10.09.2009 г.

5 етапа към икономическият колапс
Обществото преминава през пет етапа към икономическият колапс:

Етап 1. Упадъкът започва

Всичко е добре и икономиката процъфтява. Има висок стандарт на живот . Това е начинът, по който нещата трябва да бъдат. Стоките са евтини и лесно достъпни. Всичко изглежда е в изобилие. Животът като цяло е добър. Въпреки това, идеята, че всеки има право на това, което другите са спечелили, прониква обществото. Политиката на преразпределение на богатството се изпълнява,  тихо, вплетена в тъканта на обществото. Под прикритието на справедливостта и равенството, тези политики бавно намаляват производителността и увеличават зависимостта от правителството и социалните програми.
Първичните активи са:
Кариера;Спестявания;Инвестиции - акции и облигации;Здравното осигуряване;Представяне на добър стандарт на живот;Добър кредитен рейтинг за натрупване на дългове
Етап 2. Хлъзгав наклон
Икономиката отива в един бавен, но стабилно нарастващ спад. Безработицата е във възход. Все по-голям брой хора получават правителствена помощ под една или друга форма. Хората получават пари, за да не работят. Правителствените разходи се увеличават драстично. Цената на злато, сребро и други благородни метали, се издига до цени, нечувани само няколко години по-рано. Инфлацията достига двуцифрени нива.
Първични активи:
Пари в брой;Благородни метали, златни и сребърни монети;стабилна Работа;Премахване на дълга;Здравното осигуряване;Автомобил с нисък разход на гориво;Придобиване на уединено земя на повече от 40 мили от гъсто населени райони

Етап 3. Влошаване
Общият срив на икономиката започва след значителен и продължителен спад. Правителството осъществява контрол върху цените. Недостиг на основни стоки става широко разпространено. Районите на средната класа започват да изглеждат като гета. Правителството започва да отпечатва валута за да плаща сметките си и да подкрепя десетки милиони на обществена помощ. Инфлацията се увеличава още повече, а безработицата надвишава 25%. Никой не изглежда да има някакви пари. Много са бездомни. Профсъюзите подстрекават към стачки, граждански вълнения, и големи бунтове . Държавните служби са прекъснати и ненадеждни. Местната и националната инфраструктура е в упадък.  Правителството започва конфискация на огнестрелни оръжия от спазващите закона граждани,. Насилието е навсякъде. Градовете и градските райони стават много опасни места за живеене.
Първични активи:
Златни и сребърни монети;Пари в брой
Работа;Автомобил;Дом;Доставки на храни;Огнестрелни оръжия и амуниции;Възможност да се преместиш в уединено селско скривалище;Дребен добитък - пилешко, заешко, риба ...;Близка мрежа от съмишленици; знания и умения за оцеляване

Етап 4. Вземане на властта
По-голямата част от средната класа са загубили всичко. Инфраструктура на страната е с нужда от основен ремонт. Електрическата мрежа става ненадеждна. Прекъсване на тока е ежедневно явление. Вие вече не може да купите или продадете злато или някаква валута. Инфлацията е извън контрол. Икономиката се свива. Има наплив за всичко и рафтовете се изпразват в рамките на няколко часа. Общество изпада в хаос. Контрол на градските райони се променя, когато са насилствено погълнати от банди по улиците и градските квартали. Правителството издава ограничителни мерки в опит да контролира икономиката. Всичко е в недостиг и с купони. Храните и бензина са много скъпи. Достъпни грижи за качествено здравеопазване не съществуват и вашата работа е далечен спомен. Тук ще откриете какво е да живееш в страна от третия свят.
Първични активи:
Преместване в скривалище в селските райони;Огнестрелни оръжия и амуниции;Дългосрочни доставки на хранителни продукти (минимум 1 година);План за сигурност за защита на групата;Обучено куче за сигурност;Практически познания за оцеляванеЕтап 5. Свободата и независимостта е загубена
Правителството въвежда военно положение. Борбата между цивилни и правителствените сили избухна в национален мащаб. Смята се, че поддържането на доставки на храна  за повече от 30 дни, и презапасяването с храна е незаконно. Крайната бедност и глад стават често срещана гледка. Правителството предлага незначително количество приемлива храна, вода и подслон, в замяна на свободата ни, свободата и независимостта. Край на демокрацията, и социалистическата форма на управление взема превес, под прикритието на фалшивото обещание, че мирът и просперитета ще се върнат и ще са по-добре, отколкото беше само преди няколко години. Тоталитарния режим поема властта и индивидуалните свободи са напълно изчезнали.
Първични активи:
Селските укрития; План за сигурност и защита на групата и активите; Живот под напрежение в една общност от съмишленици;Огнестрелно оръжие и  възможността да се използва;Куче пазач за сигурност; знания и умения за Оцеляване;Обработка и производство на градина за хранене с обем 150% от нуждите на групата;Стабилни доставки на чиста вода;Растителни семена за дългосрочно производство на храни с възможност за бартер;Воля да се живее и оцелява в тежък политически климат.
Както можете да видите, приоритетите се променят, със световните промени. Вашите най-ценните активи на днешния ден - добра кредитна история, луксозен автомобил, и кариера, вече не са важни, след като икономиката рухне.

По-добре е да се подготвим 10 години по-рано отколкото 10 минути по-късно. Много хора, които нямат визия, ще кажат, че никога няма да се случи подобно нещо и за тези, които решат да живеят неподготвени, следва да имат предвид следното изявление.ЛИПСА НА ПЛАНИРАНЕ от ваша страна не представлява причина за спешна помощ от моя страна.


www.shtfplan.com
Дейвид Майер

Няма коментари: