира с коефициента за интелигентност, стига нивото ви да е над 125 . Щом имате нормално развит интелект, това от което се нуждаете е характер, който да ви помогне да контролирате импулсите, които при инвестирането докарват останалите хора до неприятности ” У.Бъфет

“ Не е нужно да бъдеш по.умен от останалите, трябва да бъдеш по-дисциплиниран” У.Бъфет

“Инвестирането не е толкова сложно. Трябва да знаете счетоводство, езикът на бизнеса. Трябва да четете “Интелигентният мениджър” Имате нужда от съответна нагласа на ума, подходящ темперамент.... Четете Бен Греъм, Фил Фишер, четете годишните отчети и справките на фондовата борса, но не правете уравнения с гръцки букви в тях.” У.Бъфет

Няма коментари: