Кога е време да излезем от позиция?Една от най-големите пречки за успешно инвестиране се крие в самите инвеститори – емоционалното им обвързване с определена позиция. Почти всички специалисти съветват инвеститорите едно – „не се влюбвайте в акции“. Това обаче, е изключително трудна задача и често те са склонни да пренебрегват този съвет. Предвид на емоционалното обвързване с определени компании и техните акции, за инвеститорите понякога е изключително трудно да се разделят с тях, или правилно да преценят кога е настъпил моментът за това.
Поради тези причини е нужно всеки инвеститор желаещ да има успех трябва да се съобразява с основните правила указващи кога е време да се раздели с определена позиция и да продължи напред. 
1. Когато достигне ценовата ви цел. Най-вероятно, когато сте купили определени акции сте си поставили цел, до която те би следвало да се повишат (понижат), при която цена да ги закриете. Често инвеститорите са склонни, поради „алчност“ да променят първоначалните си цели с движение в посока и към предварително поставената им цел. Не се изкушавайте да променяте таргетите си, защото в противен случай рискувате да не „осчетоводите“ печалбата си.
 2. Сериозна промяна във фундамента С течение на времето могат да излязат новини, свързани с вашата компания, включително и негативни, които коренно да променят заложените от вас очаквания. В такива случаи е добре да преоцените очакванията си, а понякога и да излезете от позиция и да продадете акциите на компанията, ако сметнете, че нещата са се променили в негативна посока. Сред такива причини могат да бъдат резултати за тримесечието, негативни прогнози, проблеми, свързани с нови продукти и тяхното възприемане от пазара и др.
3. Виждате по-добри възможности Капиталът, с който повечето инвеститори разполагат, е ограничен и често на последните им се налага да избират между определени алтернативи. Ако на хоризонта излязат по-добри възможности, не се колебайте да се възползвате от тях, включително и ако това изисква продажба на „любими“ позиции, които не са се представяли особено добре в исторически план.
4. След сливане Обикновено премията за придобиване на една компания варира между 20 и 40%. Така инвеститорите, които са имали късмет да притежават акции в придобита компания, е добре да помислят за излизане при обявяване на сделката. В противен случай могат да рискуват да загубят тази премия, ако възникне проблем в дългия и сложен процес на придобиване, който да доведе до отмяна на сделката. 5. При реална опасност от фалит Когато е налице сериозна задлъжнялост и притеснителни парични потоци, може би инвеститорите е добре да помислят за излизане от позицията, дори и с цената на реализиране на значителна по размер загуба. Да чакат до последния момент понякога може да означава загуба на всичко от инвеститорите.

Източник: Investopedia.com

Няма коментари: