3.01.2015 г.

Истината за пенсиите

Започвате за първи път работа през 2015 г? Честито! От първата Ви заплата, ще бъдат удържани осигурителни вноски за пенсия в размер 17.8 %. Вие ще можете, също за първи път, да изберете дали цялата Ви вноска да постъпва в Националния Осигурителен Институт (НОИ) или пък само част от нея (12.8 %), а останалите 5 % в Универсален Пенсионен Фонд (УПФ).
С ежемесечна вноска в НОИ трупате пенсионни права. В края на кариерата си, след 40 години, НОИ ще сметне по формула каква пенсия да Ви отпусне. УПФ “работи” по различен начин. В УПФ Вашата вноска се трупа в индивидуална партида на Ваше име и един ден, отново след 40 г., ще имате право на доживотна пенсия. Размерът на тази пенсия ще зависи от капитала (сумата на натрупаните пари) по инвидивидуалната Ви партида.
Как да изберете дали да се осигурявате само в НОИ или и в НОИ и в УПФ?
Една пенсия или две?
Ако изберете да се осигурявате само в НОИ, ще получавате една пенсия – само от НОИ. Ако изберете да се осигурявате и в НОИ и в УПФ, ще получавате две пенсии – по една от двете места. Две пенсии са повече от една, нали? Какъв е проблемът?
Проблемът е, че две пенсии могат да се окажат по-малко, равни или повече от една пенсия. Това е така, защото на всеки 100 лв. пенсия, която Ви се полага от НОИ, ако сте се осигурявали само в НОИ, НОИ ще Ви отпусне 72 лв., ако сте се осигурявали и в УПФ. Вноската Ви в НОИ е била по-малка, ако сте се осигуравали и в УПФ, съответно и пенсията от НОИ ще е по-ниска.
В този текст ще Ви запозная с:
 • това как ще работи пенсионната система у нас от 1.1.2015 г. до “второ нареждане” (взето някой петък вечер)
 • при какви условия две пенсии са по-малко, равни или повече от една и
 • как пенсионната система е “счупена” и Ви обрича на бедност на старост, освен ако не се погрижите за пенсията си от … втората заплата насетне (първата я оставяме да почерпите приятели и роднини)
Колко ще е пенсията ми от НОИ?
Размерът на пенсията от НОИ е пропорционален на дохода, върху който сте се осигурявали през цялата си кариера. Тази пропорция се хваща от това, което наричат Индивидуален коефициент и който показва за всеки месец, за който имате осигурителна вноска, дали тя е била върху доход над, под или равен на средния за страната.
Размерът на пенсията зависи и от броя на годините, признати за “трудов стаж”, които включват годините, през които сте правили осигурителни вноски, но могат да включват и такива, признати от закона за трудов стаж без да сте правили осигурителни вноски. Да кажем, 40 години “трудов стаж”. За всяка година “трудов стаж”, Ви се полагат по 1.1 % от средния доход, върху който сте се осигурявали в течение на цялата си кариера.
Така, НОИ Ви обещава максимум 44 % от средния осигурителен доход в страната за една година преди деня на пенсионирането Ви, умножен по индивидуалния Ви коефициент. Ще рече пенсията Ви ще е до 44 % от средния в течение на цялата Ви кариена доход. Коефициент 1, означава, че Вие средно взето сте се осигурявал на средния за България осигурителен доход.
Ако, например, сте се пенсионирали на 1 ноември 2014 г., когато средният за страната осигурителен доход е бил 676 лв., то размерът на пенсията Ви би бил 297 лв., ако коефициентът Ви е единица или 595 лв., ако коефициентът Ви е двойка.
Пенсиите, отпускани от НОИ са ограничени с таван, който се определя на 35 % от максималния осигурителен доход, който през 2015 г. е 2,600 лв. месечно. Така за хората, осигурявали се на максимален осигурителен доход или получавали заплати над максималния осигурителен доход, пенсията определена от НОИ ще замества по-малка част от работните им заплати – 35%, 30%, 20% и т.н.
Затова пенсията от НОИ е само една част от необходимия Ви пенсионен доход.
А колко пенсия ми е необходима?
Това е индивидуален въпрос. От много повтаряне, обаче, се е вкоренило мнението, че пенсията трябва да е в размер на 70-80 % от работната заплата през последния месец от кариерата Ви, за да може след пенсиониране да запазите същия стил и стандарт на живот, който сте имали и преди пенсиониране.
ВНИМАНИЕ! Първо, 70-80 % от КРАЙНИЯ Ви доход, а не от средния за целия трудов стаж. Ако допуснем, че в общия случай преди пенсиониране, заплатата Ви е била по-висока от средната за трудовата кариера, то доходът, който пенсията ще замести може да падне до и под 40 %. Например, средната пенсия, отпускана през 2014 г. е равна на 41 % от средната заплата за годината.
Второ, числата 70-80 % заместване на последната заплата идват от… САЩ. Там те са основани на проучвания колко и за какво харчат хората преди и след пенсионерине. У нас числата се повтарят механично, без да се отчита фактът, че типичната данъчна ставка за американците е 28 %, а у нас – 10 %. Това означава, че разходите на американеца след пенсиониране падат с 28 %, а у нас – с 10%. Не е ли по-основателно да приемем, че на българския гражданин му трябва пенсия в размер на около 90 % от последната му заплата? Но нека се придържаме за сега към 70-80 %, но от крайната, а не от средната за цялата кариера, заплата.
Колко ще е пенсията ми от УПФ?
Ето, защото по дефиниция и дизайн НОИ не обещава достойни пенсии, а само пенсия, която да предотврати крайна бедност на старост, архитектите на българската пенсионна реформа от 2000 г., предвиждат задължително допълнително пенсионно осигуряване в УПФ. С изненадваща партизанска атака от засада, Народното събрание прие в една декемврийска петъчна вечер на 2014 г., че за Вас, които започвате трудовата си кариера през 2015 г. , УПФ няма да служи да осигуряване на допълваща пенсия, а ще е алтернатива, която Вие ще избирате.
За тези, които изберат да се осигуряват само в НОИ, картинката е ясна – на тях бедността на старост им е гарантирана с пенсия до около и под 40 % от последната им заплата. И то, ако правилата за пенсиониране останат такива, каквито са днес, което е крайно невероятно. По-вероятно е, че възрастта за пенсия ще се увеличава, а размерът на обещаваната пенсия ще се стопява като мираж в пустиня. Това диктуват демографските реалности у нас.
Та, все пак, колко ще е пенсията ми от УПФ?
Осигуряването в УПФ се основава на точно определяне на Вашата осигурителна вноска, а размерът на пенсията е според “зависи”. От какво зависи? Зависи от това, колко пари има натрупани по Вашата партида в УПФ в деня, преди пенсионирането Ви. Тези пари пък са функция на две променливи: размерът на месечната Ви вноска в УПФ и доходността, на която можете да разчитате за следващите 40 години. Месечната вноска в момента е определена със закон на 5 % от дохода Ви, но законът може да се промени.
Затова, за да прецените приблизително колко ще е пенсията Ви от УПФ трябва да:
– прогнозирате доходите си по години за следващите 40 години;

– направите предположение за това как ще се променя закона и съответно вноската – ще расте ли, ще намалява ли или ще остане 5 %
– да прогнозирате тендинцията в движението на капиталовите пазари за следващите 40 г. и това,
– как ще се справи управляващият портфейла на Вашия УПФ – ще докара по-висока, приблизително равна на пазарната или по-ниска доходност на Вашата партида и, накрая,
– как Вашият УПФ ще превърне натрупаната по партидата Ви сума в месечна пожизнена пенсия.
Ето, това е поканата за “избор”, която получихте за Коледа от Народното събрание.
Всичко това нямаше да е от особено значение, ако пенсията от УПФ просто се добавяше към пенсията от НОИ. Колкото, толкова, но допълнително. Но не е така. Както видяхме, пенсията от УПФ се добавя, но към по-нисък размер на пенсията, определяне от НОИ. Конкретно, с 28 лв. по-нисък на всеки 100 лв. пенсия, ако сте се осигурявал/а само в НОИ.
Това разкрива теоретичната възможност двете пенсии – от НОИ и УПФ – да са по-високи от пенсия само от НОИ, но също и да са равни или дори по-ниски от една пенсия, отпускана от НОИ, ако осигуряването е било само в НОИ. Това ще е така, ако вноските Ви в УПФ и доходността на УПФ са били такива, че Ви осигуряват пенсия от УПФ в размер на 28 лв. или по-малко на всеки 100 лв. пенсия. Това поставя въпроса за
“Доходността на безразличието”
Иначе казано, коя е онази минимална доходност по партидата ми, която УПФ трябва да реализира, за да може 5-процентната ми месечна вноска да ми осигури 28 лв. на всеки 100 лв. пенсия от НОИ? Тази минимална доходност наричам “доходност на безразличието”, защото при нея двете пенсии от НОИ и УПФ ще са точно равни на една пенсия само от НОИ и общо взето мога да си избирам дали да се осигурявам или не в УПФ с подхвърляне на монета. “Ези” – 100 лв. пенсия, “тура” – две пенсии за общо сто лева.
Ако мога да очаквам УПФ да докара по-висока от тази минимална доходност “на безразличието”, значи е по-добре да се осигурявам в УПФ, защото пенсията ми от там не само ще компенсира 28-те лв., които НОИ няма да ми даде, но и ще ги надмине и сумата от двете пенсии ще е по-голяма от тази, която бих получавал само от НОИ.
Ако, обаче, доходността на партидата ми в УПФ е по-ниска от “доходността на безразличие”, имам проблем – сумата от двете пенсии ще се окаже по-малка от една пенсия, отпускана от НОИ.
“Доходността на безразличието” е 1 % (но…)
Нека си представим, че :
 • Вие не започвате кариерата си през 2015, а сте я завършил/ завършила на 1.11.2014 г.
 • Че през всичкото време преди това (приемаме 40 години), са действали тези правила и параметри, които действат от 1.1.2015 г.;
 • Че Вашият Индивидуален коефициент е = 1, т.е. цял живот сте се осигурявал/ осигурявала на средния за страната доход;
 • Че доходността на Вашата партида в УПФ е толкова, колкото е била средната доходност за всички УПФ в периода април 2002 – септември 2014 г. (това е периода, за който има данни).
При каква доходност от УПФ две пенсии от УПФ и НОИ са точно равни на една пенсия (от НОИ), ако сте се осигурявал/ осигурявала само в НОИ?
Първо, осигурявал/а сте се само НОИ. Тогава, на всеки 227 лв. осигурителен доход, НОИ Ви е отпуснал 100 лв. пенсия.
Второ, осигурявал/а сте се и в НОИ и в УПФ. Тогава на всеки 227 лв. доход, НОИ Ви отпуска 72 лв. пенсия. Но Вие имате и натрупана партида в УПФ.
Колко?
Вноската Ви в УПФ е била 136 лв. годишно (5 % от 227 лв. по 12). Или за 40 години сте внесли общо 5,440 лв. Но Вие нямате 5,440 лв., защото първите 136 лв. са били управлявани 40 години, вторите – 39 години и т.н. Трябва да имате повече, нали? Да, вноските Ви са били инвестирани така, че да дадат и доходност.
В случая, трябва да работим с реалната доходност на УПФ, доходността след таксите и инфлацията. Така е, защото Вас не Ви интересува дали пенсията Ви е 100 лв. или един милион, а Ви интересува кошницата от стоки и услуги, които пенсията ще Ви осигури.
Две пенсии са по-малко от една
Сметнато от гледна точка на това как вноските ви се превръщат в сума с постоянна покупателна способност и изваждайки таксите, които УПФ събират и инфлацията, оказва се, че средногодишната РЕАЛНА доходност на УПФ у нас е МИНУС 2.6 %. Т.е. всяка година от 2002 до 2014 г. покупателната способност на парите Ви в УПФ се топи с 2.6 %.
При това положение като сте внасяли по 136 лв. годишно в течение на 40 години и сте внесли общо 5,440 лв., накрая разполагате с 3,422 лв. При оптимистични актюерски допускания, при 3,422 лв., месечната Ви пенсия от УПФ ще е 14.26 лв. или по-малко от необходимите 28 лв. за изравняване размера на пенсията Ви от УПФ и НОИ с тази, само от НОИ.
Така, не само, че НОИ по дефиниция Ви обещава бедност на старост, но УПФ – с доходността, която са реализирали за 12 г. – потвърждават това обещание – като Ви гарантират още по-ниска пенсия.
Но това са минали данни.
Колко трябва да е реалната доходност от УПФ?
Каква е “доходността на безразличието”, която ако УПФ реализират в бъдеще, двете ми пенсии ще са поне равни на тази от НОИ? При същите условия: 136 лв. годишна вноска в УПФ в течение на 40 години, всичко, което е необходимо е + 1.04 % средногодишна реална доходност. При 1.04 % реална доходност, в края на 40-тата година бихте имали 6,720 лв. по партидата си, достатъчни да Ви осигурят 28 лв. месечна пожизнена пенсия.
Ваша е преценката дали УПФ в бъдеще ще могат или не да осигурят 1 % реална доходност, както и Ваша ще е наградата под формата на по-висока пенсия, ако прецените правилно, както и последиците – по-ниска пенсия – ако сгрешите.
Към първоначалния архитектурен проект
Целта, която “бащите” на пенсионната реформа прокламираха през 2000 г. беше УПФ да осигуряват 20 % заместване на крайната заплата след пенсиониране. Всъщност, не съм сигурен дали дори тогава, както и сега, си дават сметка за концепцията на “крайния” доход. НОИ работи със среден, средния Ви доход в течение на цялата Ви кариера. За съпоставимост, нека приемем, че очакването е било УПФ да осигурят 20 % от средния, а не от крайния, доход. Въпросът е
каква доходност от УПФ би го осигурила?
При условията, които приехме, а именно че Вашияг доход е точно равен на средния за страната, то на 227 лв. доход (който осигурява 100 лв. пенсия от НОИ), Ви е необходима още 63 лв. пенсия от УПФ (28 лв. за да навакса по-ниската пенсия от НОИ и още 45 лв.), за да стане пенсията Ви общо 145 лв или да замества 64 % от СРЕДНАТА през живота Ви работна заплата. За да разчитате на 63 лв. месечна пенсия в УПФ, трябва да имате 15,120 лв. в партидата си, а за да ги натрупате при вноска от 136 лв. годишно, УПФ трябва да реализира 4.6 % положителна реална средногодишна доходност за 40-годишен период. Доста висок праг. Не че не е възможно, но е невероятно. При начина на управление, структурата на портфейлите на УПФ и размера на таксите на УПФ в момента – е крайно невероятно УПФ да реализира подобна доходност в бъдеще.Преценете си. Но на мен ми се струва крайно невероятно при историческите данни за миналия дванадесет годишен период, който обхваща един и половина цикли на световните капиталови пазари.
Някой ще каже, че има възможност да се спестява за пенсия и в Доброволни фондове. Съветът ми е: въобще не поглеждайте на там. Доходността им е по-ниска и от тази на УПФ – МИНУС 3 % реално средногодишно.
Пенсионната система у нас ви обрича на бедност на старост
Какво следва от всички тези сметки:
А. Пенсионна система в България до 31.12.2014 г.
 1. Обещание от НОИ за пенсия, която замества около 40 % от трудовите Ви доходи;
 2. Допълнителна пенсия от УПФ, която е Ви излиза прекалено солено. Заради отрицателната реална доходност, внасяте повече, отколкото ще получите. УПФ “изяжда” и унищожава стойност. От УПФ носите вода за старост в … сито.
 3. За 15 години първоначалните идеи на пенсионната реформа от 2000 г. не са се реализирали.
Б. Пенсионна система в България след 1.1.2015 г.
 1. НОИ не обещава да замести повече от 40 % от крайната Ви заплата, но това обещание изглежда  все по-нереално заради ежегодните дефицити в бюджета на НОИ. Пенсионната възраст ще нараства, а пенсионните права, най-вероятно, ще бъдат ограничени.
 2. Без радикална реформа и основен ремонт, универсалните пенсионни фондове няма да са в състояние да изпълнят предназначението си и да осигуряват допълнителна пенсия, заместваща доход. Те ще продължат да рушат стойност, а Вашите инвестиции в УПФ – да губят покупателна способност.
 3. “Изборът” между две еднакво неработещи алтернативи не е никакъв избор. Дали, който не избере, ще остава в НОИ или обратното, изглежда да е детайл без особено значение за размера на Вашата пенсия, тя все няма да е достатъчна.
Затова казвам, че пенсионната система у нас е счупена. Когато правите всичко, което законът Ви позволява и всичко, което законът Ви задължава, не можете да разчитате и на половината от необходимата ви пенсия. Ако се ограничите само с това, което законът Ви задължава и позволява, сте обречени на бедност на старост.
* * *
За започващите сега има надежда. Дори вероятност да си осигурят достойни старини. За родителите им, родени през 60-те и 70-те години, надеждата за достойни доходи на стари години угасва с всеки изминал ден.
Любомир Христов, ChFC
2.1.2015

Няма коментари: