Как да разпознаваме добрите възможности за къси продажби?


Ако съберете на едно място няколко портфолио мениджъри и трейдъри, със сигурност ще чуете безброй стратегии за търгуване. В едно обаче всички ще бъдат единодушни – най-трудното нещо е избирането на акции за продажба на късо, коментира TradingMarkets.com. Това може да е по-лесно при падащ пазар, но по принцип е много трудно да се научим да предвиждаме кои акции ще започнат да поевтиняват. Повечето трейдъри просто разчитат на любимите си технически индикатори, които да им посочат кои акции да изберат. За тях техническите анализи са по-надеждни в краткосрочен план. За къси продажби това може и да е вярно, но за по-дългосрочна стратегия или портфолио хеджиране само те не са достатъчни, необходимо е да се анализират някои фундаментални фактори. TradingMarket цитира експерти, според които петте фундаментални фактори, които ни показват дали акциите са добри за къси продажби, са следните:
1. Един от най-важните коефициенти при анализирането е съотношението РЕG. Най-често инвеститорите използват тук коефициента forward PEG. Финансовият експерт Дейвид Браун предлага малко изменение на този коефициент – изчисляваме го, като разделим прогнозирания ръст на печалба на акция (EPS growth) за следващите 5 години на очаквания P/E за следващата година. Колкото по-висок резултат получим, толкова по-добре (точно обратното на анализирането на коефициента PEG). Това съотношение може да ни помогне да предвидим движението на дадена емисия за период от около 3 до 12 месеца. За инвеститорите не е толкова важна информацията от настоящата година, те по-скоро се опитват да отговорят на въпроса “Каква е цената, която трябва да се плати за печалба, която очакваме да се постигне след 5 години?” Затова вместо да използваме сегашния P/E, би трябвало да използваме прогнозният P/E на една компания (коефициентът P/E, който ще имаме, ако по сегашната цена на акциите компанията обяви печалба в размер на прогнозираната за следващата година). 2. Следете какъв процент анализатори, наблюдаващи дадената емисия, са занижили прогнозите си за очаквана печалба за годината за дадена компания през последните 30 дни. Ако процентът е голям, то по-ниските очаквания не са новина, но ако се покачва бавно, това може да ни помогне да предвидим кога цената ще започне да пада. Комбинирането на първите два фактори, изброени тук, е почти сигурен начин за разпознаване на компании, които в момента са надценени - или ако очакванията за печалба през следващите години са по-ниски (фактор 1) и прогнозите за настоящата година са занижени (фактор 2). 3. Прогнози за ръст на печалбата за следващата година. Търсим компании, чиято печалба се очаква да бъде по-ниска от тази за текущата фискална година. Колкото повече анализатори са обявили такива очаквания, толкова по-подходящи за къси продажби са акциите. Така че не само че търсим компания, която е надценена спрямо очакваната печалба за следващата година (фактор1), но и такава, при която тази цифра е по-ниска от очакваното за текущата година. 4. Често компании, които са отбелязвали нисък ръст, имат сравнително нисък P/E коефициент, което означава, че можем да считаме цената им за висока. Трябва да търсите акции, за които се прогнозира нисък ръст и въпреки това цената им в момента е висока. Може да се изненадате, но има доста такива примери. 5. Качество на печалбата: тук търсим компании с ниско съотношение на парични потоци към обявената печалба, забавяне на вземанията и оборота, и агресивно счетоводство. Анализирането на тези фактори стана особено популярно през последните 5–7 години.
Източник:TradingMarkets.com